כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2020 - גיליון 281

תוכנית הסיוע לקשישים ≠ ¢ מגן זהב ¢ מאיר חוטקובסקי מאת:  בחודש שעבר אושרה בממשלה תוכנית סיוע עבור הקשישים שנפגעו במשבר ₪ מיליון 150 בסך הקורונה. התוכנית הותוותה בעקבות הלקחים שהופקו איציק על ידי משרד העבודה והרווחה שבראשו עומד השר : "התקופה הזו קשה במיוחד לאוכלוסייה המבוגרת שמולי שסובלת יותר מאחרים בשל הסגר מתופעת הבדידות". התוכנית תופעל על ידי אלפי מתנדבים שתפקידם יהיה להגיע לכל האזרחים הוותיקים במדינת ישראל ולוודא שאין להם מחסור בתרופות ובמזון וכמובן לטפל בבעיית הבדידות. "משרד העבודה והרווחה בראשותי יוביל את השר שמולי: תוכנית 'מגן הזהב' מתוך מטרה ברורה לא להשאיר אף אזרח ותיק מאחור. אני מודה לשאר שותפינו בממשלה, וביניהם: משרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי על שיתוף הפעולה״. meirch@gmail.com אז חשוב להאמין, לעורר אמון, להיות נאמנים, לשמור על אמינות, לאמן את עצמנו לא להתפתות להפר את ערכינו הבסיסיים, לקיים אַמָנוֹת שערכנו תיאורטית עם עצמנו וסביבתנו, ואולי להפוך גם לאומנים יוצרים שמייצרים אומנות בתהליך שמפיג מצב רוח רע והלך רוח דכאוני וכל שאר הדברים ונאמר אמן! הלא טובים שהקורונה הביאה איתה. malcamehulal@gmail.com רבים בחברה הישראלית, גם אם לא הקפידו על קיום מצוות, הפכה לסלע מחלוקת בין מגזרים בחברה, שלא לומר שנאה ותיעוב הדדי. תהא הסיבה אשר תהא, עצם הרעיון שאמונה גורמת לתופעות שליליות מקומם ובהחלט יש צורך דחוף להעלות פתרונות אפשריים על סדר היום, משום שסכנת מלחמת האחים כבר אינה רעיון מופרך.

מלכה מהולל מאת: 

ø אמונה ונאמנות ¨ מה בין אמון דומה שהשורש א.מ.נ. בעברית הפך בתקופה האחרונה לכוכב השיחהציבורי, כולל בתקשורתהכתובה, האלקטרונית והרשתות החברתיות. המעניין הוא שמאותו שורש יוצאות לעיתים מילים בעלות משמעות הפוכה, סותרת ומעוררת תהיות. כך, למשל, המילה 'אמון' והפועל היוצא ממנה 'להאמין'. אנחנו נוהגים לתת אמון באנשים שאנחנו מאמינים להם. אלה בדרך כלל אנשים שבמשך שנים רכשו את אמוננו, בין אם אלה בני משפחה, חברים, בעלי סמכות כגון אנשי חוק, משטרה וצבא, אנשי חינוך, אנשי רפואה האמונים על הטיפול בנו, עיתונאים בעלי מוניטין של אמינות ועוד ועוד. לאחרונה התחילו רבים לתהות, למי להאמין? שר החינוך אומר דברים שונים ממנהל בית הספר, קצין המשטרה אומר דברים הפוכים מאנשים בשטח, פוליטיקאים אומרים דברים הפוכים מהאמת, עיתונאי בערוץ אחד מציין עובדות שונות מאלה שמדווח עמיתו בערוץ אחר, רופא אחד שוטח משנה אחת ואחר אומר בדיוק ההיפך – ובקיצור, אנחנו לא יודעים למי להאמין. פעם ידענו לזהות שקרים ולהפריך אותם, והיום דומה שכולם משקרים לעתים או אפילו לעתים קרובות, משקרים כי זה מקדם אג'נדה, משקרים כדי לשמור על עצמם, משקרים מחשש כלשהו או סתם משקרים. כי ככה עושים כולם. ובאשר לנאמנות? מילה שהייתה ערך בסיסי בסולם הערכים הישראלי, נאמנות למדינה ולמוסדותיה, נאמנות לחברים, נאמנות וסולידריות לחברה –מילה זו הפכה למרבית האבסורד למילת גנאי, הכול בכפוף לנאמנות האידיאולוגית. ואמונה? אמונה באלוהים שתמיד הייתה מכנה משותף בין פלוס היא 053-3131310 . עמותת "ידידים- סיוע בדרכים" טל בדיוק הגוף אליו אתה רוצה להתקשר לסיוע כשאתה נתקע אלף חברי העמותה הפרושים בכל רחבי הארץ, 27 בדרך. מתוך אחד מהם, המאותר בסביבתך, יגיע מוקדם ככל האפשר , עד לפתרון הבעיה. בהתנדבות גמורה ויקדיש לך מזמנו, העמותה מסייעת לכל נזקק במצבי חרום נוספים כמו: חילוץ אנשים ממעלית תקועה, חילוץ ילדים מרכב שלא נפתח ועוד. , שיזם את הקמתה, נבחר, ישראל אלמסי מנכ"ל העמותה, בצדק רב, להדליק משואה ביום העצמאות האחרון. פלוס מינוס ≠ Ø ´

חדשות הגמלאים

עובר ושב עובר ושב

˘„Á 2∞1¥ דאפריל ¢ ניסן תשע

2∞2 גיליון

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, חברי המערכת: נאוה וינגרטן, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג,

איריס רגב, רות רסין, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: דפוס לביא, רעננה הדפסה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. סוף סוף, סוף הקיץ, חוף תל ברוך בתל-אביב. תמונת שער: צילום השער: מלכה מהולל

2

11/2020 - 281 רעננה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker