עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

מידע כללי

תוכן עניינים צוות העמותה מידע כללי ונהלי הרשמה לוח חופשות מערכת השעות עיון וידע 4 6 9

10 13 23 29 35 39 48 49 53 56 57 58 59

אמנות ויצירה פעילות גופנית שפות

סדרות וקורסים הולכים על בטוח תחביבים פעילות חברתית וטיולים מרכז טיפולי חדש

קהילה תומכת טופס התנדבות טופס הרשמה

5 |

Made with FlippingBook Ebook Creator