עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

04-6177351 טלפון | 3780900 מרכז אזורי מנשה, ד.נ חפר www.milo.org.il | milo@menashe.co.il |

עיצוב גרפי: אסתי רוזנברג

Made with FlippingBook Ebook Creator