מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

האייפד ככלי הוראה ולמידה

מטרת ההשתלמות : פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים

מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : אנשי חינוך מיוחד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה .

" פירוט ע פ הקבוצות

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

' קב 3

' קב 2

' קב 1

פרארפואי

מורות שילוב ומחנכות

גננות

מורות ס" בתיה

13/11/18

13/11/18

13/11/18

שרית קליין

אשכול פיס

טקס חלוקת האייפדים

יפורסם

1

הגדרות כלליות וחיפוש מושכל

13/1/19

24/12/18

23/12/18

א"מתי

שרית קליין

16:00-19:15

2

נגישות והגדרות

3/2/19

14/1/19

20/1/19

פולי וולודרסקי

א"מתי

16:00-19:15

3

כלי ניהול באייפד

17/2/19

4/2/19

10/2/19

א"מתי

שרית קליין

16:00-19:15

4

Bitsboard

17/3/19

25/2/19

3/3/19

פולי וולודרסקי

א"מתי

16:00-19:15

5

TINYTAP

28/4/19

25/3/19

31/3/19

פולי וולודרסקי

א"מתי

16:00-19:15

6

בניית משחק לימודי

5/5/19

8/4/19

7/4/19

שרית קליין

מפגש וירטואלי

20:00-22:30

7

Shadow Puppet Edu

19/5/19

29/4/19

5/5/19

יעל מליניאקר

א"מתי

16:00-18:30

8

Made with FlippingBook Annual report