מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

תוכן עניינים

דבר המפקחת

דבר המנהלת

נהלי השתלמות

יום עיון

השתלמויות :

נתיבים – פרויקט חמלה

" למידה

מיניות בריאה בחינוך המיוחד כלי הערכה בריפוי בעיסוק במערכת החינוך השתנות קוגניטיבית באמצעות תיווך ותוכניות התערבות פרגמטיקה וכישורי שיח

אינה

תוצאה של

הוראה ,

התרפיה באמצעות מגוון אומנויות תפקודים ניהוליים בעבודת קלינאיות תקשורת הוראה מותאמת פרט בגיל הרך הוראה מותאמת פרט לתלמידים עם

" מתנות "

אלא של

סקרנותו

/ עיוורון לקות ראיה

ופעילותו

האייפד ככלי הוראה ולמידה

של

מפגשי עדכון ידע - אייפד

הלומד "

ון הולט )

'ג(

Made with FlippingBook Annual report