עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

לוח חופשות תשפ״ג

4.9.2022 תחילת שנת הלימודים יום ראשון,

חזרה ללימודים

התחלה

תאריך

יום

תאריך

יום

המועד

28.9.22

25.9.22

ראש השנה

רביעי

ראשון

6.10.22

4.10.22

יום כיפור

חמישי

שלישי

19.10.22

9.10.22

סוכות

רביעי

ראשון

27.12.22

20.12.22

חנוכה

שלישי

שלישי

פורים

שני

9.3.23

6.3.23

חמישי

פסח

שלישי

16.4.23

28.3.23

ראשון

יום הזיכרון והעצמאות ל"ג בעומר

27.4.23

25.4.23

חמישי

שלישי

10.5.23

9.5.23

רביעי

שלישי

28.5.23

25.5.23

ראשון

שבועות

חמישי

*ייתכנו שינויים של משרד החינוך

9 |

Made with FlippingBook Ebook Creator