מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

הנגריה הקהילתית

העוסקים ¨ י מתנדבים " הנגרייה הקהילתית מובלת ומופעלת ע Æ ומלווה על ידי נגר מקצועי ¨ בתחום הנגרות ¨ פעילויות לקבוצות בקהילה ¨ בנגרייה ניתן למצוא סדנאות נגרות ניתן להגיע לסדנא עם – מענה לכלל התושבים בתחום הנגרות וגם לרכוש ¨ מוצר עץ ביתי ולקבל סיוע בשיפוצו באחת הסדנאות Æ מוצרי עץ למיניהם הנגרייה מהווה מקום מפגש קהילתי בדגש על עבודה משותפת Æ בתי הספר וכדומה ¨ לגני הילדים ¨ בין בני נוער לאוכלוסייה המבוגרת

מתקיים בימי ראשון : חוג נגרות למבוגרים ח למפגש ¢ ש µ∞ מחיר למשתתף ±∂ : ∞∞≠±∏ : ∞∞ : בשעה ∞µ≤≤∑π∏µµµ גבי : לפרטים והרשמה

הטלוויזיה הקהילתית

שביקשו להחזיר את פעילות הטלוויזיה ¨ יוזמת תושבים הובילה לקידום קבלת אישור גוף משדר ¨ קהילתית בכפר לאחר שעברו Æ למרכז הקהילתי והתחלת פעילות בתחום התאגדה קבוצת תושבי הכפר ¨ קורס צילום דוקומנטרי ¨ לקבוצה במטרה ליצור פורמט טלוויזיוני עבור הקהילה Æ הפקת מגזינים נושאיים ועוד ¨ תיעוד פעילויות בכפר

פעילות להגברת מודעות לצרכים ולמאפיינים של בעלי צרכים נוספים Æ " פברואר יוצא מהכלל " מתקיימת בחודש פברואר במסגרת Æ מידע ופרטים יפורסמו בסמוך למועד ¨ כשמסגרות החינוך הפורמאלי אינן פעילות ¨ בחודש אוגוסט ¨ בנוסף Æ המלווים על ידי בני נוער ¨ מתקיים יום כיף לילדים עם צרכים נוספים

צרכים נוספים

לפרטים ומידע נוסף על כל הפעילויות kehila@kv Æ matnasim Æ co Æ il ∞µ≤≠¥∂∑∑∞∂≤ Æ עדן שטרית רכזת יוזמות קהילתיות טל

Made with FlippingBook Ebook Creator