מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

תוכן עיניינים

צוות העמותה מידע כללי ונהלים לוח חופשות מערכת שעות הסדרות שלנו קורסים וסדנאות

4 6 9

10 13 21 27 33 39 43 47 51 53 56 57 58

ספורט ותנועה אומנות ויצירה גוף ונפש היסטוריה ומורשת ספרות ושפות מוסיקה תחביבים מרכז טיפולי לוותיקים

טיולים ונופשים קהילה תומכת

5 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker