כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה יולי 2021 - גיליון 289