מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

קביעות עובד זמני בדרוגים השונים המועסק במשרה תקנית, יעבור למשרה קבועה לאחר עבודה מלאה בת שנתיים במועצה וזאת לאחר קבלת חוות דעת חיובית של הממונה. בתפקידי סיוע אישי בבתי ספר ובגנים אין אפשרות לקבלת קביעות, זאת בשל האופי הייחודי של תפקיד זה. כמו כן, עובד בחוזה אישי, או במילוי מקום, אינו זכאי לקביעות. קצובת נסיעה עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית ובין אם הוא משתמש ברכב פרטי או אחר, זכאי לתשלום קצובת נסיעה. קצובת הנסיעה תשולם על פי התעריף הזול ביותר ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה. גובה הקצובה יהיה כפוף לתקרת קצובת הנסיעה המרבית המתעדכנת מעת לעת (הרפורמה בתחבורה הציבורית). קצובת נסיעה הינה על בסיס נוכחות בפועל. עובד אשר ברשותו רכב מועצה, אינו זכאי לתשלום עבור קצובת נסיעה. אחזקת רכב לעובד אשר נאלץ להשתמש ברכבו הפרטי לצורך מילוי תפקידו (ולא לצורך הגעה מביתו למועצה) תאושר אחזקת רכב, על פי מס' הק"מ אותם הוא נוסע. עובד אשר מאושרת לו אחזקת רכב נדרש להגיש מדי שנה למח' שכר רישיון רכב ורישיון נהיגה על שמו בתוקף. ניתן להציג רישיון רכב על שם בן/בת הזוג, בצירוף הצהרה של בן/בת הזוג על כך שהרכב בשימושו הבלעדי של העובד. ק"מ בחודש- זכאי לקבלת החזר בגין ביטוחים ורישיון לרכב, אחת לשנה. יש 500 עובד אשר זכאי למעל להגיש את המסמכים למחלקת שכר בחודש תשלום הביטוחים.

ק"מ נדרש להגיש מדי חודש דו"ח מפורט של מס' הק"מ שנסע והיעדים 501 עובד אשר אושרו לו מעל אליהם נסע. אין לדווח על נסיעות מהבית וחזרה.

עובד שאושרה לו אחזקת רכב נדרש לדווח מדי חודש באפליקציית הנוכחות על מספר הקילומטרים ק"מ- דיווח בשורה אחת, ללא פירוט. 500 שדיווח. הדיווח יעשה כך- עד בשורה אחת כאמור ואת שאר הק"מ, על פי המכסה 500 ק"מ, ידווח על 500 עובד שאושרו לו יותר מ סך הכל, ידווח בצורה מפורטת, לאן נסע וכמה ק"מ. 833 שאושרה אך לא יותר מ

2023 // חוברת קליטה לעובד 23

Made with FlippingBook Learn more on our blog