מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

הוראה מותאמת פרט לתלמידים עם / עיוורון לקות ראיה

המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

מיכל אלגבסי

הנגשה טכנולוגית

14:00-16:15

26/2/19

א"מתי

11

מוניק אליהב ליה לקמן

שימוש מושכל בשולחן אור בהתאם לאוכלוסיית יעד

14:00-16:15

12/03/19

א"מתי

12

פולי וולודרסקי

אייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

19/03/19

א"מתי

13

מוניק אליהב ליה לקמן

למידה פעילה

14:00-16:15

2/04/19

א"מתי

14

ייצוג עצמי – ניתוח מאמר

מוניק אליהב

14:00-16:15

30/04/19

וירטואלי

15

מוניק אליהב

ביקור במגדלאור

14:00-17:15

7/05/19

א"מתי

16

פולי וולודרסקי

אייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

21/05/19

א"מתי

17

מוניק אליהב ליה לקמן

שולחנות עגולים - סיכום והצגת תוצרים

14:00-17:15

4/06/19

א"מתי

18

Made with FlippingBook Annual report