קמפוס חרוב לילדים

‡Š ˜‡ ‚Ž€‚ „‰–Œ

‚Ž€‚ ‡„‰–Œ ˜—Œ …~ ~ƒ‚ ‹‡Š—ƒ–‡ –ƒŽŠƒ ‹‡Š‡Š ‚Ž€‚ „‰–Œ ˜Ž— “–~ ‹•ƒ‚— ƒ€ƒŒ ƒ—~–‚ ˜ƒ–‡—‚ “–~‚ ‡…– ‹‡–ƒ„’‚ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž 18 Š‡€  –ƒŽ ‡Žƒ ‹‡Š‡Š ‡Žƒ—~– ‚ŽŒ •‡ŽŒ 2000 Š‡€  ˜‡Ž‡Œ ‹‡€ƒ’ ‹‡Ž‡†•Š ‰ƒ ‚—• ‚…Ž„‚ƒ ˜‡—’Žƒ ˜‡„‡’ ˜‡Ž‡Œ ˆƒŽ‡…ƒ ‚…ƒƒ– ‡˜ƒ–‡—…ƒ˜‡’Š –—’~ ˜˜ƒŒ ‡‡ Š Š’ƒŒ „‰–Œ‚ 12 ‚–‡•…ƒ…~ ‡Žƒ—~– ‚‰‡Œ˜ ˆ‡Š‚˜ ƒ˜…’—ŒŠƒ ‡†•Š ‡”Œ „‰–Œ‚ ƒ˜ƒ† ˜ƒ•Œ˜‚ ˆƒ˜Œƒ ˜‡†‡Šƒ‚ ‚‡‡~– –”• Œ„ ˜ƒ†Š…‚ ˜Š•ƒ ‡†•‚ Š— ˜ƒŽƒ— ˜ƒŽ‡Š’‡”‡Œ ƒ”•Œ ‡—Ž~ ‡–—Œ ‡ ‘ƒ˜‡— ‹‡Šƒ’ „‰–Œ €‡”Ž ‹‡Š‡ ~’ƒ– ‚–†—Œ‚Œ –ƒŽ –•ƒ…‹‡Š‡ –•ƒ…–ƒŽ •ƒ…Š  ƒ ˜‡Žƒ—~–‚ ˜ƒ–˜‚‚ Š— ‚‡˜ƒŽƒ–˜‡ Š ‘ƒŽ „‰–Œ Š‚ŽŒƒ ˜ƒ†‡Š•–’ ‹‡‰‡Š‚ ƒ˜…’—Œ ‡ŽŒƒ ‡†•‚Œ ˜ŽƒŒ ƒ„ ‚Šƒ’ ˆ– ˜‡˜ƒŒ—Œ‚ ‹‡Žƒ— ˜ƒŒƒ•Œ ˜ƒ•‡ƒ ˜ƒŽƒ‡~– Š— – –’Œ ‹‡‰ƒ–‰‚ ‹‡‡†–•ƒ–‡ ƒ‡Šƒ ‚–‡•…Š —–Ž‚ Œ„‚ Š— –ƒ”‡• ˜–—’~Œƒ ˆ—ƒŒŒ Œ„ƒ ˜Œ~ Œ„ ˜ƒ‡~– ‘ƒ‡~ ‚–†—ŒŠ

Œ €–ƒ˜ —ƒ— ˜Š‚ŽŒ

•’ * Š† hagana@hagana.org.il Š ~ƒ

9 | ƒ–…ƒ’Œ•

Made with