פרסומידע - גיליון 1138

סניףהתמר | סניףה ִד ֱק ֹל ס ִדרנים/ות ִדרושים/ות

סביבת עבו ִדה נעימה ומשפחתית משמרות בו ֱקר/ערב שכר נאה

050-2614333

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 13

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software