מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

נוער וילדים

Æ יחידת הנוער של כפר ורדים אמונה על תכלול וניהול החינוך המשלים במועצה פעילות חברתית ¨ בשיתוף בני הנוער ותנועות הנוער ¨ לאורך השנה מפעילה היחידה כן פועלת ≠ כמו Æ קהילתית סביב לוח השנה ופעילויות לקבוצות בתחומי עניין שונים היחידה בשיתוף ותיאום מלא עם מסגרות החינוך הפורמאלי בכפר ורדים מתוך Æ במסגרות השונות ≤¥Ø∑ תפיסה חינוכית הרואה את הילד אנו מזמינים את נוער וילדי כפר ורדים לקחת חלק בפעילויות השונות בכפר ובמיוחד לקחת חלק במועצת הנוער הרשותית וכך להשפיע באופן ישיר על Æ הנעשה בתחום הילדים והנוער הילה הינה בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה Æ ברנס ≠ את היחידה מנהלת הילה נחום Æ שנה בחינוך המשלים ועבודה עם נוער וקהילה ±∏ וניסיון של מעל

0527490038

נוע"ם

Made with FlippingBook Ebook Creator