מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

היסטוריה ומורשת

לימור שלמון תואר שני בייעוץ חינוכי והוראה בתנ"ך 8:35-10:00 | יום שני ₪ 125 מחיר לחודש: תנ"ך - שיבת ציון

תקופת שיבת ציון- מחורבן וגלות לתקומה והתגבשות מחדש התנ"ך מתאר את תקופת השיבה לציון בתקופת מלכות פרס בספרי הנבואה ובכתובים (יחזקאל, ירמיה, חגי זכריה, עזרא, נחמיה, דניאל ועוד). במהלך השנה נתבונן יחד על הנבואות, התקוות, הקשיים והפעולות שאפשרו וליוו את השיבה לציון אחרי חורבן וגלות. כמו תמיד, נוכל להדהד את הסיפור הישראלי שמשתקף בתנך עם המשכו בימנו אנו.

חדש!

שואה – בגוף ראשון

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר השואה ולאחריה. התפתחות "הפתרון הסופי" והשלבים העיקריים שהובילו לרצח יהודי אירופה בתקופת השואה. נתמקד בקורבנות היהודים ובהתנסות היהודית באתרי המוות ובמחנות ההשמדה, נתבסס ונבחן את עמדותיהם של בכירי המשטר הנאצי שהנחו והובילו את תהליך הרצח כמו גם את אלו שנטלו חלק פעיל בהשמדת היהודים באתרים השונים. דגש יושם על התנסותן של נשים יהודיות בשואה, לפני השואה, במהלכה ולאחריה. נעסוק בסוגיות השחרור ושאלות 'החזרה לחיים'.

דר' נעמה שיק היסטוריונית מומחית בחקר השואה, כותבת

הספר 'בצריחות אילמות׳ הספר זוכה פרס גולדברג של האוניברסיטה העברית. 8:35-10:00 | יום רביעי ₪ 125 מחיר לחודש:

45 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker