כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אוגוסט 2021 - גיליון 290

˘„Á 202± ËÒ ‡ ‡ו ‚ ו ¢Ù ש ˙ Ï ו χ- ‡ב

290 Ô ו ÈÏÈ‚

ברעננה ˜È˙ הוו Á ר Ê‡Ï ÔÈÊ‚ המ

8 מה Á ד È 7-6 ®≥ ˜ ר Ù© ±00 ˙ רעננה ב 5-4 Ì ו Ï ש ˙ÏÈ È ד ה È ו ו È ר Ë - Ô ר ו ˇ È ˙ - Ì È ˜ Ê - מב ıÁ ש ˙ - ‡ה Ï שו È - ב Ï ו È Ë - ר ÙÒ ∫ Ì È ב ו ע ˜ Ì È מד ו ר

לא נס ליחו של הרופא בקופת החולים שאינו מתחבא מאחורי מסך המחשב, אלא ממש מביט לתוך עיניה של פציינטית מבוגרת המבקשת מזור, מקשיב לה ומגלה אמפתיה, לא נס ליחו של המורה שעוברים תחת ידיו עשרות תלמידים ביום ובכל זאת הוא רואה את זה עם העיניים העצובות שנשאר בכיתה בהפסקה לא נס ליחם של ילדי תנועת הנוער שבוחרים להם נושא שזועק לשיפור והם מקדישים לו את מלוא מרצם, זמנם ואהבתם לא נס ליחה של הגברת המבוגרת העומדת עם מקל הליכה בתור לדואר וכולם עוקפים אותה, ובעיניה הטובות היא אומרת: "לא נורא, הם בטח נורא ממהרים". לא נס ליחם של אנשי הממון שמחליטים לתרום כדי לאפשר לתלמידים חסרי מזל לרכוש חינוך טוב, ומסרבים בכל תוקף ששמם ייכתב על הקירות: "העיקר שיוכלו ללמוד". לא נס ליחם של הלוחמים לצדק, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש, בגשם ובחום, רק כי הם מאמינים במטרה. לא נס ליחם של עוברי האורח שמבחינים במישהו שתש כוחו והם רצים מיד לתת לו יד ובקבוק מים. לא נס ליחן של כל העמותות הקטנות שעושות מעשים טובים וכל כך חשובים. לא נס ליחו של הילד שהלך למכולת לקנות לחם וביצים והבחין שהקופאית העייפה נתנה לו יותר מדי עודף והוא החזיר לה אותו. לא נס ליחו של איש המקצוע שהוזעק לביתם של זוג ערירי והחליט לא לגבות תשלום, רק כי ראה מה שראה. לא נס ליחו של הנהג שעצר לעזור לאחֵר שנתקע וסירב בכל תוקף לעזוב עד שהכול תוקן. לא נס ליחם של האנשים הטובים באשר הם, ומה רבים הם. מי ייתן שלא ינוס ליחם לעולם. Malcamehualgmail.com

ה  שם קוד הור ריקוד ההורָה עבור רבים מאיתנו הוא שם קוד, או מילה נרדפת לטעם של פעם, לתקופה בה הייתה מידה מסוימת של נאיביות באוויר, הייתהסולידריות, אולי אפילו מעט יותר יושרה ומוסר. למרות כל הטוב בעולמנו, ולמרות שאין אנו רוצים לחזור בזמן, יש לנו עדיין מעט געגוע לטעם ההוא של פעם. אבל לא נס ליחם. ÏÏ ה מהו ÎÏ מ מאת: 

∫ מ נפתלי בנט ¢ רה המגיפה חזרה ובגדול È˜Ò וב ˜Ë ו Á ר ȇ מ מאת: 

עובר ושב עובר ושב ÌÈ‡Ï ה‚מ ˙ דשו Á

בנוסף להמלצות וההנחיות של הגורמים המקצועיים של משרד הבריאות באשר לשמירה קפדנית מפני הידבקות בזן החדש של הקורונה, יצא ראש הממשלה, נפתלי בנט, בקריאה לציבור הקשישים, גם המחוסנים, להקפיד על מסיכות וריחוק חברתי. "המגיפה חזרה ובגדול. ההידבקות גבוהה מאוד. חצינו כבר את השיאים של הגל הראשון. אל תתרשמו מהמספר המועט כרגע של החולים הקשה ושל המתים. בדרך כלל יש פער של בערך שלושה שבועות בין הזינוק בהידבקות לבין התחלואה הקשה ומקרי המוות". בנט פונה בתחינה לבני משפחות הקשישים ומבקש "תשמרו על החלשים, תשמרו על סבא וסבתא. הקורונה זה לא קונספירציה, זה דבר אמיתי. תשמרו על ההורים שלכם". meirch@gmail.com

˘„Á 20±¥ ÏÈ ר Ù‡ ד ¢ שע ˙ ÔÒÈ נ

פלוס מינוס ≠ Ø ´

202 Ô ו ÈÏÈ‚

פלוס "בית חלומי" הוא הוסטל רענני לצעירים מוגבלים שכלית. בחודש שעבר נערך במקום טקס מרגש במיוחד בהשתתפות דיירי המוסד, צוות המטפלים וחברי הוועד, נציגי עמותת "תקוות עולם" ויו"ר המועצה הדתית ברעננה, אריה פרידמן. הערב סבב סביב חלומו של אחד החוסים ללמוד להניח תפילין ולהתמיד בכך. דמיאן האס, מנהל ההוסטל, נעתר לבקשה. אליה הצטרפו דיירים נוספים. שאפו לעושים במלאכה.

ברעננה ˜È˙ הוו Á ר Ê‡Ï ÔÈÊ‚ המ

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית:

נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, חברי המערכת: נאוה וינגרטן, מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום: מנדל עיצוב והפקות דפוס )אנה קירי( גרפיקה: דפוס החלוץ, רעננה הדפסה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות.

פזמון ליקינתון, בית יצחק תמונת שער: צילום השער : מלכה מהולל

ידיעה מאת מור גפני דור מ"צומת השרון".

2

08/2021 - 290 רעננה

דניאלה בירן

ÔÈÈϘ ‡ה Ï מאת: 

מונה ˙ ור ÙÈÒ

ישבנו שתינו בקפטריה, דניאלה ואני. בשיחתנו העלינו זיכרונות ילדות, והתברר שנפגשנו שתינו לפני כשמונים שנה בבית דירות בו גרה גם דודתי, שאצלה שהיתי רבות. . יש לי שלושה ילדים, 1937- "כיום אני גרושה", אומרת דניאלה, "נולדתי בתל-אביב ב

ארבעה נכדים ושני נינים". ומה את זוכרת מילדותך? "שלא פשוט להיות ילדה צברית במשפחה של ארבעה יקים מבוגרים". מיהם הארבעה?

"הוריי, סבא וסבתא. אימא עבדה בויצ"ו העולמית, והמשכורת של אבא לא הספיקה לפרנס את כל המשפחה. אני זוכרת מסדרון ארוך כעשרה מטר, כשבקצהו האחד אנחנו גרנו, ובשני – סבא וסבתא". מה הקושי? "עד גיל שלוש לא ידעתי עברית. פסיכולוגית פעם הסבירה לי שעל כתפיי רבץ עול חינוך יקי. דרך אגב, היום אני אסירת תודה על כל התכונות היקיות". את זוכרת מקרים מיוחדים?

צילום: אורה דולב

"כשגדלתי ובנים שרקו מלמטה, כעסו עליי, ואמרו: 'את כלב ששורקים לך?'" סבא וסבתא השפיעו על החינוך?

"סבא היה אדם מאוד מלומד, היסטוריון ומבקר אמנות. היה לו חדר עבודה, בו שולחן עבודה ענקי, ועל כל הקירות היו ספרים עד התקרה. חלומי היה שיום אחד כל הספרים יהיו בעברית, כדי שאוכל לקרוא. כשנפטר נמסרו הספרים לספרייה הלאומית בירושלים. בילדותי סבא הפליא בסיפוריו, קרא לי את סיפורי האחים גרים, ובבגרותי עזר לי בהיסטוריה. הוא סיפר לי בגרמנית אתסיפוריו, ואני תירגמתי לעברית. בחיבורים בבית-הספר תמיד קיבלתי 'מצויין', עם הערה של המורה, שגם הוא למד מחיבוריי. לפעמים אפילו עיצבן אותי פירוט היתר, אבל מצד שני – התגאיתי". וסבתא? "את כל צרכיי החינוכיים, כולל גן הילדים, מילאה סבתא. היא עזרה לגננות וטיפלה בחינוכי בבית. בבית הספר העממי והתיכון הייתי תלמידה טובה, ילדה אחראית, תמיד ראש ועד וראש אגודת הבריאות, ועוד". צבא? "הציעו לי ללכת למדור הפסיכומטרי. הלכתי לקורס מאבחנים ולקורס מראיינים. שירתי בלשכות שונות ובבסיס קליטה ומיון. סיימתי כאחראית על המדור הפסיכוטכני בלשכה בפתח תקווה". ואחרי הצבא? "נסעתי לירושלים. התקבלתי למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה. הייתי בין עשרים וחמישה התלמידים הראשונים שהתקבלו. זו הייתה השנה הראשונה שמחלקה זו נפתחה לאחר שנסגרה במלחמת השחרור שבה נהרג הפרופסור שניהל את המחלקה בשיירה להר-הצופים. בחוג השני למדתי חינוך. שם היכרתי את מי שהיה בעלי, שלמד היסטוריה ויחסים בינלאומיים. נישאנו בחופה צבאית בבית קפה ביפו. באמצע התואר השני נולדה בתי הבכורה. בעלי עבד אז במשרד החוץ, ועם סיום התואר השני שלי נסענו לשליחות "לא היה פשוט. היה קשה. עבדתי בשגרירות בתור מזכירה. לאחר שנתיים וחצי עברנו לאוגנדה, ארץ יפהפייה, אבל שוב היו חבלי הסתגלות. שם נולדו שני ילדיי הצעירים. החיים היו יותר קלים. בבית היו עוזרים, גנן, מטפלת ושומר. אני למדתי לתפור, והיה לי פנאי לעשות עבודות יד עם הילדים. החיים היו הטובים. מזג האוויר היה נפלא. כל יום בצהריים ירד גשם שריענן את הכל, והייתה לנו גינה לתפארת. אחרי חמש שנים חזרנו לישראל. עבדתי כפסיכולוגית חינוכית בעיריית ירושלים, ולאחר שש שנים בארץ בעלי נשלח ללונדון להיות סגן שגריר. נסענו כולנו, ואני עשיתי חיים. למדתי בקורס למוסיקה, טיילנו הרבה ברחבי לונדון ובאנגליה, והרבינו ללכת לתיאטרון. שלוש פעמים הייתי בארמון באקינגהם באירוע שהמלכה עורכת אחת לשנה לדיפלומטים". איך הייתה הרגשתך שם, בארמון? "בפעם הראשונה הרגשתי כמו בעולם החלומות. התפעלתי מכל דבר. אחר כך מתרגלים. היינו גם בתחרויות הרכיבה באסקוט". וכובעים היו לך? "כמובן עם כובעים. לאחר מספר שנים בעלי ניהל את השגרירות. היינו שנה בגיברלטר ובאי ג'רזי, והשתתפנו באירועים רבים. לאחר שש שנים חזרנו ארצה". ואז? "נשמר לי מקום העבודה. ילדיי למדו. בעלי ואני נפרדנו. היה לו מספיק ממני ומחיי הנישואין. הוא מונה לשגריר בלונדון, ואני נשארתי בארץ. השקעתי את עצמי בעבודה. התמחיתי בטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז. עברתי תקופה לא קלה, אבל בסופו של כל משבר יש צמיחה". כיום? "אני גרה במגדלים, מרוצה, משתתפת בפעילויות שונות, שומעת הרצאות, וכיום נמצאת בקורס של מכון אדלר למלווי קהילה". Cleah1@walla.com הראשונה שלו לאתיופיה". איך הייתה ההסתגלות?

08/2021 - 290 רעננה

אני אנצח ( החלטתי לראיין בשל 66) את אורלי שני עבודתהארוכתהשניםכדיילתשירותשלום ב"אל-על", במסגרתה הייתה אמונה על מתן שירות , אבל אז נחשפתי לסיפור התמודדותה של VIP לנוסעי שני עם מחלה המוגדרת יתומה ונדירה, והסיפור תפס תפנית מפתיעה. אופטימית נדירה "חשוב היה לי לספר את הסיפור שלי, לא ברמה האישית, אלא ברמה האוניברסלית, כדי שאנשים חולים, וגם אלה שסביבם, לא יאבדו את התקווה ויידעו שהודות למדע ולטכנולוגיה ולאנשים שעוסקים בכך – אנחנו ננצח". כך סיימה שני ריאיון ארוך, שמח ואופטימי, אף שהיא ישובה בכיסא גלגלים כבר מספר שנים. במהלך שיחתנו לא חדלה שני לחייך ולצחוק. בתוך חוסר המזל לחלות הייתה לשני גם נקודת אור: אבחון מהיר. "ברגע שאתה יודע מה יש לך, ההתמודדות שלך מול 'האויב' היא קלה יותר". הסימפטומים להתפרצות המחלה הופיעו כבר שנים מספר לפני האבחון, אך שני ייחסה זאת להזדקנות הגוף. È˜Ò וב ˜Ë ו Á ר ȇ מ מאת: 

רוכשת שני ידע במספר שפות, מיומנות שתעזור לה בהמשך דרכה המקצועית. "הצרפתית שלי טובה יותר מהאנגלית". היא גם הופכת לספורטאית מצטיינת: "זכיתי בתואר אלופת בתי הספר במקבילים מדורגים ובהדיפת כדור ברזל". היא גם אוהבת שירה ומוסיקה ולומדת לנגן בגיטרה: "שרתי במקהלות של מנשה לב-רן וזיקו גראציאני ותמיד הייתי סוג של סולנית". בצבאהיאמשרתתכמד"סית )"לשירתמידאוכל", אמרתי לעצמי( בחיל השריון. "היה לי שירות נעים. הלוחמיםקראו לי 'המפקדת' והיו ממושמעים. הם העריצו אותי בגלל היכולות הגופניות שלי בתרגילי הספורט". בעת שירותה פורצת מלחמת יום הכיפורים. "העבירו אותי לרפידים ושימשתי כעין חובשת מנהלתית בבית חולים שדה". הפנים של אל על בסיום שירותה הצבאי נרשמת שני לאוניברסיטת תל אביב. "התקבלתי ללימודי מתמטיקה ומדעי המחשב, ובמקביל לעבודה בחברת אל על בתור דיילת קרקע. העבודה במשמרות אפשרה לי ללמוד בלי לחץ". במהלך הקורס מקבלת שני הצעה לשמש כדיילת שירות שלום. "לאחר שהוסבר לי כי מדובר של החברה, החלטתי ללכת V.I.P- במתן שירות לנוסעי ה על התפקיד המאתגר הזה. התפקיד שלי היה להיות כרטיס הביקור של החברה, להציג בפני אותם הנוסעים את הפנים הנחמדים והידידותיים של אל על". חוויות עשרים שנה עבדה שני באל על וזכתה להתחכך עם מפורסמים ושועי עולם, דבר שאפשר לה לטוות יחסים שיסייעו לה גם בהמשך דרכה המקצועית וגם במאבקה במחלתה. "באחת הפעמים הייתי אמורה לקבל את פניה של הזמרת האגדית אריתה פרנקלין, אך היא סירבה לרדת מהמטוס. עליתי למטוס ופרנקלין סיפרה לי במבוכה שהיא קיבלה מחזור בהפתעה ואינה מתכוונת לרדת מהמטוס עם שמלה מוכתמת. ירדתי בזריזות למחסן המדים ושלפתי משם שמלה כחולה במידה הגדולה ביותר, וכך יצא שיצאנו שתינו חבוקות מהמטוס לבושות בשמלת דיילת זהה. לבקשתי היא הבטיחה לומר תפילה קטנה עבורי כאשר תשיר את שירה המפורסם ."Say a little pray for me שר החוץ והמאהבת אנקדוטה נוספת קשורה לשמעון פרס בהיותו שר החוץ. "יום אחד קיבלתי טלפון ששר החוץ אמור לטוס ליוהנסבורג, אך המחלקה הראשונה מלאה. התחלתי להרים טלפונים לפי רשימת הנוסעים כדי לוודא שכל הרשומים מתכוונים להגיע ליוהנסבורג. כשהגעתי לזוג נוסעים ענתה לי 511 לטיסה האישה. לאחר דממה קצרה אומרת לי הגברת בקול מתרונן: 'אוי יקירה שלי, אוכל לקבל את כתובתך? אני רוצה לשלוח לך זר פרחים'. 'מדוע? אני שואלת בתמיהה', 'אני יודעת שלבעלי יש מאהבת ואפילו שכרתי בלש פרטי, אך העליתי עד כה חרס בידיי בניסיון להוכיח זאת, והנה עכשיו את מציגה לי הוכחה חותכת'. סוף דבר, פרס טס ואילו אני ננזפתי על כי הגדלתי ראש וניסיתי למצוא מושב לשר החוץ, דבר שלא היה מתפקידי אלא של מחלקת ההזמנות".

אורלי שני בימי אל על

פולנייה מבית טוב שני נולדה בתל אביב לזוג הורים ממוצא פולני, שהגיעו לארץ עם משפחותיהם שנים לפני הקמת המדינה. לאחר שנישאו הם קבעו את ביתם בתל האביב ונולדו להם שלושה ילדים. "אני מדום לב. נותרנו 40 הבת האמצעית. אחי הבכור נפטר בגיל אחותי ואני ויש בינינו אחוות אחיות הדוקה". בבי"ס אליאנס

¥

08/2021 - 290 רעננה

אורלי שני ומשפחתה

מחזרים כמי ששימשה כפנים היפות של חברת התעופה הלאומית זכתה שני לאין ספור הצעות נישואין אותן הדפה בנימוס. "ברגע שהתחיל הרומן שלי עם אורי, כל עניין החיזורים ירד מהפרק". ההיכרות עם בן זוגה, אורי שני, שגם הוא היה חובב צלילה כמוה, התרחשה בכפר הנופש של רפי נלסון בטאבה שנה, אנו ביחד". 40- שבחצי האי סיני. "מאז, למעלה מ הזמנה לאופרה תוך כדי עבודתה באל על מחליטה שני יחד עם עוד שתי חברות ירושלמיות להקים מסגרת אופרה לילדים. "בעזרתו של ראש העיר טדי קולק קיבלנו את מרכז ז'ראר בכר וגייסנו מורים מקצועיים שלימדו את הילדים והנוער שירה אופראית. הוצאנו לאור מגזין בשם 'הזמנה לאופרה' כדי לגייס כספים באמצעות פרסומות, וזה הצליח בגדול". מו"ל העיתון באותה עת, חיים בר און, התרשם מכישוריה והציע לה להיות המוציאה לפועל של ועידות ישראל לעסקים. "הוא ראה כיצד אני פועלת ומצליחה להרים פרויקטים די בקלות". שני יוצאת לחופשה ללא תשלום מאל על ומתמסרת למיזם כנסים מקצועיים בו תמשיך גם לאחר סיום עבודתה באל על. "הוועידה מאוד הצליחה. הצלחתי לגייס כספים ודוברים. ניהלתי את כל נושא התוכן שהיה מעניין מאוד. מתוקף עבודתי באל על הכרתי את כל הגורמים שהיו קשורים לוועידה. לא הייתה לי בעיה להתקשר לשרים ולאנשי עסקים ולבקשם להשתתף בוועידות".

אשת פוליטיקאי בזכות בן זוגה, אורי שני, ששימש כמנכ"ל מפלגת הליכוד והיה ראש הלשכה וחבר בכוורת ובפורום החווה של ראש הממשלה, אריקשרון, נוצרו קשרים אישיים עם אריק ורעייתו לילי. "היינו ביחסים מאוד קרובים עם אריק ולילי. כמעט כל שבת היינו מתראים איתם לארוחות. גרנו אז במושב שדה משה שלא היה רחוק מהחווה". כשלילי נפטרה יחסיה עם אריק התהדקו עוד יותר. "אריק היה מבקש ממני רכילויות. 'למי יש רומן עם מי, מי בוגד באשתו?'. הוא טען כי בעת שלילי הייתה בחיים היא עדכנה אותו בפרטים האלו כי הוא חייב לדעת הכול מתוקף תפקידו כראש הממשלה". לשני יש גם היכרות אישית עם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, ודעתה עליו חיובית ביותר. "אני יכולה לספר לך על אדם מרתק בשיחות אחד על אחד. כאשר נדלקים עליו הזרקורים בהופעה פומבית, הפנים שלו מקבלים נהרה והוא כובש את הקהל". ועידות בינלאומיות תקופה מסוימתשימשה שני מנהלתתחנות אל על ביעדיםשונים גם 1995- בעולם אך לא נהנתה מתפקידה ועל כן התפטרה. "ב הפקתי בפעם האחרונה את ועידת ישראל לעסקים. זה היה שבוע לפני רצח רבין". שני ורותי קורן יוצאות מ"גלובס" ומקימות . "הכנס הבינלאומי Oscar4b את חברת הכנסים 1996 בשנת › 9 המשך בעמוד

5

08/2021 - 290 רעננה

מאה שנים ל רעננה È מוד Ï˙ Ô ר מאת: 

הקושי ואי הוודאות הכלכלית נמשכו עד שהגיע תור )תפוחי( הזהב. רעננה הפכה לפרדס אחד גדול והחלה לפרוח תרתי משמע. אני נולדתי לצריף שחציו נועד למגורים וחציו שימש כבית אריזה לתפוזים.

פרק שלישי ובו יסופר על העשור השני של של המאה הקודמת. 30- רעננה, שנות ה

כאשר רעננה 1924 “סבא וסבתא עלו מליטא לרעננה בשנת עוד הייתה שוממה. סבא היה ראש ישיבה בליטא. אף אחד לא גירש אותו משם והוא פשוט הלך בעקבות חלומו לעבד את אדמת ארץ ישראל". . כיום 1934 את זה מספר לי מאיר קצין שנולד ברעננה בשנת הוא המבוגר ביותר מבין ילידי רעננה. לאחר שנות פעילות ציבורית רבות משמש קצין משמש כיו"ר העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה. הוא ממשיך: "לסבא לא היה צל של מושג בחקלאות. ידיד שבא לקבל את פניו בנמל יפו אמר לו שמקימים קולוניה חדשה במרכז הארץ. דונם 50- סבא קנה מניה באחוזה א' והמניה זיכתה אותו ב בקולוניה החדשה. כך התחילה ההיסטוריה של המשפחה כאשר תקע 50 ברעננה. סבא היה בן 41 בצריף קטן באחוזה יתד במושבה ולמרבה הצער הוא נפטר ממלריה אחרי שנתיים. בשנתיים האלו הוא הספיק להיות איש הרוח הראשון במושבה. הוא אלתֵר בית כנסת בחדר של אחד הצריפים, הקים ישיבה חקלאית ונתן שירותי דת ראשוניים למתיישבים הדתיים. בשנים הראשונות אנשים לא בדיוק ידעו איך להתפרנס מחקלאות ולכן כל משפחה החזיקה משק עזר קטן שכלל פרה, עז או שתיים, תרנגולות ואווזים. החיים היו קשים והפרנסה הייתה בדוחק, ללא מותרות. בכל רעננה היו שני מכשירי טלפון, אחד במועצה ואחד בקופת חולים. יום אחד הוועד החקלאי מכשירי רדיו. מעטים יכלו להרשות לעצמם 20 הביא למכירה לרכוש מכשיר כזה. דוד שלי קנה אחד ואנשים היו מגיעים בערבים, נעמדים ליד החלון ומאזינים לקול ירושלים. למרות כל הקשיים. בין הבתים נשבה רוח של התלהבות. ברעננה הקטנטונת לא היו שירותי דת. כשהוריי החליטו להינשא הם נאלצו לעלות על עגלה רתומה לסוס, להרחיק לכפר סבא "העיר הגדולה", ולערוך שם את חופתם. גדלתי והתחלתי ללכת לבית הספר העממי )לימים מגד( שקיים עד היום. המורה ראשון שם היה משה דוד מגד, לימים אביהם של הסופרים אהרון ומתי מגד. בתחילה היו כיתות של ילדים וכל מורה לימד מספר מקצועות. עם הזמן מספר 5-6 התלמידים גדל. כשהייתי בכתה ג' עברתי לבית ספר "יבנה" שנפתח במושבה כבית-ספר דתי. אימי הצדיקה את המעבר נער =) ל"יבנה" בקביעה שברגע אחד אפשר להפוך לשייגעץ גוי(, אבל כדי להיות יהודי צריך ללמוד. לבית הספר היינו הולכים ברגל וחצר הבית שימשה כמגרש המשחקים. ליד הבית צמח עץ תות ענק עליו טיפסנו ושיחקנו בין הענפים. בחורף היינו הולכים ליער הקטן )חורשת האקליפטוס מול הכניסה לגבעת חן(. הגשמים הפכו את המקום לאגם קטן עליו השטנו סירות ורפסודות. כולם הכירו את כולם, למשל כשהייתי יושב בבית והיה חולף רכב, יכולתי לזהות על פי הרעש למי הוא שייך.

