עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

נהלי הרשמה

איך נרשמים: הדרך הנוחה והיעילה ביותר להבטיח מקום בחוג! www.milo.org.il באתר האינטרנט: 052-6161879 בטלפון סלולרי | 04-6177351 :״ במשרדי ״מלוא

לפוני) מהווה הסכמה לתנאי התקנון כפי שמופיעים באתר "מלוא". ֹ רישום לחוגים (כולל רישום ט ההרשמה תקפה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.

נהלי הרשמה מועדי הרשמה:

24.7.2022 , לוותיקים.ות תושבי המועצה: מיום ראשון 31.7.2022 לאנשים שאינם תושבי המועצה: מיום ראשון

יש להקפיד למלא את כל הפרטים להרשמה תקינה. פתיחת הקורסים, כמו כל פעילות אחרת, מותנית במספר משתתפים.ות מינימלי. מספר המשתתפים.ות מוגבל בכל קבוצה וכל הקודם זוכה. תעריפים: התעריפים מצוינים בדף של כל חוג בחוברת ובאתר האינטרנט. תשלום: בכרטיס אשראי בלבד! הגדרות: ומעלה בשנת הפעילות הנוכחית 60 – מי שהגיע/ה לגיל גמלאי/ית • – ותיק/ה תושב/ת המועצה האזורית מנשה גמלאי/ית מועצה • – ותיק/ה תושב/ת של הרשויות השכנות גמלאי/ית חוץ • – שיעור של שעה וחצי (שעתיים אקדמיות) חוג שנתי •

עלויות מיוחדות: – כל החומרים לחוג זה יירכשו על ידי הלומדים באופן פרטי, למעט נוזלים. ויטראז' לק״ג מוצר מוגמר. השקילה תתבצע לפני השריפה הראשונה. ₪ 20 – התמחור ייעשה לפי קרמיקה – תשלום עבור חומרים נוספים ייגבה בהתאם לגודל העבודה. פסיפס - משתתפים.ות בקורסים, בהם מקבלים.ות חומר מצולם כחוברת או כדפים חוברות וחומר מודפס בודדים - יידרש תשלום נוסף בגין החומר המודפס. שימו לב – עלויות החוגים, כולל אלו המיוחדות, מפורטות במסגרת תכני החוגים.

ההרשמה תקפה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו. *ייתכנו שינויים בתכנית ט.ל.ח.

7 |

Made with FlippingBook Ebook Creator