עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

| 38

כל הציורים הם יצירות של משתתפי.ות החוג לציור ב״מלוא״

Made with FlippingBook Ebook Creator