עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

שפות

36 36 37 37

אנגלית ערבית מדוברת יידיש ספרדית

Hello

Hallo

Salam

35 |

Made with FlippingBook Ebook Creator