קמפוס חרוב לילדים

‹‡–Œ

Š‚Ž‡Œ ‚•Š…Œ ~‡‚ ‡~ƒ—‡Žƒ ‚…’—Œ ‡‡… Šƒ’‡†ƒ “ƒ‡‡ ‹‡–Œ ‡—ƒ˜Š ‚•‡ŽŒ‚ ‹‡Š—ƒ–‡ ˜‡‡–‡ Š— ‚…ƒƒ–‚ ‘€~ ‚Š‡‚• ‡˜ƒ–‡—Š ˜ƒƒ” ‚•Š…Œ ‡~ƒ—‡Žƒ ‚…’—Œ ‡‡… Šƒ’‡†ƒ “ƒ‡‡ Š— ˜ƒ–‡— –‡‚ ƒƒ ‹‡‡€ƒ„ƒ ‹‡‡˜…’—Œ ‹‡Š’†Œ ‹‡‡–ƒ‚ ‹‡Œ~˜Œ ‹‡‡Š~‡”ƒ ‹‡ƒ ‡—ƒ–‡€ ˆ‡Š‚ ˜ƒ…’—Œ ‚ƒƒŠŒ‚ ‡ ‡–Š ‚‡…‡‚ ˜Šƒ’ ‚•Š…Œ €ƒŽ‚ Š‰ ˜ƒ”ŠŒ‚ƒ ˜ ˜ƒƒ…˜Œ Š ‚–ƒŒ‚ ‡†ƒ’‡— ƒ”Š ‘ƒ’‰ ‡ƒŽ‡Œ ˆ–ƒ”Š €ƒŽ ˜ ˜ƒƒ…‚•‡ŽŒ ‘ƒŽ ‚‡‡‚— ‡ŽŒ„ƒ ˜–ƒŒ—ŒŠ ‡Šƒ…ƒ ˜ƒ‡—’Ž ˜ƒ‡ Š— •– Š ‹‡‡ƒ…Š ƒ’ƒ–†ƒ’~ ˜ƒ‚~ ˜•‡ ‚Ž‡†• ‡~ƒ—‡Ž ƒ€‰ ‹‡Œƒ…˜ ƒ ‚ŽŒ ˜Ž˜ƒŽ ‚‡…‡‚ ƒƒ ‚–‡€‚Š ˜ƒ—• ‹— ‡ƒŽ‡— –’—Š ‹‡Ž‡‡ŽƒŒ‚ ˜ƒ…’—ŒŠƒ ˜ƒ€ƒ„Š Šƒ’‡† ˜•’Œ ˜‡Šƒ’‡†‚ ‚‡…‡‚ ˜–ƒ—•˜‚ ˜~ ‹•Š ‹‡Ž‡‡ŽƒŒ‚ ‹‡–ƒ‚Š ‰ƒ ˜ƒ–ƒ‚‚ ˜~ ƒ~ ƒ ˜ƒ‡€ƒ„‚ ˜~ ˜ƒ‡–…~‚ƒ ˜ƒ‡ƒ…Œ‚ ˜~ •„…Š ‚–†Œ ‡—ƒ–‡€ƒ ‚‡–’ –…~Š ˜‡–ƒ‚‚ ‹‡Ž‡†•‚ Š— ‹˜ƒ† ˜‡‡~– ˆƒ˜Œ ˜‡–ƒ‚‚

–•ƒ ‚Š‚” ˜Š‚ŽŒ

* ‹‡Žƒ’Š† shorit@jerusalem.muni.il Š ~ƒ

ƒ–…ƒ’Œ• | 8

Made with