כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2020 - גיליון 281