עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

ל

ו

מ

א

״

"

מרכז "מלוא", בשיתוף עם מחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים במועצה האזורית מנשה, מגיע גם אליכם עד הבית בפעילויות שונות ומגוונות, בהתאם לצורך של כל ישוב.

הפעילות מועברת על ידי צוות הוראה ותיק ומקצועי של מרכז "מלוא".

ישובים המעוניינים לקיים פעילויות אצלם בישוב, מוזמנים לפנות לחגית מיכאלי, מנהלת הקתדרה 050-7539750 | 052-6161879 | 04-6187731 : לתיאום hagitm@menashe.co.il דוא"ל:

| 52

Made with FlippingBook Ebook Creator