פרסומידע - גיליון 1138

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

סגירתחורף בשיטהח ִדשה ֱק ֹל ונוח ֹלפתוח ו ֹלסגור ב ֱק ֹלות

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 15

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software