עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

עיון וידע

- מודל תקשורת למצוינות אישית ובין אישית NLP (מתקדמים – בוגרי שנה ב' ויותר) NLP Trainer בביולוגיה, בעלת הסמכה בין לאומית M.A. אורלי קין, 10:20-11:45 יום ראשון

המדהימים ובעיקר את NLP , מזמינה אתכם להמשיך לחוות את כלי ה- NLP קבוצת עמיתי החברותא המשותפת שלנו ללמידה. השונים: NLP נעמיק בנושאי ה-

• עמדות תפישה מתקדמות • מודלים לבריאות, חוסן נפשי • אסטרטגיות של מצליחים • שימוש בשפה לחוויה חיובית • טיפול באמונות מגבילות • שימוש בטכניקות בעזרת סמ"ד (מאפייני החושים)

הקורס מלווה במצגות, סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד.

₪ 875 : עלות הקורס

15 |

Made with FlippingBook Ebook Creator