כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה פברואר 2020 - גיליון 272

סוף לעושק קשישים מאיר חוטקובסקי מאת:  הזקנים היו מאז ומתמיד טרף קל לנוכלים שניצלו את חולשתם הפיזית והמנטלית, וסחטו מהם כספים רבים בדרכי רמייה. הפגיעה החמורה ביותר נעשית על ידי חברות המכירה מרחוק בהתקשרות טלפונית (טלמרקטינג) והתשת הקשיש עד אשר ימסור את מספר כרטיס האשראי שלו. על פי חוק לא ניתן היה לחייב עצירת סליקת כרטיסי אשראי גם אם העסקה נעשתה על ידי הטעייה ומרמה. לאחרונה נתן היועמ"ש חוות דעת כי "במקרה של הטעיית ציבור או השפעה לא הוגנת, רשאית חברת הסליקה לסרב לתתלעסקשירותי סליקה והסירוב ייחשבכסביר". אומרח"כ איציק שמולי שיזם חוק בנושא: "זה צעד גדול בדרך לניצחון חשוב שנראה בתחילה חסר סיכוי. אמשיך להיות המגן של הקשישים ולא אתן שיהיו הכספומט של אף אחד" meirch@gmail.com מעסיקים מטפלים או עוזרות בית בתשלום מעבר 29% • לזכאות חוק הסיעוד.  מהקשישים מרגישים בודדים.  34% • • ניצול ועוקץ קשישים על ידי חברות מסחריות – אין מספרים מדויקים. • התמעטות סניפי הבנקים והאפשרות לקבל מענה אנושי – אחוזים הולכים וגדלים. ₪ 2,342 לזוג ₪ 1,558 • קצבת האזרח הוותיק פעמים טסה השרה לשוויון חברתי לחו"ל במהלך שלוש 24 • .)2018 שנים (נכון לנובמבר • מי הצביע נגד העלאת קצבת הזיקנה? השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל. malcamehulal@netvision.net.il

מלכה מהולל מאת: 

שיעור אוכלוסיית הזקנים בישראל, המקיפה את 11.6% • ומעלה. (מעל מיליון איש) 65 גילאי גדלה אוכלוסיית המדינה פי חמישה, ואילו 1955 • מאז שנת . כלומר, קצב הגידול של בני 12 גדלה פי +65 אוכלוסיית בני היה יותר מכפול מזה של האוכלוסייה הכללית. +65 ומעלה. 65 שיעור התעסוקה בקרב בני 16% • ומעלה וכך גם 65 מכלל הביקורים במיון הם של בני 22.2% • יום. 30 אחוז הביקורים החוזרים במיון בתוך בקרב 415 • שיעור האשפוזים לאלף נפש בשנה עומד על אשפוזים באוכלוסייה 134 האוכלוסייה המבוגרת לעומת הכללית (לא כולל יולדות). ומעלה 65 מהמאושפזים במחלקות כלליות הם בני 35.4% • מהמאושפזים. 62.9%- ובמחלקות הפנימיות מדובר ב 23% אלף בתי אב עניים של קשישים שהם 116 • בישראל ממשפחות הקשישים בארץ. מכלל האזרחיםהוותיקים בישראל רשומים במחלקות 28.3% • ).49.1%( ומעלה 75- הרווחה, בהם לא פחות ממחצית בני ה 30% , ומעלה משתתפים בכוח העבודה 65 מבני 21% • בלבד מהנשים. 14%־ מהגברים ו • ההכנסה החודשית הממוצעת של משק בית בשכבת הגיל אלף בכלל משקי הבית 20 שקלים לעומת 14,992 הזאת היא אבל במשקי בית של זקנים בודדים ההכנסה מקצבאות היא .36% ומפנסיה רק 45% מקבלים פנסיה שוטפת נכון להיום. 46% • רק בלבד מהאזרחים הוותיקים מדווחים שהם יכולים 20% • לכסות את ההוצאות החודשיות ללא קושי. מוותרים על חימום או מיזוג. 40% • מוותרים על טיפול רפואי שהם זקוקים לו. 8% • על טיפול שיניים. 43% • על ביטוח בריאות משלים. 60% • חוסכים במזון. 7% • מוותרים על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים. 4% • ומעלה בישראל מרגישים בדידות מדי פעם 65 מבני 32% • או לעיתים קרובות. נעזרים בעמותות סיוע או מתנדבים. 4% • רק פלוס עיריית רעננה מקיימת סדנאות בתחומים שונים המיועדים לאוכלוסיית הגמלאים. הסדנה האחרונה שנפתחה עוסקת באנשים העומדים בפני פרישה מעבודתם ומסייעת להם להתכונן כראוי לקראת היום הגורלי. הסדנה מועברת על ידי עובדים סוציאליים המומחים בתחום. כן נערכות סדנאות בנושאים של תמיכה במצבי משבר וכן בהתמודדות של בני משפחה ללוקים בתשישות הנפש. למעוניינים מומלץ לפנות למרכז המידע לאוכלוסייה 09-7610399 המבוגרת, טלפון / - פלוס מינוס +

חדשות הגמלאים

˘„Á

202 גיליון

2014 ניסן תשע"דאפריל

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, חברי המערכת: נאוה וינגרטן, ברכה ויסברט, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, איריס רגב, רות רסין, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine

עובר ושב עובר ושב

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת שער: ים המלח ביום שמש חורפי מלכה מהולל צילמה:

2

02/2020 - 272 רעננה

Made with FlippingBook Learn more on our blog