בית אריזה לפרי הדר ברעננה

ברגע שהתפוזים הבשילו והתברר שאפשר לייצא אותם לחו"ל, התחיל "בום כלכלי". לרעננה הגיעו עוד משפחות ופועלים רבים התיישבו במקום כי הייתה עבודה. מועצת רעננה נקטה עבודה עברית והמדיניות הזו תרמה 100% במדיניות של להעסקה של פועלים עבריים רבים בענף ההדרים. לפנות בוקר הייתה מתחילה עבודת הקטיף. התפוזים הובלו לבתי האריזה ושם עבדו הנשים במיון הפרי, עטיפתו בנייר דק ואריזתו בארגזי עץ. את ארגזי העץ הובילו במשאית לנמל יפו. פועלים עסקו בבניית הארגזים מלוחות עץ דקים. ענף ההדרים הלך והשתכלל. חלק מהחקלאים בנו פסים דמויי פסי רכבת לאורך הפרדס והיו מסיעים מיכלים גדולים בהם נאסף הפרי לאחר הקטיף. ההשקייה של הפרדס נקראה השקייה קליפורנית. הייתה לנו בריכת מים גדולה ממנה יצאה תעלת בטון צרה שהובילה מים לאורך הפרדס. לתעלה היו פתחים והאחראי על ההשקיה היה פותח וסוגר את הפתחים כדי להפנות את המים הזורמים בתעלה לשורות העצים. אנחנו, הילדים, היינו מסתובבים בבתי האריזה ומשחקים שם. זה היה המקום הכי טוב למשחקים וגם... לאכילת תפוזים. הפרדסים הניבו פרנסה בשפע עד שהתחילה מלחמת העולם השנייה. עם פרוץ המלחמה נסגר הנמל, פסק היצוא וענף ההדרים קרס. לאט לאט העצים התייבשו כי לא היה כסף להשקות. בסוף הגיע טרקטור ועקר את העצים היבשים. אני בערך ואני זוכר שבכיתי לנוכח המחזה. 9 הייתי אז בן את מקומם של הפרדסים תפסו גידולי ירקות כי היה צריך לגדל משהו. גידלנו חצילים, קישואים, תותים ועוד. לאחר שהמלחמה הסתיימה שרדו מעט פרדסים והענף לא חזר לעצמו כפי שהיה לפני המלחמה". עד כאן מזיכרונות קצין. 500- משפחות, כ 200- חיו במושבה קרוב ל 30- בתחילת שנות ה איש. המושבה הייתה קטנה והקירבה בין האנשים הייתה גדולה. כולםהכירו אתכולם. בכלאירועמשפחתי השתתפה כל המושבה ולכולם היה חלק בהצלחת האירוע. החלו לצוץ "נישואי תערובת" של פועלים צעירים לבָּנות ממשפחות המתיישבים הראשונים

08/2021 - 290 רעננה

חברי אחוזה א'. הדבר סייע להתפתחות המושבה. התרחבות המושבה העלתה צורך בשירותים שונים: המרפאה הראשונה קמה בצריף ברחוב רמב"ם ששימש גם כמחלבה. חברת "אגד" קיבלה זיכיון להסעות לרעננה וממנה וכל שעתיים היה עובר אוטובוס במושבה. סלילת הכביש לת"א התקדמה ועברה בין סיבוב רעננה )היום צומת רעננה( לפתח החלה סלילת רחוב 1933 תקווה ומשם לתל אביב. בשנת אחוזה ככביש. הסלילה ארכה שנתיים. שירותי הדת התרחבו גם הם. אפרים סוקולובר התמנה לרב שנים. הוא יזם הקמת 35 המושבה והוא החזיק בתפקיד מקווה טהרה, הבאת שוחט ששימש גם כמוהל ובניית בית כנסת מרכזי ליד בית העם. לצד החקלאים באו להתגורר ברעננה בעלי מקצועות שונים – פועלי בניין, עגלונים, נגרים, מסגרים ופקידים. נפתחו חנויות שונות, בית קפה ומסעדה, בית דואר ואפילו בית קולנוע.

הספרייה הניידת של צבי פביאן עם דורה אשתו ומיכה בנו.

הציבור ברעננה פיתח חיי תרבות שהלכו והתרחבו גם הם. ספרים בעברית, יידיש 1000- קמה ספריה ציבורית שהכילה כ ואנגלית וגם עיתונים מארץ ישראל ומחו"ל. לצד הספרייה הציבורית פעלה ספרייה ניידת פרטית שנתנה שירות השאלת ספרים. הקים אותה צבי פבּיאן שעלה מברלין לרעננה בשנת . הואהיהחובבספריםמושבע והחליטלהפוךאתתחביבו 1934 למקצוע. מדי פעם היה רוכש בירושלים ספרים בשלל שפות ומכתת את רגליו בין בתי התושבים, בעיקר יוצאי גרמניה, עם תרמיל על שכם ובו ספרים להשאלה. כשמספר המנויים עלה הוא עבר להתנייד באופניים, וכשהחלוקה באופניים הפכה קשה, הוא בנה קרון עץ עם מדפים, סידר בו ספרים ורתם אותו פתח פביאן חנות ספרים באחוזה 40- לחמור. בראשית שנות ה לצד בית קפה במקום. לימים התרחבה החנות לרחוב ברנר 89 )קרוב לפינת אחוזה( והיא קיימת שם עד היום. הגיע לרעננה ברוך אוסטרובסקי. הוא נבחר 1930- ב לראשות המועצה. אוסטרובסקי היה סמל למנהיגות וצניעות שנים. הוא התעקש לסייד את המשרד 28 והחזיק בתפקיד שלו בעצמו, סירב לקבל שכר על תפקידו הציבורי והתפרנס מטיפול בענייני הפרדסים של חברי אחוזה א' שחיו בארה"ב. חלק מהכנסתו הוא הפריש לקרן תמיכה בפועלים מובטלים. ערכיו מסמלים את התקופה ההיא. rtalmudi@gmail.com

08/2021 - 290 רעננה

ביד רמה יד שרה נותני זה התחיל בקטן, כאשר מיכל ואורי 70- לופליאנסקי קנו בתחילת שנות ה של המאה שעברה מספר משאפים כדי להשאיל אותם לחולים שנזקקו להם בשכונתם, שכונת "עזרת תורה" בירושלים. בעקבות היוזמה הזאת החלו אנשים לתרום להם ציוד רפואי והיוםמעלחצי מיליון איש ואישה, ילד וילדה, מקבלים סניפיו. חצי 116 בכל שנה שירות מ"יד שרה", על מיליון, איש מגיל ינקות ועד גיל זיקנה נכנסים למקום המופלא הזה ויוצאים עם מילה חמה וציוד חיוני שיקל עליהם להתמודד עם מצוקותיהם. "בכל יום אני שואל את עצמי לא כמה עשיתי טוב אתמול אלא כיצד אוכל לעזור מחר", זהו המוטו של הרב אורי לופליאנסקי, מי שייסד את "יד שרה" )הקרויה ע"ש סבתו שנספתה בשואה( ומי שמלווה את עבודתה עד היום. ˜ ו Ë נש È ומה ב Ï ב מאת: 

אירוע מוחי, והםמגיעים לחמששעותביום, כולל ארוחותבוקר וצהריים. עובדים איתם אנשי מקצוע הנותנים מענה פיסיולוגי, קוגניטיבי ורגשי. במקום חדרי מחשב, חדרי אומנות וכן מטבח טיפולי המותאם לכיסאות גלגלים. עוד מפעלים חשובים ב'יד שרה' הם: עזרה בהכנת סיפורי חיים וייעוץ משפטי באמצעות מתנדבים מ'יד ריבה'." נעימת הסבר והנמרצת היא אחת מצוות מדריכים עדית וייס שמובילים סיורים במרכז המבקרים וברחבי הבניין. ההדרכה נעשית בעברית, באנגלית או בספרדית. צריך לתאם מראש והתשלום הוא ח"י שקלים לאדם. מספרת עדית: "נחמה ידעה שאני אוהבת אנשים, ושאין לי פחד קהל, ולכן פנתה אליי. עברתי קורס, כולל ביקור במרכז /יד שרה/ בירושלים, ואני מתעדכנת דרכם כל פעם מחדש. לפני הקורונה היו הרבה קבוצות ואני צופה שזה יחזור. אני מציינת בסיפוק את המפגשים עם נוער וילדים. אני מעוררת בהם רגשות ושאלות, משתדלת להעביר ערכים של חסד, התנדבות, ערבות הדדית, אכפתיות, הקשבה לאחר או לשונה, נתינה ללא התחשבות בעדות, במגזרים, בגיל או במין." שנה, בעקבותאירוע מוחי 15 התחיל להתנדב לפני משה ברוד שעברהחמותו." נעזרנו ב'נכונית' של 'ידשרה' כשהיינו צריכים להסיע אותה לטיפולים. עדיין עבדתי, אבל החלטתי להתנדב פעם או פעמיים בשבוע בשעות הערב כדי להסיע ב'נכונית' 4-3 נכים לבדיקות, לטיפולים או לשמחות. כיום יש ברעננה 'נכוניות' ויש הרבה נהגים מתנדבים. הנסיעה היא בתשלום סמלי תמורת קבלה. כשיצאתי לגמלאות התקבלתי בשמחה להתנדבות גם במחסן. אני עוזר גם לצוות שעובד מול הקהל, מרכיב עזרים ומעביר דברים כבדים. ההתנדבות עושה הרגשה טובה לנשמה. אני יודע מניסיון אישי כמה זה חשוב לדעת על השירותים שניתנים כאן בבית החשוב הזה". , מנהלת מחלקת ההשאלה מתנדבת ב"יד שרה" אילנה לוריא כבר שלוש-עשרה שנים. "בעלי ז"ל התנדב שנים בתל-אביב, וכשהוא נפטר החלטתי להמשיך בדרכו ולהתנדב ברעננה. המטרה שלי היא לנסות להעלות חיוך על פני החולים ומשפחותיהם. בבית פועל גם בית מלאכה המאפשר למסור עזרים לתיקון תמורת תשלום. ניתן לקבל אצלנו ציוד תואם בית חולים למשפחות שמעוניינות לאשפז את החולה בבית. כשהדברים מוחזרים הם עוברים ניקוי, תיקון, אם צריך, וחיטוי וכן מיתוג מחדש. אפשר לרכוש אצלנו גם מנוי לכפתור מצוקה בצורת עדיליון או צמיד המתריע על נפילות או מצבי מצוקה. בעמדת ההשאלה מוצבות מספר מתנדבות שיודעות גם שפות נוספות. יש חילופי משמרות ומשתדלים שיהיה מענה מהיר לכל מי שמגיע. יש לי בשביל מה לקום בבוקר." בפרס ישראל עלהעמותה 1994- לאלחינם זכהלופליאנסקי ב הוכרה "ידשרה" כארגון מייעץ למועצה 2005 שהקים, בשנת הכלכלית-חברתית של האומות המאוחדות, המעמד הגבוה ביותר אליו יכול להגיע ארגון לא ממשלתי ברמה העולמית. זו הייתה הפעם הראשונה בה גוף ישראלי או יהודי כל שהוא מקבל מעמד שכזה. Shinbet37@gmail.com

