מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

מידע כללי

חיסורים והיעדרויות • בהרשמה לחוגים, סדנאות או לפעילויות, המשתתף מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל מועד, לא יינתן זיכוי כספי עבור היעדרות ממפגשי החוג. חוג או פעילות. • השלמות שיעור במקרה של היעדרות, יהיו על בסיס מקום פנוי, באותו חודש קלנדרי ובתיאום מראש עם המשרד. השלמת השיעור מתאפשרת אך ורק בקבוצה של המורה שאליה נרשמתם. ביטולים החלפה והוספת חוגים במהלך השנה: ניתן להחליף ולהוסיף חוגים על בסיס מקום פנוי בלבד. ביטול חוג – ניתן לבטל השתתפות בחוג לאחר שיעור הניסיון הראשון. ביטול חוג לאחר מכן יחייב חודשי פעילות. 3 בתשלום של , למעט מקרים רפואיים חריגים. 29.2.2024 לא ניתן לבטל הרשמה לאחר התאריך • ההחזר הכספי בגין הביטול, יינתן במהלך החודש העוקב למועד קבלת הביטול במשרדינו. • לא יינתן החזר כספי (מלא או חלקי) על היעדרות בגין חופשות מועדי ישראל, ימי שבתון או העדרויות בחודש יולי. עלויות מיוחדות – כל החומרים לחוג זה יירכשו על ידי הלומדים באופן פרטי, למעט נוזלים. ויטראז' לק"ג מוצר מוגמר. השקילה תתבצע לפני השריפה הראשונה. ₪ 20 – התמחור ייעשה לפי קרמיקה – תשלום עבור חומרים נוספים ייגבה בהתאם לגודל העבודה. פסיפס - חומרים יירכשו בנפרד על ידי חוג ציור, ציור על עץ, פיסול בעיסת נייר ואמנות רב תחומית המשתתפים. – בקורסים בהם מחולק חומר מצולם כחוברת או כדפים בודדים – יידרש חוברות וחומר מודפס תשלום נוסף בגין החומר המודפס. שימו לב, עלויות החוגים (כולל העלויות המיוחדות) מפורטות במסגרת תכני החוגים. • במקרה של ביטול ההשתתפות בחוג, יש להודיע חודש מראש – בכתב לחגית מיכאלי בדוא״ל: hagitm @ menashe . co . il • לא יתקבלו הודעות הקפאה, דחייה או ביטול בטלפון. • המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרד.

ההרשמה תקפה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו. ייתכנו שינויים בתכנית ט.ל.ח הנחות ההנחה תינתן לחוגים שנתיים בלבד. . חוגים סמסטריאליים, קורסים וסדנאות אינם במניין החוגים להנחות (על החוג הזול מבינהם). 5% החל מהחוג הרביעי תתקבל הנחה של

7 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker