מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

מרכז קהילתי כפר ורדים

חוגים ופעילויות ב " תשפ

www. mk v. o r g . i l

למהדורה הדיגיטלית המקוונת הכנסו לאתר

¨ ות Ø ות יקרים Ø תושבים Æ ב שמחה להציג חלק ממגוון הפעילויות והחוגים הצפויים לנו ¢ בפתחה של שנת תשפ ø ולמה רק חלק מהפעילויות חידדנו Æ בגמישות וביצירתיות ¨ בשנה וחצי האחרונות למדנו כולנו שיעור חשוב בהתחדשות Æ למדנו לצאת מאיזור הנוחות Æ את הקלישאה כי יש תכנון ולצידה יש מציאות ® כמו קבלת חג ראש השנה בשכונה ועפיפוניאדה © ציינו חגים בשכונה ¨ הפעלנו חוג בזום קיימנו פעילות וירטואלית ¨® ביקור בסוכות או הדלקת נרות עם תושבים © או בבית התושב פעלנו בקפסולות ¨® ו בשבט ¢ יום המשפחה וטקס ט ¨ זיכרון בסלון ¨ כמו אולפן שידור © הפעלנו מיזמים במרחב הציבורי ללא התקהלות ¨® כמו פיקניק המשפחות © למדנו לפעול בהגבלת ¨® כמו קח מילה טובה וציון יום מניעת אלימות כלפי נשים © Æ התקהלות ועוד ועוד ב נוכל ¢ כולי תקווה כי בשנת תשפ Æ מהבחינות האלו אילוצי הקורונה הביאו עימם יתרונות להפעיל את כל הפעילויות המתוכננות באופן שוטף ומייחלת כי לצידם נמשיך להתחדש Æ® ולכן רק חלק מהפעילויות מצויות כאן © תוך כדי תנועה גם ללא סד האילוצים Æ על ההתחדשות תוכלו ללמוד מערוצי הפרסום השונים הם ¨ הם יכולים להגיע מתושב עם חלום קהילתי Æ מקורות ההתחדשות הינם מגוונים יכולים להגיע מרעיון שנחשפנו אליו במקום אחר ואשר רלוונטי לקהילת הכפר והם יכולים ואנו מזמינים אתכם לשתף ¨ כל המקורות מבורכים ורצויים Æ להגיע מצורך שזיהינו בקהילה Æ אותנו בכיווני התחדשות וביחד נבחן את הדרכים לקידומם הן על ¨ ות להצטרף לחוגים ולפעילויות הן על מנת ללמוד תוכן או מיומנות Æ מוזמנים הן על מנת לחוות פנאי משמעותי ובעיקר על מנת להיות ¨ ן Ø מנת להעשיר את עולמכם ביצירת קשרים חדשים ¨ ות בחיזוק הקהילתיות הנפלאה שיש כאן Ø ות אקטיביים Ø שותפים Æ ומגוונים ובהידוק הקיימים ¨ בהזדמנות זו מבקשת להודות לכל עובדי ומתנדבי המרכז הקהילתי Æ בהנהלת המרכז הקהילתי ובקהילה ¨ לשותפי הדרך במועצה Æ בריאות והנאה ¨ מאחלת לכולנו שנה נפלאה

¨ תושבים יקרים ¨ המרכז הקהילתי בכפר ורדים פועל לפיתוח ולחיזוק תחומי הפנאי כפי שתראו בחוברת החוגים Æ החברה והתרבות לכלל התושבים ¨ ישנו היצע רחב של חוגים ופעילויות ¨ המוצגת להלן ¨ ב ¢ לשנת תשפ Æ הנותנים מענה לקשת הגילאים ולמנעד תחומי עניין ¨ בשנה המורכבת שעברה על העולם כולו ועל מדינת ישראל בפרט נאלצנו לבצע התאמות ושינויים בכל תחומי החיים ובחינוך הבלתי ניסיון זה יעמוד לרשותנו גם בשנה הבאה עלינו Æ פורמאלי בפרט ¨ וכולי תקווה שנוכל לנהל חיים מלאים ¨ במידה ונדרש לכך ¨ לטובה Æ שגרתיים ועשירים

ולהיות שותפים ¨ מוזמנים להשתתף בהנאה במגוון החוגים והפעילויות Æ ביוזמות וביצירת חידושים והפתעות טובות בעולם הפנאי בכפר

בהזדמנות זו מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה על עשייה Æ עשירה ומגוונת ¨ מסורה Æ מלאת בריאות והנאה ¨ מאחל לכולנו שנה טובה

¨ שלכם אייל שמואלי

¨ שלכם ' טל דרורי גנגרינוביץ ≠ מיי מנהלת מרכז קהילתי כפר ורדים

ר הנהלת מרכז קהילתי ¢ יו ראש המועצה כפר ורדים

מרכז קהילתי כפר ורדים

יעוד וחזון

¨ לחבר בין אנשים ¨ לתרום לפיתוח קהילה חזקה וסולידרית בכפר ורדים : ייעוד המרכז הקהילתי Æ לחבור לתושבים במימוש חלומות קהילתיים ולהעניק מענים מגוונים לצרכים בעולם הפנאי העצמת הפרט ¨ הובלה ופיתוח עשייה חברתית קהילתית לקידום פעילויות הפנאי : החזון שלנו יזמות ¨ מעורבות ¨ תוך שיתוף תושבים לקידום ערבות הדדית ¨ והקהילה ביישוב ובאזור הגליל Æ נגישות ויצירה ¨ התחדשות ¨ ומצוינות ומתוך פתיחות לאור הייעוד והחזון פועל המרכז הקהילתי במגוון תחומים עם ולמען קהלי יעד שונים במספר ומאידך גיסא הוא בית לפיתוח ¨ מוקדים ביישוב כדי לפתח ולהעניק מענה איכותי מחד גיסא השירותים והפעולות של המרכז הקהילתי ¨ כלל התכניות Æ ולביצוע יוזמות חברתיות וקהילתיות נובעים מצורכי התושבים במסגרת תפיסת עולם כוללת המכוונת לשיפור איכות החיים במטרה Æ לחזק ולבנות קהילה

פעוטון החורש

Æ בעל סמל של משרד העבודה ¨ הינו מעון יום " פעוטון החורש " ¨ הכוללות פעילות פדגוגית איכותית באווירה כפרית ¨ כיתות גיל ≥ בפעוטון Æ המותאמת לגילאי הפעוטות ולצרכיהם ¨ מזינות ועשירות ¨ ארוחות בריאות ¨ חם ואוהב ¨ בפעוטון צוות מקצועי " התחלה חכמה " וליווי פדגוגי ופיקוח של משרד העבודה ושל רשת Æ סים " מבית החברה למתנ

צהרונים

הכוללת תכנית פדגוגית ¨ מקצועית ואיכותית ¨ מסגרת חינוכית הכנת שיעורי בית ¨ התואמת את השלב ההתפתחותי של הילד Æ פעילויות יצירה וחברה וחוגי העשרה ¨ ס " עם תלמידי בי שעות מתום יום הלימודים ≥ מערך הצהרונים נותן מענה של ס תפן וכן מענה בחופשות וכולל " ס קשת ובבי " בבי ¨ בגנים ארוחת צהריים ופעילות חברתית ופדגוגית וכן ליווי והדרכה Æ סים " מבית החברה למתנ " צהרים טובים " פדגוגית מרשת

שנים ≥≠∏ : גילאים

תפן ואשכול גנים ¨ קשת : במוסדות החינוך

ח ¢ ש π≥µ מחיר לחודש

שעות ≥ מתום יום הלימודים למשך ß ה ≠ß בימים א ±ÆπÆ≤±≠≥∞Æ∂Æ≤± : בתאריכים

ח ¢ ש ∑∏µ ® בקשת ß ב ≠ß א ©ˇ מחיר לתכנית ניצנים

tzaharonkv@gmail Æ com ∞µ¥≠∂π¥π¥±∞ רונית וייץ : לפרטים

המרכז למשפחה

לילדים ¨ לגיל הרך ¨ להורים ¨ המרכז למשפחה פועל לפיתוח ולמתן מענים למשפחות ¨ כמו כן Æ מפגשי שיח והעשרה ¨ ליווי התפתחותי ¨ הדרכות מקצועיות : ולנשים הכוללים מפגשים בשעות – " גן עם אמא " ¨ ימבורי ' משחקיית ג : סדנאות וחוגים לילדים ולפעוטות כמו ¨ ניתן להחכים בלימודי ימימה ¨ בנוסף Æ מטפלת Ø הבוקר לקטנטנים שנמצאים בבית עם הורה לצד אלו מגוון מיזמים קהילתיים Æ מעגל סביב המדורה וריקודי עם ¨ להשתתף בריקוד חופשי

אם לאם ¨ פיקניק משפחות : כמו בשיתוף עם המחלקה לשירותים Æ מחנה קיץ לילדים ועוד ¨ חברתיים דורית מזרחי אקהויז : לפרטים ∞µ¥≠∂µ≥∞∞∂∂ dorit_miz_@walla Æ co Æ il

: פעילויות קהילתיות נוספות אם לאם מחנה קיץ פיקניק משפחות

Æ להריוניות ונשים אחרי לידה ≠ פרוייקט אם לאם ¨ תגיע אליך פעם בשבוע ¨ מתנדבת שעברה הכשרה Æ להיות לך לעזר במה שנדרש

נוער וילדים

Æ יחידת הנוער של כפר ורדים אמונה על תכלול וניהול החינוך המשלים במועצה פעילות חברתית ¨ בשיתוף בני הנוער ותנועות הנוער ¨ לאורך השנה מפעילה היחידה כן פועלת ≠ כמו Æ קהילתית סביב לוח השנה ופעילויות לקבוצות בתחומי עניין שונים היחידה בשיתוף ותיאום מלא עם מסגרות החינוך הפורמאלי בכפר ורדים מתוך Æ במסגרות השונות ≤¥Ø∑ תפיסה חינוכית הרואה את הילד אנו מזמינים את נוער וילדי כפר ורדים לקחת חלק בפעילויות השונות בכפר ובמיוחד לקחת חלק במועצת הנוער הרשותית וכך להשפיע באופן ישיר על Æ הנעשה בתחום הילדים והנוער הילה הינה בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה Æ ברנס ≠ את היחידה מנהלת הילה נחום Æ שנה בחינוך המשלים ועבודה עם נוער וקהילה ±∏ וניסיון של מעל

0527490038

נוע"ם

: בתי הספר של החופש Æ החופש הגדול ¨ פסח ¨ חנוכה : מסגרת לתלמידי בית יסודי בחופשים צמצום פערים ¨ ביסוס מיומנויות חברתיות ¨ העשרה : הפעילות הכוללת Æ פעילויות הפגה ועוד ¨ לימודיים Æ הפעלת התוכנית מותנית בהנחיות משרד החינוך

: אירועי קיץ במהלך הקיץ מתקיימות מגוון פעילויות חוץ כמו טיולים וימי כיף לנוער וכן מתחם נוער הכולל Æ פעילויות ואירועים שונים בחצר המרכז הקהילתי

באתר המרכז הקהילתי " נוער " לפרטים ועדכונים על הפעילויות השונות הקליקו על

בבית הספר למחול מתקיימים שיעורי מחול מגיל הגן Æ מודרני והיפ הופ ¨ קלאסי : ועד בוגרים במגוון תחומים כמו Æ לבית הספר להקה ייצוגית צעירה ובוגרת בית ספר למחול kvdschool@gmail Æ com ∞¥≠πµ∑±µ∑∑ צחי כהן לפרטים : מנהל

מחלקת ספורט

מחלקתהספורטמקדמתפעילויותספורט ואורח במסגרת זו המחלקה מפעילה קבוצות Æ חיים בריא וכן ¨ ספורט השגיות בתחומי הכדורסל והטניס מנעד פעילויות ספורט עם צוות מאמנים מקצועי ¨ אומנויות לחימה ¨ י ' צ ≠ טאי ¨ קידס ≠ ה ' כמו נינג Æ כדורעף וכדורשת ¨ כדורסל מקיימת פעילות ספורט קהילתית כמו ¨ בנוסף ¨ עפיפוניאדה ¨ מירוץ כפר ורדים ¨ צעדת כפר ורדים Æ מירוץ הלפיד ואולסטאר לבוגרי ענף הכדורסל

msport@k ≠ vradim Æ org Æ il ∞µ∞≠∏≤±≥∑∑¥ שי מינסטר : לפרטים

כדורסל ילדים כדורסל נוער

לאימון

לאימון

פעילויות למבוגרים – מ " של

המרכז הקהילתי מקדם פעילות התנדבותית ומאגד את מבית ® שירות לאומי למבוגר © מ " המתנדבים בתנועת של ª סים " החברה למתנ Æ העשרה וטיפוח המתנדבים ¨ ליווי ¨ תוך הקפדה על ביטוח ¨ זאת : להלן היוזמות המובלות על ידי התושבים המתנדבים

הספריה הציבורית

Æ הינה מרכז חינוכי ותרבותי המוביל למידה לאורך החיים ¨ ש מיכל נוי " ספריית כפר ורדים ע ומעניקה שירותים ¨ בו היא ממוקמת " קשת " ס היסודי " הספריה פתוחה לכלל הקהילה ולבי סרטים ומאגרי ¨ כתבי עת ¨ השאלת ספרים מודפסים ודיגיטליים לקריאה ולהאזנה : כגון תיאטרון ¨ סדנאות לנוער ¨ סדנאות כתיבה ¨ פעילויות תרבות כגון מפגשי סופר ¨ כן ≠ כמו Æ מידע Æ סיפור ותערוכות מתחלפות בגלריית האמנות ±µ : ∞∞≠±∏ : ∞∞ בין השעות ' ה ¨ ' ד ¨ ' ב ¨ ' ימים א : שעות פתיחה לקהל הרחב Æ לילדי בית הספר שעות פתיחה בבוקר Æ® י הנחיות משרד הבריאות " כניסה עפ ©

פעילויות נוספות מתפרסמות באופן שוטף, ייתכנו שינויים, כל הפעילויות עפ"י הנחיות משרד הבריאות. ניתן להצטרף כמנוי הספרייה באופן דיגיטלי, ולהתעדכן בכל הפרטים: פייסבוק, אינסטגרם www.vradim-lib.org.il באתר הספרייה 04-9972662 או בטלפון sifriya1@kfarvradim.co.il ניתן לפנות אלינו במייל

sifriya@kfarvradim Æ co Æ il אבלס ≠ מנהלת הספריה נטע סט

חיבור בין : במטרה ליצור קהילות עניין ¨ פיתוח רעיונות ויוזמות חיזוק וגיוון קשרים ברשת ¨ תושבים סביב תחומי עניין משותפים כל תושב Æ קהילתי והתנדבותי ¨ פיתוח חברתי ¨ החברתית המעוניין להתנדב או לקדם מיזם חברתי למען הקהילה מוזמן ¨ לפנות אל עדן שטרית Kehila@kv Æ matnasim Æ co Æ il רכזת יוזמות קהילתיות במייל

יוזמות ופעילויות קהילתיות

החממה הטכנולוגית

יופעל על ידי תושבים ¨ הנמצא בשלבי פיתוח ¨ המיזם מתנדבים בתחום הטכנולוגי ויספק מענה לכלל הקהילה מיזמים ¨ הדפסות תלת מימד ¨ אינטרנט ¨ בתחום המחשוב Æ טכנולוגיים ועוד מטרת העל של החממה הטכנולוגית קהילתית הינה הקמת קהילת עניין רב גילאית ומגוונת בתחום הטכנולוגי Æ והנגשת הטכנולוגיה על גווניה השונים לקהילה

מועדון אוהבי הים

אשר חולקים יחד את ¨ י מתנדבים " מועדון חובבי הים הוקם ע Æ אהבתם לים ורוצים לפתח פעילויות חברתיות בתחום המועדון מפתח אירועים חברתיים סביב עולם הים לכל חובבי Æ® גם לכאלו שאוהבים את התחום ולא מקצועיים בו © הים µÆ±∞Æ≤± במקביל נפתח קורס סקיפרים שיחל בתאריך : בשני מסלולים Æ רישיון סקיפר בינלאומי אינשור וקורס רישיון סקיפר ישראלי כל ¨ בתום הקורס תתגבש קבוצה לפעילויות ימיות וחברתיות בעלי רישיונות הסקיפרים בכפר יוכלו לקחת חלק במפגשים Æ מקצועיים ובפעילויות בתחום

Æ בעתיד תפתחנה פעילויות לתחומים נוספים שקשורים בים

מועדון היין

מועדון חברתי שהוקם על ידי תושבים מתנדבים במטרה להנגיש את עולם היין לקהילת כפר ורדים ולבנות קהילת Æ עניין סביב התחום י מתנדבים בעלי " מנוהל ע ¨ מדובר במועדון מאוד מיוחד אשר רוצים לשתף את תושבי הכפר ¨ ידע רב בתחום היין Æ בהיכרות ובניסיון שלהם בעולם היין

והמועדון שם לו למטרה להפגיש את תושבי ¨ יין הינו חוויה Æ טעימות יין ועוד ¨ סיורים ביקבים ¨ הדרכות ¨ הכפר בהרצאות

לפרטים ומידע נוסף על כל הפעילויות kehila@kv Æ matnasim Æ co Æ il ∞µ≤≠¥∂∑∑∞∂≤ Æ עדן שטרית רכזת יוזמות קהילתיות טל

הנגריה הקהילתית

העוסקים ¨ י מתנדבים " הנגרייה הקהילתית מובלת ומופעלת ע Æ ומלווה על ידי נגר מקצועי ¨ בתחום הנגרות ¨ פעילויות לקבוצות בקהילה ¨ בנגרייה ניתן למצוא סדנאות נגרות ניתן להגיע לסדנא עם – מענה לכלל התושבים בתחום הנגרות וגם לרכוש ¨ מוצר עץ ביתי ולקבל סיוע בשיפוצו באחת הסדנאות Æ מוצרי עץ למיניהם הנגרייה מהווה מקום מפגש קהילתי בדגש על עבודה משותפת Æ בתי הספר וכדומה ¨ לגני הילדים ¨ בין בני נוער לאוכלוסייה המבוגרת

מתקיים בימי ראשון : חוג נגרות למבוגרים ח למפגש ¢ ש µ∞ מחיר למשתתף ±∂ : ∞∞≠±∏ : ∞∞ : בשעה ∞µ≤≤∑π∏µµµ גבי : לפרטים והרשמה

הטלוויזיה הקהילתית

שביקשו להחזיר את פעילות הטלוויזיה ¨ יוזמת תושבים הובילה לקידום קבלת אישור גוף משדר ¨ קהילתית בכפר לאחר שעברו Æ למרכז הקהילתי והתחלת פעילות בתחום התאגדה קבוצת תושבי הכפר ¨ קורס צילום דוקומנטרי ¨ לקבוצה במטרה ליצור פורמט טלוויזיוני עבור הקהילה Æ הפקת מגזינים נושאיים ועוד ¨ תיעוד פעילויות בכפר

פעילות להגברת מודעות לצרכים ולמאפיינים של בעלי צרכים נוספים Æ " פברואר יוצא מהכלל " מתקיימת בחודש פברואר במסגרת Æ מידע ופרטים יפורסמו בסמוך למועד ¨ כשמסגרות החינוך הפורמאלי אינן פעילות ¨ בחודש אוגוסט ¨ בנוסף Æ המלווים על ידי בני נוער ¨ מתקיים יום כיף לילדים עם צרכים נוספים

צרכים נוספים

לפרטים ומידע נוסף על כל הפעילויות kehila@kv Æ matnasim Æ co Æ il ∞µ≤≠¥∂∑∑∞∂≤ Æ עדן שטרית רכזת יוזמות קהילתיות טל

חדש!!!

תיאטרון קהילתי

אשר רוכשת מיומנויות דרמה ¨ מטרת התיאטרון הינה להקים קהילת עניין רב גילאית כל קבוצת גיל תיפגש אחת Æ התיאטרון יפעל בשתי קבוצות גיל Æ ומשחק בנפרד וביחד Æ ואחת לחודש יתקיים מפגש לשתי קבוצות הגיל יחד לצורך עבודה משותפת ¨ לשבוע Æ הפעילות לשתי הקבוצות כוללת גם נסיעות לפעילויות תיאטרון

: בהדרכת בימאית ומורה לתיאטרון ≠ פאינה גרינשפון שחקנית ומורה לתיאטרון ≠ קרן טהור ח ¢ ש ≤µ∞ : מחיר למשתתף לחודש

Æ בסוף השנה יעלה מופע משותף לשתי הקבוצות ±∂ : ≥∞≠±∏ : ≥∞ יום ראשון ' ו ≠ ' קבוצת ילדים כיתות א ±π : ∞∞≠≤± : ∞∞ יום ראשון ±∏´ קבוצת בוגרים

: מקבץ חלקי של פרויקטים ופעילויות קהילתיות

יתקיים במהלך חודש מרץ ויכלול פעילויות התנדבות של Æ ארגונים ותושבים למען הקהילה ¨ מוסדות

יום מעשים טובים

יתקיים במהלך חודש נובמבר טקס הצדעה Æ שמציין את תרומת הפצועים למען ארצנו ¨ שבועות ¨ פסח ¨ ו בשבט " ט ¨ חנוכה ¨ סוכות ¨ ראש השנה Æ פרטים ותאריכים יפורסמו בסמוך לקיום האירועים והפעילויות

ל ¢ יום הצדעה לפצועי צה

פעילויות חגים

שבת עולמית

Æ פרטים יפורסמו בסמוך למועד ≤≤≠≤≥ر∞Ø≤∞≤±

¨ ארוחת בוקר עשירה ובריאה : פעילות בוקר לוותיקים הכוללת בהובלת ¨ ופעילויות מגוונות נוספות ¨ תנועה ¨ מפגש חברתי Æ המחלקה לשירותים חברתיים ובשיתוף המרכז הקהילתי Æ∞µ∞≠∂πµ∏±∂∏ : רכזת המועדון ליה שניידר לוי

מועדון מועשר

Æ שכוללת הרצאות מתחומים שונים ¨ סדרת הרצאות לקהל הרחב Æ פרטים ותאריכים יפורסמו בסמוך לקיום הפעילויות

קתדרה

מרכז קהילתי כפר ורדים ∞¥≠∏≥≥∏≥µµ Æ טל

הנכם מוזמנים להיכנס ולהירשם www Æ mkv Æ org Æ il : באתר הבית שלנו

גילון ≠ סטודיו של מזל

Made with FlippingBook Ebook Creator