חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

מרכז למידה

מרכז הלמידה של מתנ"ס רמת אליהו הוא למעשה בית ספר של אחר הצהריים והוא פועל לקידום הישגים וצמצום פערים לימודיים בקרב ילדים ובני נוער. חונכות אישית ועזרה בהכנת שיעורי בית ע"י סטודנטים ומתנדבים תוכנית בה זוכים עשרות תלמידים, מכיתות א'-יב', לעזרה אישית פרטנית בהכנת שעורי בית, בהכנה למבחנים ובהכנת עבודות אישיות. הילדים מקבלים חונך אישי לשעתיים בשבוע. קבלת השירות אינה כרוכה בתשלום. יש להגיע לרישום התלמיד אצל אילנה אוריון, במהלך חודש ספטמבר. .20:00 עד 15:00 מועד פעילות: כל יום מ

סדנא למיומנויות למידה לילדי כיתה ב'-ג' סדנא להקניית כלים להצלחה בלימודים ובחיים, תלמידים. 6-7 בקבוצות של מרכזת הסדנא: ארנינה שרגל. התוכנית בשיתוף אגף הצעירים בעירייה. מפגשים. 12 אורך הסדנא לבוגרי התוכנית המתמידים יש גם סדנת מצויינות. התלמידים מופנים על ידי יועצות בתי-הספר. , והרישום נעשה במזכירות המתנ"ס. ₪ 150 הסדנא עולה טרמינל – תוכנית ייחודית ללמידה ולהעשרה לילדי כיתות ה'-ו' תוכנית אינטנסיבית ומקצועית מאוד ללמידה והעשרה, במשך שלושה מפגשים בשבוע, שלוש וחצי שעות כל מפגש. התוכנית כוללת ארוחות צהריים, הוראה דיפרנציאלית לקידום הישגים, העשרה, יזמות וכישורי חיים. התוכנית פועלת בשיתוף אגף פרט / עיריית ראשון לציון. הפניית התלמידים לתוכנית – דרך יועצות בתי-הספר בלבד. .17:00 עד 13:30 מועד פעילות: ימים א, ג' , ה' בשעות הרישום אצל אילנה אוריון ובמזכירות המתנ"ס.

ilanao@re . matnasim . co . il | 03-5219221 | אילנה אוריון רכזת מרכז למידה:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

30

Made with FlippingBook - Share PDF online