הסניף הרענני מצוי בקרבת בית לוינשטיין ולא במקרה. רבים מהמאושפזים במקום משתחררים לבתיהם לא לפני שהם עוברים ב"ידשרה" להשאלת ציוד לשם המשך שיקומם בבית. כדי להגיע לקהלים רבים יותר נפתח גם ברעננה מרכז , נחמה שלו מבקרים בדומה למרכז בירושלים. מנהלת אותו גמלאית שעסקה בחינוך. "עמדו לפניי שלוש מטרות כשקיבלתי את התפקיד: *להגיע לקהילותשונותובעיקרלגילהשלישי, *להביאלידיעתהאנשים מהתורמת'ידשרה'לקהילהומהניתןלקבלב'ידשרה'שברעננה *להנחיל ערך חינוכי של תרומה לקהילה ולגייס מתנדבים. למרכז לא היו אמצעי שיווק והיוזמה שלי הייתה להביא למרכז חברותשישלי קשריםאישייםאיתן, או לגייסחבריםשישלהם קשרים בהיי-טק, במועצה הדתית, בעירייה, באוניברסיטאות ועוד. היה מרגש לארח אנשים מחו"ל שבאו לראות וללמוד כיצד מנהליםמקוםשכזה. יצרתי לי קאדר מיוחדשל מתנדבים שמדריכים במרכז. יש לנו קבוצת ווטסאפ והם מתייצבים מתי שצריך. במסגרת הביקור בבית 'יד שרה' אני מקפידה במיוחד 100- נכים ביום, בערך כ 30- לספר על השיקומון. נותן מענה לכ אנשים בשבוע. אלה אנשים שנפגעו בתאונות דרכים או שעברו

08/2021 - 290 רעננה

5 המשך מעמוד ›

שאר אבריה מתפקדים כיאות. כדי להוכיח זאת היא לוחצת בחוזקה את כף ידי ואני פולט אנחה של כאב. מהכפר לעיר שני ומשפחתה מתגוררים בתל ברוך בבית הוריה של שני, אליו עברו ממושב שדה משה בדרום. "גרנו בשדה משה והנסיעות היומיומיות צפונה היו קשות לאורי. עברנו לרעננה אותה מאוד אהבתי ואחרי מות הוריי עברנו לביתם". שלוש בנותיה של שני גרות אף הן בתל אביב. "יש לי קשר הדוק עם הבנות ועם ששת הנכדים, כולם בנים. הם מגיעים לכאן ורוצים לישון אתי. אני נותנת לכולם הרגשה שהכול בסדר ואין צורך לרחם עליי משום שאני רתוקה לכיסא הגלגלים". עסוקה ורלוונטית "אני קמה כל בוקר בשעה שש וחצי והולכת לישון מאוחר בלילה. אני מתנדבת ב'ווראייטי' וב'אילן'. מספר פעמים בשבוע מגיע לביתי פיזיותרפיסט. אני שר האוצר של הבית, תמיד הייתי והיום ממשיכה, לבקשתו של אורי, שרוצה לומר בכך שאני עדיין רלוונטית. הקשרים החברתיים שלי נמשכים כפי שהיו". מזה מספר חודשים צמודה לשני מטפלת זרה שמשתפת פעולה עם שני בפעילויות נועזות כמו טיפוס במדרגות בזחילה: "אורי פוחד ולעתים מפריז בדאגה". אני מאושרת שני, כך אני מתרשם, היא גוגל מהלך בכל הקשור למחלתה. היא חקרה ולמדה אותה והיא בקשר אישי עם מנכ"לי חברות התרופות המובילות בעולם. חולים חדשים פונים אליה לייעוץ. לא מכבר היא הופיעה בערוץ הטלוויזיוני של ועידת טד, וחשפה בו את סיפורה. שני: "אחרי מסע עולמי של שנים לחיפוש תרופה למחלה קיבלתי אישור לטיפול חמלה עם תרופה שמעולם לא נוסתה ופותחה בשיתוף פעולה בינלאומי על ידי עדת מלאכים: חוקר הבית שלי, ד״ר אור כחלון, פרופ׳ מיגל וייל מאוניברסיטת תל אביב, הראוי לפרס נובל, פרופ' פבלו אסקריבה מפלמה דה מיורקה, פרופ' אלכסנדר לוסוס מ'הדסה', החוקר אכרם אורחן מאוניברסיטת קולומביה ועוד שותפים לקסם. אין לי ספק שהתמיכה והחיבוק ממשפחתי היקרה החישו את המרוץ למציאת התרופה, ואני יודעת שאני אנצח". היא מחלה בה חולים פחות מאחוז אחד מחלה יתומה ונדירה * מאוכלוסיית העולם. מאחר שמדובר במספרים קטנים, ומאחר שפיתוח תרופות חדשות עולה הון עתק – אין לחברות התרופות כדאיות כלכלית לפתח תרופות לסובלים ממחלות אלה. ארה"ב מעניקה, על פי חוק, הטבות כלכליות לחברות המוכנות להקדיש משאבים לפיתוח תרופות אלה. בנוסף, מאחר שמחלות אלה נדירות, יש סיכוי קטן מאוד שרופא ייתקל בהן במהלך עבודתו. חוסר אבחון או אבחון מאוחר עלול לגרום להחמרה בתסמינים ולדרדר את איכות חיי החולה. זו הסיבה שיש הירתמות בעולם להעלאת הנושא לסדר היום הציבורי, והחוק האמריקאי בעניין מתן התמריצים הוא צעד חשוב בתהליך. meirch@gmail.com

הראשון שזכה להצלחה מסחררת ולהדים חיובים התקיים בשנה הראשונה להקמת החברה, כאשר שני ושותפתה יזמו ועידה עם אישים אמריקאים ושרים ישראלים בניו יורק. "באותה עת יזם עבורי ראש עיריית ירושלים דאז, אהוד אולמרט, פגישת היכרות עם ג'וליאני, ראש עיריית ניו יורק וסיכמתי איתו שאגיע לניו איש כאשר הדובר 3000- יורק לערוך ועידה. בוועידה השתתפו כ הראשון היה שמעון פרס ומי שחתם את הועידה היה בנימין נתניהו. מאז נפרצה לי הדרך לעריכת ועידות בכל העולם". גרירת רגלים חייה של שני מתנהלים באינטנסיביות ועבודתה חובקת עולם. "הקשרים התפתחו והוועידות התקיימו בכל היבשות. מסינגפור ועד גואטמלה". במקביל מנהלת שני חיי משפחה, ממשיכה בתחביביה הספורטיביים, מנגנת ושרה בשעות הפנאי ולא מוותרת על . אני בקיצביל שבאוסטריה 2014 סקי חורף: "זה קרה בחורף בחופשת סקי, עולה על הרכבל למסלול גלישת המקצוענים. אני מרגישה חולשה מסוימת ברגליים אבל לא מייחסת לכך שום חשיבות. בסוף הגלישה אני מוצאת את עצמי מוטלת בצדי המסלול ללא הכרה". שני מובלת בדחיפות לבית חולים אוסטרי ולמחרת טסה ארצה. "ההליכה שלי לא הייתה תקינה. פרופ' גבי ברבש, ידיד המשפחה, אבחן כי הדבר נובע עקב סיבה נוירולוגית אשר גרמה לתאונת הסקי, ולא להיפך. פרופ' ניר גלעדי, ראש מערך הנוירולוגי באיכילוב, מפנה אותי עם כל הצילומים והבדיקות לפרופ' אלכסנדר לוסוס בבית חולים 'הדסה' עין כרם". להכיר את האויב לאחר סדרת בדיקות ואבחונים בהדסה נקראת שני לחדרו של פרופ' לוסוס שמבשר לה כי איבחן חד משמעית את מחלתה. "בשלב של האי ודאות הייתי מתוסכלת. ברגע שהאויב שלי נחשף אתה לומד כיצד להתמודד מולו". שני מקבלת בשלוות נפש את האבחנה, אף שהרופא משוכנע שבתוך זמן קצר תזדקק שני לכיסא גלגלים. ד"ר לוסוס מסביר לה כי לשום חברת תרופות אין אינטרס כלכלי לפתח תרופה למחלה הזו: שהיא Adult polyglucosan body disease (APBD) מחלה יתומה ונדירה*. פרידה מהחיים "מהש'הרגיע' אותי בהסבריםשל ד"ר לוסוסהואשהמחלהאינה הורגת. אין צורך להיפרד מהחיים" אומרת שני ומחייכת. כדרכה היא פוצחת בעשייה. "גיליתי חוקרים בקצוות שונים בעולם. ארגנתי פגישה של כל המעורבים בניו יורק. הם מעולם לא נפגשו קודם לכן. בקרוב אתחיל להתנסות בתרופה החדשה לאחר שמשרד הבריאות בישראל יאשר אתהניסוי. ועדתהלסינקי (גוף עצמאי האחראי לניסויים רפואיים) אישרה את הניסוי". אופטימיות תכונה מולדת שני אופטימית. "אני חושבת שהחיים הם מתנה. אני חיה חיים שמחים ומלאי אהבה, אני לא חשה מוגבלות. אין לי ספק שאחזור לרחבת הריקודים". שני מדגישה כי רק רגליה נפגעו.

9

08/2021 - 290 רעננה

מבזקים ÆÆÆ מבזקים ÆÆÆ מבזקים ר ÙÏ ה ˙È הוד È מאת: 

- רכזת חי"ל בעמותה, קבוצת הליכה נורדית ללא עלות ✿ , ארגנה קבוצת הליכה נורדית בפארק מרים זכות רעננה, עם המדריך הוותיק יהודה זלנקו, בשיתוף אגף הספורט של עיריית רעננה. הקבוצה פועלת בימי שני בבוקר. הפעילות תימשך עד סוף ספטמבר, 8 בשעה בהתאם לכמות הנרשמים. הרשמה אצל מרים זכות או בשעות הבוקר. 09-7747041 . אצל אסתר טל

ÌÈ˜Ê מב

באגף המבקרים החיים עם דמנציה של ✿ מרכז היום יזמה וביצעה רכזת התעסוקה אביגיל ביטון פרויקט שלם סביב נושא המים. הפעילות הקיפה את כל ההיבטים התיאורטיים והמעשיים החל ממצגות, פתגמים, משלים ושירים, עבור לניסויים מדעיים וכלה ביום ספורט רטוב במיוחד והכנת ארטיקים. כל זוג מבקרים קיבל אדמה, תבנית, כף ומים ובאמצעות כלים אלה בנו דגם של מקורות המים ואופני השימוש בהם. הדגמים הוצגו בתום התהליך בתערוכה במרכז.

תופעה: מי מתעלל במכוניות ברחובות רעננה? ✿ תושבים ברחוב החי"ל ברעננה גילו בבוקר כי אלמונים ניפצו את מראות הצד של מכוניותיהם החונות ברחוב. מהפוסט בפייסבוק שכתב אריק גנור, תושב הרחוב, עולה שהתופעה מתרחשת ברחבי העיר, ותושבים היו עדים לאירועים דומים גם ברחובות הנשיאים, סייפן, נשר, הרצל, הרסיני, בשכונת נאותעוזי ובמקומות נוספיםבעיר. לפחות שני תושבים דיווחו על נער שעובר עם אופניים חשמליים ובועט במראות. בידיעה שפורסמה בצומת השרון נמסר בתגובה מהמשטרה: "התקבלו מספר דיווחים על גרימת נזק והמשטרה פתחה בחקירה". ומעיריית רעננה נמסר: "הנושא מוכר ומטופל על ידי המשטרה". פינת בורלא, כשיצאתי לנופשון מחוץ לעיר. בשובי מצאתי את אחת משמשות הרכב מנופצת, ועברו שלושה ימים עד שחברת הביטוח דאגה לתיקון השמשה. נאלצתי להישאר בבית ולשנות את כל תוכניותיי עד התיקון. קהילה תומכת - במסגרת הפרויקט שמפעילה העמותה ✿ בליווי אב קהילה לאזרח הוותיק נפתחה קהילה רביעית חדש, בשם סמי גלעד. כיום חברים בקהילה התומכת חברים. כמאתיים חברים בכל קהילה. בקהילה 650- כ התומכת זכאים החברים ללחצן מצוקה )של מוקד "אנוש"(, המותקן בביתם וגם באפליקציה בטלפון, לסיוע ע"י אב הקהילה בעבודות תחזוקה קלות בבית, ולמועדון תרבות. הפרויקט מומלץ לתושבים הוותיקים שהתבגרו, בפרט לאלה המתגוררים בגפם. התשלום החודשי הוא לא גבוה. לניצולי שואה ניתנת הנחה ניכרת. 1-700- : רכזת הקהילה: ורד דוידוביץ. הרשמה בטלפון או אצל אחד מאבות הקהילה. 700-113 גילוי נאות: גםאני נפלתי קורבןלמעשההוונדליזם הזה. אתמכוניתי החניתי לשלושה ימים בחניון הפרוץ ברחוב הנשיאים

- בסוף מועדון הכושר והפנאי: נופשון בירושלים ✿ יוני יצאו חברים מהמועדון לנופשון של שלושה ימים , אבי טלמון במלון "יהודה" בירושלים. מדריך הטיול השכיל להתאים את מסלול הטיול למזג האוויר החם, כך שמרבית המסלולים התקיימו במוזיאונים ממוזגים או בשעות הערב. בין השאר ביקרו המטיילים בחאן שער הגיא, במוזיאון האינטראקטיבי שנפתח לאחרונה אשר במרכזו השיירות לירושלים בתקופת המצור, בבית ילין במוצא, ובהיכל הזיכרון הממלכתי החדש בהר הרצל. את הטיול ליוותה, בהתנדבות, , מורת של"ח )שדה לאום וחברה וידיעת הארץ(. רחלה בגמלאות. צפויים מחזורי טיול נוספים.

±0

08/2021 - 290 רעננה

- בתום תהליך ממושך בשורה לתושבי שכונת נווה זמר ✿ בהובלת אגף ההנדסה בעירייה, הודיע משרד התחבורה על אישורו לכניסת קו תחבורה ציבורית רציף לשכונה, שישרת את התושבים ויעבור בצירים המרכזיים בשכונה. כניסת הקו, של מטרופולין, תתאפשר 54 המהווה המשך מסלולו של קו לאחר השלמתהקמת צמתי תנועה ראשיים בשכונה. הפרויקט הושלם תוך שקיפות מלאה ובתהליך דיאלוג עם תושבי השכונה, וכמענה לצורך שהביעו לתחבורה ציבורית רציפה בשכונה, אולם ללא קיומה של תחנת קצה בלב השכונה המסבה לטענתם פגיעה באיכות חייהם. רעננה נלחמתבאלימות נגד נשים-עירייתרעננהמקיימת ✿ סדנת הכשרה לקוסמטיקאיות בעיר לזיהוי סימני . אלימות בקרב לקוחותיהן, ביוזמת עמותת “רוח נשית" הפרויקט הארצי מתקיים בשיתוף רשויות מקומיות ובתי הספר לקוסמטיקה, ומהווה חלק מהמאבק העירוני קוסמטיקאיות 40- בתופעת האלימות נגד נשים. כ רענניות לוקחות חלק בהכשרה, במסגרת לימודיהן ב"איב סנטר" בעיר, שמטרתה זיהוי מוקדם של סימני אלימות נגד נשים ומתן מידע ראשוני במסגרת הטיפול בקליניקה.

השנה הסתיימה בשלום ¢ ¢ מבחינה בריאותית וכלכלית

È˜Ò וב ˜Ë ו Á ר ȇ מ מאת: 

"זו הייתה שנה מטלטלת וברוך השם מאיר סיימנו אותה בשלום", כך פתח , יו"ר העמותה. את האסיפה הכללית קצין

השנתית של העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה, שנערכה בחודש שעבר ונכחו בה חברי העמותה והצוות המקצועי המפעיל את העמותה. עקב מגפת הקורונה היה חשש גדול כי העמותה לא תוכל לעמוד בהוצאות הגדולות שנכפו עליה. קצין: "בזכות פעולות נכונות וגם הודות לסיוע ממשלתי הצלחנו לשרוד ולהתגבר על המשבר הקשה". , סקרה את פעילות מיכל מילר מנהלת מרכז היום, המרכז וציינה במיוחד את אגף תשושי הנפש המשמש דוגמה מקצועית למרכזי יום מכל הארץ הבאים ללמוד וליישם פעילויות שהוכיחו עצמם למען המבקרים באגף. מילר: "אנו רואים בזה ממש שליחות". , מנהלת מרכז תרבות כושר ופנאי, פרשה את גילה עירן תוכניות המרכז לקראת פעילות השנה החדשה וציינה עד כמה "מועדון המרכז חזק מבחינת השם שלו ויש לו ביקוש רב אצל אזרחיה הוותיקים של רעננה והסביבה". העמותה רכשה לאחרונה מכשיר למניעת נפילות לטובת מבקרי המרכז אך גם מי שאינו בין המבקרים הקבועים , האחראית מרים זכות במרכז יכול להתאמן עליו. אומרת לתפעול המכשיר: "ניתן על ידי אימון לשפר יכולות של אנשים בהליכה ועל ידי כך למנוע נפילות". על פי דו"ח משרד רואי החשבון של העמותה, קיים גרעון בקופת העמותה, אך למרות זאת "התוצאות הן משביעות רצון ומוכיחות ניהול מאד אחראי וזהיר". וכולל שלושה 15 מספר חברי העמותה כיום עומד על חברים חדשים: סמי בקלש, לשעבר מנכ"ל הכנסת, אבי הוכמן, מנכ"ל חברת דואר ישראל לשעבר, ועדית וייס, היועצת המשפטית של חברת החשמל לשעבר. קצין: ״אני בטוח כי החברים החדשים יוכלו לתרום מכישרונם ומיכולתם למען ציבור המבקרים במרכז היום ובמרכז התרבות והפנאי״. סיכם את הישיבה היו"ר קצין שאמר: "מאחר שעדיין אין אפשרות להכניס לעמותה את המספר המקסימלי האפשרי, המצב הכספי אינו אידיאלי אבל נחזיק אצבעות שבקרוב נהיה כבר אחרי התקופה הקשה".

עיריית רעננה הקימה מערכת מבצעית לאבטחה ושליטה על כל מרחב העיר, באמצעות פריסת מצלמות, סיבים אופטיים ורחפנים. היעד המרכזי הוא להגביר את הביטחון האישי של תושבי העיר. השימוש בטכנולוגיות החדשות )בינה מלאכותית( יאפשר גם איתור נעדרים על פי זיהוי פרטי לבוש, והוא גם מהווה כבר כיום גורם להורדת אחוזי הפשיעה ברעננה. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב יעקב שבתאי, ביקר בחודש שעבר בעיר ביחד עם סגל הפיקוד הבכיר במטה הארצי, לצורך התרשמות מהמערכת. ¢Ô -רענ Ë מב ¢ ˙È˙ÏÈ ה ˜ ה ה ÈÊÈ וו ÏË ה 202± ËÒ ודש ‡ו‚ו ÁÏ נו Ï ש ÔÈÊ‚ דור המ È בש ˙ ו ÙˆÏ ÌÈ מנ Ê מו Ì˙‡ ÔÙÏ ‡ו ˙È נ Î ו ˙ øÔÈÊ‚ מה במ . צ'יקונג - חכמת הצ'יקונג בריפוי מחלות כתבתו של - זאב ביגון. 1 כתבתה של - סימי הדר. BDS - . כיצד ישראלים ויהודים נאבקים בתנועת ה 2 שידור חוזר øÌÈ משדר È˙ מ שעות שידורינו: שימו לב !!! .17.00- ובימי חמישי ב 14.30 בימי רביעי ø ה Ùȇ . HOT וב- YES ב- 98 בכבלים בערוץ ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית T . V בלשונית www . amutaraanana . co . i l ÆÌÈÈ נו È וש ˙ ו ÙÒ ו ˙ נו Î˙ÈÈ העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה ° צפייה מהנה

meirch@gmail.com

±±

08/2021 - 290 רעננה

בעקבות המים במנהרות חצובות באזור ירושלים

˜ ו Ë נש È ומה ב Ï ב מאת: 

Ï ו ÈË

מעיין הוא נביעה של מי תהום מתוך האדמה. לרוב מדובר במי גשמים שחלחלו דרך הקרקע עד לשכבת קרקע אטימה למים. מים אלו זורמים על השכבה האטימה עד למוצא אל פני השטח. בחלק מהמעיינות יש התערבות של מעשי אדם. נחצבו מנהרות- נקבות עד למעיין על מנת להגביר את זרימתו ולאגור את מימיו בברכה לצרכי חקלאות. ישנם מקרים בהם סתמו את מקום הנביעה המקורית וחצבו ניקבה כדי להוביל את המים לתוך העיר המבוצרת. בטיול שכזה מומלץ להצטייד בפנס ובנעלי הליכה במים וכן בבגדי החלפה. רצוי מאוד לבדוק אפשרויות הרשמה לביקור בגלל הגבלות הקורונה.

ידועה גם כניקבת חזקיהו. הכניסה אליה, מגיל חמש ומעלה, היא דרך מרכז ניקבת השילוח המבקרים של עיר דוד. זוהי מנהרה מפולשת שנחצבה בימי חזקיהו המלך כחלק מההיערכות להגנת ירושלים מפני המצור של סנחריב מלך אשור. ההליכה מוליכה את מי הגיחון בכוח הכובד מטרים במים קרירים. 533 מתחת לבתי עיר דוד לתוך העיר לאורך ממוקם בפאתיה המערביים של ירושלים בצדו המזרחי של הר איתן. במקום שני מעיינות הסטף הנובעיםמצלע ההר: עין סטף ועין ביכורה ובמרחקמה משם עין חנדק. אל המעיינות נחצבו נקבות והמים נאגרים בבריכות. המים משקים מדרגות חקלאיות, זכר לתרבות חקלאית מימים קדומים. במקום גינות ירק מושקים ובוסתנים. תושבי ירושלים יכולים להרגיש כאיכרים קדומים, לשכור חלקה במקום ולגדל בה את הירקות לשימוש משפחתי. הוא מן הגדולים שבמעיינות השכבה בהרי ירושלים. זהו מעיין ניקבה באורך ליפתא - מי נפתוח מטרים. הוא מזין בריכת איגום ומימיו גולשים לבריכה קדומה ומשם בתעלות השקייה למורד 60 הגיא. מסביב צומח בוסתן ובו עצי פרי כמו תאנים, שזיפים, שקדים, חרובים וצברים. בקרבת מקום חורבות של הכפר הערבי.

ניקבת השילוח

הוא מעיין הנמצא ליד קיבוץ צובא. המים נובעים מתחת לפני הקרקע וזורמים במערכת עין צובא מטרים והיא מובילה לאולם תת- 30- ניקבות ומנהרות תת-קרקעיות. הניקבה היא באורך של כ קרקעי חצובבסלעמהתקופהההרודיאנית. המים יוצאיםלתוךבריכהרדודהששמשהכסביל למילוי מים ולהשקייתהעדרים. הכניסה לניקבה היא בתשלום ויש לתאם מראש. חשוב לקחת בחשבון שיש הליכה מהחניון עד למעין. היא אמת מים ששימשה חלק ממערכת המים שבנה הורדוס להולכת מים לירושלים ולבית המקדש השני. האמה כוללת אמת הביאר תעלות תת-קרקעיות ופירים לכניסה ויציאה. היא סיפקה מים לירושלים במשך כאלפיים שנה. הכניסה לאמה נמצאת סמוך לישוב מטרים. 150- אפרת. המסלול כולל מיצג אור-קולי והליכה חווייתית בניקבה שמימיה הזורמים מגיעים עד גובה המותניים ואורכה כ הכניסה בתשלום ורצוי תאום מראש עם בית-ספר שדה כפר-עציון. היא חלק מאמה הנמצאת ליד ארמון הנציב. האמה הובילה מים ממעיינות הסמוכים לבית-לחם עד הר הבית האמה החשמונאית שבירושלים. האמה פעלה במלואתפוקתה עדסוף ימי הביתהשני ומאז ננטשה ושוקמהחליפות. גםבימי המנדטהבריטי היאשוקמה ופעלה זמן מה. כיום לא זורמים בה מים. Shinbet37@gmail.com

לחברנו מוטי בן ארויה ומשפחתו, ברכות לרגל הולדת נכדך מערכת "כיוון חדש" רעננה

העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה פינת חנה סנש 114 ההגנה

מערכת ״כיוון חדש״ משתתפת בצער חברתנו נאוה ויינגרטן על מות אביה שלא תדעי עוד צער

ø רוע È‡Ï Ì ו ˜ מ ÌÈ ש ÙÁ מ ימי הולדת, ישיבות ˆ אולם וחדרים לאירועים: מפגשים עסקיים, סדנאות, חוגים ˆ פעילות חברתית. ˆ

בשעות אחר הצהרים והערב. איש. 50-70 עד 10- החל מ חניה נוחה במקום.

