מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

מפגשי עדכון ידע - אייפד

מטרת המפגשים : לרענון ולעדכן את הידע בנושא שימוש באייפד בתהליכי הוראה ולמידה .

קהל היעד : • אנשי חינוך מיוחד שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט אתנה וסיימו את ההכשרה המקצועית . • עובדי א"מתי שקיבלו אייפד א" מהמתי לצורך הוראה וטיפול .

: מועדים 16/12/18 שעות 15:00-16:30 10/3/19 שעות 15:00-16:30 12/5/19 שעות 15:00-16:30

: הערה קיום המפגשים מותנה במספר המשתתפים . כשבועיים לפני מועד המפגש ישלח טופס רישום למפגש .

Made with FlippingBook Annual report