עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

דבר ראש המועצה

ותיקות וותיקים יקרים,

אני גאה ונרגש להציג בפניכם את חוברת הפעילות של מרכז מלוא. הבית שלכם.ן במועצה.

לאחר שנתיים מורכבות בצל מגפת הקורונה, אנו פותחים את השנה הקרובה עם תקווה כי שנת פעילות זו תהיה רצופה מקודמותיה.

מלוא הוא הבית. זהו המקום בו אנו מיישמים יותר מכל את אחד מהערכים המרכזיים של המועצה הדאגה והתודה לוותיקים.ות. הדאגה לרווחתכם.ן, אושרכם.ן וחוויותיכם.ן והתודה על כך שהיישובים שלנו אחד אחד, הם מהיישובים הטובים במדינה. כל רחוב, בית ותלם הוקם בזיעת אפכם.ן בתנאים לא תנאים, מתוך אידאלים ואהבת המקום.

אחרי שנים רבות ומוצלחות רפי עגנון אנו נפרדים השנה ממנכ"ל עמותת ראם –מנהל מרכז ״מלוא״ ביותר של ניהול המקום. אני מודה לרפי מכל הלב, בשמי ובשם כל ותיקי וותיקות המועצה.

מירב הקימה וניהלה את מרכז מעברים מירב אזולאי. אנו מקבלים בברכה את המנכ"לית החדשה כרמל מנשה ועשתה זאת בהצלחה, ברגישות ובתבונה. אנו כמובן נמשיך ונעניק את כל הכלים למירב ולצוות הנפלא שאתה.

אני מאחל לכם.ן שנת פעילות מהנה ומרתקת.

שלכם.ן

אילן שדה ראש המועצה האזורית מנשה

| 2

Made with FlippingBook Ebook Creator