עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

סדרות וקורסים

ש"ח 40 הרצאה בודדת: ש"ח 350 הרצאות: 10 כרטיסיה ל

א סדרות יום 10:20-11:45

סדרות וקורסים

40 41 42 42 43 44 45 46 47 47

לטייל בכורסה קולנוע מבנים מרתקים הצ'רקסית מסע בעקבות המוח מפגשים עם תרבויות עולם מסעות מסביב לעולם

מוסיקה וציור נקודות ריפוי ארכיאולוגיה

צילום: דיקלה ברלינסקי

39 |

Made with FlippingBook Ebook Creator