קמפוס חרוב לילדים

ƒ’Œ• ‹‡Šƒ’‚ ‹‡’ƒ€‚

Š‡‚ ‹ƒŠ—Š ‚”ƒŒ‚

Š~–—‡ ‡Š‡ Š ‚Ž€‚Š ‹‡–ƒ— ‚—ƒŠ— ‚„ ˜Šƒ’ Š‡‚ ‹ƒŠ—Š ‚”ƒŒ‚ ƒŠ‡— ~ƒ‚ ‚”ƒŒ‚ Š— ‚ƒ…‡‡ ‹‚‡˜ƒ‡ƒ‰„ƒ ‹˜…ƒƒ– ‹ŒƒŠ— ‹ƒ‡•Šƒ ˜ƒ‡Ž‡Œ ‡ƒŽ‡— ŒŠ ˜ƒŠ‡’Š ‚•ƒ”Œ ‹‡Žƒ˜Ž‚ ‹‡‡…‡Š ƒ‡ ˜ƒŠ‡’ ‡ ‹‚‡‡…Š ˜ƒ‡’—Œ‚ ˜ƒ~”ƒ˜ €‡—‚Š ‚”ƒŒ‚ ‚…‡Š”Œ ‚˜Šƒ’ ˆ– Š‡‚ „‰–Œ ˜ƒ”Œ~ ˜‡~–…~ ‘~ƒ Š~–—‡ ‹‡Š‡ ‡’Š~ ˜ƒ~Œ Š— ‚ŽŒŒ ‚”ƒŒ‚ ‹‡•ƒ…‚ –’ ‹‡‡’ƒŒ‚ ‹‡•ƒ… 90 Œ –˜ƒ‡Š †’—Œ‚ƒ ‰ ‚•Š…Œ ˜ƒŠ•˜Œ ‚Ž— Š‰ƒ –ƒŽƒ ‹‡Š‡ ˜ƒŠ‡• ‡”Ž ˜~ ‚˜–€Œ ‚–‡ ‡€’Ž ‹‡Š‡ ‡ƒƒ‡Š ˜‡Ž‰˜ ‚Š‡’Œ ‚”ƒŒ‚ ˜ƒ‡Ž’ ‹ƒ•‡—‚ ˆ‡Š‚ƒ ‡Š‡Š’‚ ˆ‡Š‚ ˜ƒŒ‡Š~ƒ ‡Œ ˜ƒ–‡ ‡€’Ž ‹‡Š‡ ‚ƒƒŠŒ ˜ƒŠŠ˜‚ Š— ‚‡ŽŒŠƒ ‹•ƒŒ –ƒ˜‡~Š  Š‚Œ ‹„‡Œ ˜~ ˜Œ•Œ ‘ƒŽ ˜ƒ•ƒŽ‡˜ Šƒ†Š† ˜‡ŽŒŠ ˆŠ— ‹‡‡‡ ‚„ ˜~ ‰ƒ ‹‡Š‡ ˜~ ‚Ž— ‡Œ ˜Œ–’Œƒ ‡˜†‡— ‹‡Žƒ˜Ž ‘ƒ‡~ ‚”ƒŒ‚ ˜•ƒ ƒ ˜‡•Š ‡…–‰‚ ‡Š‰ ~ƒ‚—…ƒ Š~–—‡ ‹‡Š‡ ‡†‡††‚ ƒ˜Ž—‚ ‹‡‡…‚ ‡Œƒ…˜ Š‰ ‹‡Š‡ Š— ‹”Œ –ƒ’‡—Š ˜ƒŠƒ’ ƒŽ‰˜Šƒ ˜ƒ‡Ž‡Œ

ŒŽ‡ƒ –ƒ  ƒ ˜‡Š ‰ŽŒ •’ * ƒ’Š† ncc@children.org.il Š ~ƒ

ƒ–…ƒ’Œ• | 6

Made with