מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

הוראה מותאמת פרט לתלמידים עם / עיוורון לקות ראיה

מטרת ההשתלמות : להיחשף לעקרונות ולמרכיבים של הוראה מותאמת פרט . להכיר שיטות וכלים להוראה מותאמת פרט .

היקף ההשתלמות :60 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : מורות תומכות תלמידים עם עיוורון / לקות ראייה

ימים ושעות : יום ג ‘ 14:00-16:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

מוניק אליהב ליה לקמן

14:00-16:15

16/10/18

ארבעת מסלולי

תכנון שיעור ע פ"

א"מתי

1

התמיכה

מוניק אליהב

הנגשת הסביבה הפיזית

14:00-16:15

23/10/18

א"מתי

2

בניית מערך שיעור – מטלה וירטואלית

מוניק אליהב

14:00-17:15

13/11/18

וירטואלי

3

פולי וולודרסקי

אייפד ככלי הוראה

14:00-16:15

20/11/18

א"מתי

4

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

18/12/18

א"מתי

5

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

25/12/18

א"מתי

6

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

8/01/19

א"מתי

7

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

15/01/19

א"מתי

8

פולי וולודרסקי

אייפד ככלי הוראה

14:00-17:15

22/01/19

א"מתי

9

מוניק אליהב ליה לקמן

מודל עבודה בחינוך המיוחד במסלול מערכתי

14:00-17:15

12/02/19

א"מתי

10

Made with FlippingBook Annual report