פרסומידע - גיליון 1143

גושעציון 3 ֹל ֱק ֹליבר ביה”ס ֹלאבטחה ו ֹלחימה בטרור

ִדרוש/ה איש/ת שיוו ֱק ומכירות

ִדרישות התפ ֱקי ִד:

אנג ֹלית ברמה גבוהה - חובה בע ֹלי ראש ג ִדו ֹל יצירתיות ויוזמה י ִדע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ותוכנות עריכה נסיון במכירות

ֱקו”ח ֹל ִדוא” ֹל: yael@caliber-3.com

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 13

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Annual report maker