מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

מועדון היין

מועדון חברתי שהוקם על ידי תושבים מתנדבים במטרה להנגיש את עולם היין לקהילת כפר ורדים ולבנות קהילת Æ עניין סביב התחום י מתנדבים בעלי " מנוהל ע ¨ מדובר במועדון מאוד מיוחד אשר רוצים לשתף את תושבי הכפר ¨ ידע רב בתחום היין Æ בהיכרות ובניסיון שלהם בעולם היין

והמועדון שם לו למטרה להפגיש את תושבי ¨ יין הינו חוויה Æ טעימות יין ועוד ¨ סיורים ביקבים ¨ הדרכות ¨ הכפר בהרצאות

לפרטים ומידע נוסף על כל הפעילויות kehila@kv Æ matnasim Æ co Æ il ∞µ≤≠¥∂∑∑∞∂≤ Æ עדן שטרית רכזת יוזמות קהילתיות טל

Made with FlippingBook Ebook Creator