קמפוס חרוב לילדים

ƒ–…–Œ

‚‡”ŠƒŒ‡ —ƒŒ‡— Š— ˜–ƒ€ƒ ˜‰Šƒ‚ ‚Œ€ŒŠ ‹‡ ƒŽ~ ƒ–…~‚ –ƒ— ˜•„…˜Œ ƒ„ ‚Œ€Œ ‚~ƒ’–‚ ˜ƒƒ”•Œ ‚‰–‚ƒ ‚‰–‚ ‡‰–ƒ”Š ˜‡~ƒ’– Š‡…Ž‚Šƒ ‚~ƒ’– —ƒŽ~ ˜ƒ‡ƒ† ˜‡…’‚Š ˜–ƒ€‚ ‚~‡–•Š ‚ŽŒ –•‡ ‚„ ‡ƒŒ‡Š ‡Š‰ Š— ‚…Š”‚‚ ˜ƒ• Š’ƒ†Œ‚ ˜ƒ…‡† Š— ˜ƒ–˜ ˜ƒ‡ƒŽŒƒ‡Œ Š —€ ˜ƒ–…~ ˜ƒŽ‡Š’‡”‡Š ‹€ ƒ —ƒŒ‡—‚ …–ƒ‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡ ‹ €Œ ‹‡~‚ ‚Š~ †–’ ƒ”•Œ ‡—Ž~ Š— ˜–ƒ—•˜ ‹‚‡˜ƒ…’—Œ ‡Žƒ ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‘˜ƒ—Œ‚ƒ ‚‰–‚ƒ ‚~–ƒ‚ ˜ƒ•‡Ž‰† Š— …– ƒƒ€Œ ŠŠƒ‰ ‚‡”ŠƒŒ‡‚ ‹ƒ…˜ ˜–—’~Œ‚ ˜–•ƒŒƒ ‚ŒƒŒ ‚‡ ˜–‡”‡ Š ˜ƒƒŒ ˜ƒ‡‚ ~ƒ‚ Šƒ‰Š ‡‡‡Œ ƒ—Œ ˜Œƒ –ƒ•…˜ ƒ‡˜ ‹  …ƒ†ƒ ‚ŽƒŒ ƒŒ‡Š ‹‡Ž•…— ‹‡Žƒ’  —ƒŒ‡— ŠŠƒ‰ ‚‡”ŠƒŒ‡‚ ˜ƒ†‡— ƒƒ€Œ ‹‡ŽŒ~˜ŒŠ ƒŠ— ‡ƒ”•Œ‚ ‰ƒ˜‚ ‹ŠƒŒ…ƒ•Š‚ —‡…–˜ ‚Ž˜Œ Œ~˜Œ‚ƒ Š~–—‡ ƒ€ƒŒ ƒ—~– ~ƒ‚ ˜‡~ƒ’– ‚‡”ŠƒŒ‡Š ‡”–~‚ „‰–Œ‚ –Œ ˜…‡˜’ ‹ 2002 „~Œ ~‡— —  ‡~ƒ’–‚ „‰–Œ Šƒ’ ~ƒ‚ƒ ‹Šƒƒ Š— ˜‡ŒŠ—ƒ–‡ ‚…ƒŠ—…˜’˜ ‹‡’ƒ”‚ –‚ ƒ‰‡ ‹‡Š‡Š ƒ–…ƒ’Œ• „‰–Œ‚ ‚~ƒ’–‚ƒ ‚…ƒƒ–‚ ‹ƒ…˜ ‚‡”ŠƒŒ‡Š „‰–Œ ƒ–…ƒ –Œ –Œ ‚…ƒƒ– ‡~—ƒŽ ˜–ƒ—•˜ ˜ƒ‡ƒŽŒƒ‡Œ –ƒ’‡—ƒ ‚‰–‚ –•‡ •Œ˜‡ ‹‡Š‡ €Ž ˜ƒŒ‡Š~ƒ

ƒ‡„ ‡˜‡Œ~ ’ƒ–’ Š‚ŽŒ msr.jerusalem@sheba.health.gov.il Š ~ƒ

7 | ƒ–…ƒ’Œ•

Made with