מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

מרכז קהילתי כפר ורדים ∞¥≠∏≥≥∏≥µµ Æ טל

הנכם מוזמנים להיכנס ולהירשם www Æ mkv Æ org Æ il : באתר הבית שלנו

גילון ≠ סטודיו של מזל

Made with FlippingBook Ebook Creator