פרסומידע 834

כשר ו ת רב נ ו ת מהדִר י ן אפרת

איך אתה אוהב את הפיצה שלֹך?

+ מגשים 2 משלֹוח חינם מבצע חורף 99

&

מבחר עשיר שלֹ תוספות קֱלֹזונים, צ’יפס, סלֹטים ועודִ

הפיצה שלֹ משה הכי טובה בגוש!

02-993-2237 מרכז הדִקֱלֹ אפרת לֹמשלֹוחים:

Made with FlippingBook - Online magazine maker