ר ˜ הבו ˙ ר בשעו ˙Ò‡ØÌÈ מר Ï ˙ נו ÙÏ והרשמה ÌÈË ר Ù 09-∑∑¥∑0¥± ÆÏË

±2

08/2021 - 290 רעננה

¢ מחוברים לחיים ¢ תיאטרון הקאמרי ÔË נ‚ר ÈÈ נ‡וה ו מאת: 

Ô רו ˇÈ˙

של אוליבייה נקש ואריק ¨≤∞±≤≠ עיבוד לסרט הצרפתי מ טולדנו פיליפ, האינטלקטואל העשיר, משותק מהצוואר למטה והוא זקוק

קאיה כונתה בפי תושבי הכפר הסמוך למקום מגוריה בצפון קרוליינה אשר בארצות הברית "ילדת ביצות". היא הייתה כבת חמש, כשאימה נטשה את בעלה האלים ואת ילדיה כי לא הייתה יכולה לסבול יותר את התנהגותו. ילדי המשפחה שבגרו עזבו את הבית זה מכבר, וזמן קצר אחרי עזיבת האם, עזב גם ג'ודי, אחיה האהוב של קאיה, והותיר אותה לבדה עם האב השיכור והאלים. כשאביה נעלם למספר ימים, היא למדה לבשל עלים ושאריות גרגרי תירס שמצאה במזווה, בחקותה את דרך הבישול שלמדה מאימה. כשהשאיר לה אביה כמה שטרות של דולרים, היא העזה לצאת, לראשונה בחייה, למכולת בכפר הסמוך ולקנות מצרכים בסיסיים. ניסיון משפיל של יום אחד בבית-הספר לימד אותה שעדיף להתרחק מבני האדם. היא לומדת לחיות לצד אביה ולהתחמק מנחת זרועו בהשתדלה "להתנהג יפה". יום אחד האב השיכור נעלם ואינו חוזר עוד. קאיה נותרת לבדה בעולם בצריפה המבודד. היא לומדת להשיט את הסירה, ירושה מאביה, וכאשר היא נתקעת בין שיחי הלגונה, מסייע לה ילד בלונדיני נחמד, בשםטייט. הוא גםמלמד אותהקרוא וכתוב. בין השניים, שגדלים בינתיים, מתפתח סיפור אהבה ואולם טייט עוזב ונוסע ללמוד באוניברסיטה רחוקה במטרה להיות מדען ולחקור את הביצה, על צמחייתה, בעלי הכנף ושאר בעלי החיים המתגוררים בסביבתה. קאיה לומדת לחיות לגמרי לבד ומאבדת סופית אמון בבני האדם, למעט הקשר המיוחד שקשרה עם קפוצי, בעל תחנת הדלק לספינות, אשתו מייבל וילדיהם. כשהם מגלים שהילדה גרה לבד, הם דואגים לה לבגדים ולכל צרכיה. היא לומדת להתפרנס ממכירת צדפותשהיא אוספת באזור מגוריה וחיה בצמצום רב. במהלך הספר מתרחשת עלילה נוספת, ובהמשכו מובן הקשר בין שתי העלילות. בחור צעיר מתגלה מת ועל קאיה נופל החשד שהיא רצחה אותו. במהלך המשפט חוזר טייט לכפר בתקווה לחשוף את חפותה של קאיה ולהשיב אליו את אהובתו. האם היא תצא חפה על אף חוסר האהדה לו היא זוכה? אין ספק שהסוף מפתיע. הסופרת דליה אוונס בילתה עשרות שנים במדבריות בוצוואנה וזמביה. את רוב חייה העבירה בטבע, הרחק מבני אדם, וקרוב לבעלי החיים. כמדענית חיות הבר באפריקה היא הוציאה לאור, ביחד עם שותפים, שלושה רבי מכר תיעודיים, בינלאומיים ופרסמה שלל מאמרים בכתבי עת מקצועיים. רומן זה, רומן הביכורים שלה חושף את ידיעותיה של אוונס ואת אהבתה לטבע שפות. 41- וגם את חשדנותה כלפי המין האנושי. הספר הפך עד מהרה לרב מכר ותורגם ל Yehudit_helfer@walla.co.il למטפל. הוא מואס בחייו כנכה ופוסל כל מועמד לעבודה. דווקא כשהוא פוגש את דריס, צעיר ממוצא אפריקאי, שאינו מעוניין בעבודה אלא רק באישור אי התאמה לתפקיד כדי שיוכל לקבל דמי אבטלה –דווקא בו הוא מגלה עניין. אי רצונו של דריס וחוסר ההשתדלות שלו מושכים את פיליפ והוא מאתגר את דריס שהופך למטפל שלו, ואף לחברו הטוב, למרות שאין לו את הכישורים, ורק לאחרונה השתחרר מהכלא. המפגש בין שני הגברים הבאים מעולמות שונים כל כך יוצר חברות בלתי צפויה, משעשעת, אמיצה, כזו שמצליחה לשנות את הסתכלותםשל השניים על העולם. גם בזמנים ותקופותקשות, צריך ואפשר למצואקרן אור, הם חולקיםסודותמעברם, והשיתוף הופך אותם מחוברים יותר לעצמם ולחיים. מגלם את דריס העוזר. שמוליק וילוז'ני, המוכר בתפקידיו שון מונגוזה מגלם את דמותו של פיליפ המשותק, ו שמואל וילוז‘ני הקומיים , מיטיב להכניס חיים וצחוק גם לתפקידו כנכה כעסן, ה"מתעורר" ונדבק בשובבותו ובשמחת החיים של העובד הפשוט והבוטה שלו. כנכה מפגין וילוז'ני משחק מצויין, במיוחד לשחקן שרגיל להיות בתנועה מתמדת ואפילו תזזיתית. שון מונגוזה מתגלה כשחקן נפלא, הלומד במהירות את מנעמי העשירים, אך אינו שוכח את אנושיותו. הוא נאמן למעבידו, מנסה להפיח בו שמחת חיים ואף גורם לו לממשאת קשריו עם אשה שהתכתב איתה. גם בתוך חיי הנוחות דריס נאמן למשפחתו, ומסייע למי שבסביבתו. לעברית נהדר, משעשע, ומתאים את ההצגה לימינו אלי ביז'אווי משלימה את האווירה והתרגום של שמוליק נויפלד המוסיקה של )כולל הערות על מסכות וקורונה(. Nava_win@yahoo.com דליה אוונס Ø ¢ שירת סרטני הנהר ¢ ר ÙÏ ה ˙È הוד È מאת: 

ר ÙÒ

±≥

08/2021 - 290 רעננה

ÔÈÈϘ ‡ה Ï מאת: 

‡ה Ï שו È ב

עוגת תפוחי עץ לבצק: כוס שמן קנולה 1 › כוסות סוכר 2 › ביצים 6 › שקית אבקת אפייה › כוסות קמח תופח 2 › למלית התפוחים: כפות קינמון 3 › כפות סוכר 4 › תפוחי עץ מכל סוג 6 › גר' אגוזי מלך קצוצים 100 ›

ההכנה: מעלות. לקלף את התפוחים ולחתוך כל אחד לארבעה רבעים. 180- לחמם תנור ל להסיר את הליבה, ולפרוס לפרוסות דקות. לפזר מעל הפרוסות את הסוכר, הקינמון והאגוזים הקצוצים ולערבב. בקערה לערבב את רכיבי הבצק עד קבלת תערובת חלקה. , או שלוש תבניות אינגליש קייק, לצקת מחצית הבצק על התחתית 26 לשמן תבנית בגודל ולהניח מעליה את התפוחים המתובלים. לכסות במחצית הבלילה שנשארה. לאפות עד שפני העוגה מזהיבים, וקיסם הננעץ בעוגה יוצא יבש.

Cleah1@walla.com

® וגם תפוח © לבלבו אגס

ה È רו ˆ ‡ורה מאת: 

ונה Ê˙

פרח האגס הצחור פורח אמנם באביב, אך הוא מבשיל רק בקיץ. אגס הבר הישראלי נקרא דווקא אגס סורי, אבל מטעים מסחריים של האגס התרבותי, המכונה ספדונה, נפוצים מאוד בישראל. של המאה 30- הספדונה הובא לארץ ישראל על ידי הזוג סבוראי מעין חרוד בשנות ה מאיטליה. כושר השתמרותו גבוהה וניתן למצאו בשווקים כמעט לכל אורך השנה. 20- ה – האגס מעוטר באומנות הרומית והביזנטית בציורי הקיר, בגילופי אבן ובפסיפסים האגס באמנות מאיטליה, מטורקיה ומיוון. לעיתים האגס מלווה במיני פירות אחרים כשהיצירה כוללת קערות מהודרות ובהן מיני פירות שונים. – ברפואה העממית מייחסים לאגס יתרונות רבים: הוא מסייע לירידה במשקל ובשמירה עליו, תורם לבריאות הלב, רפואה עממית מחזק את המערכת החיסונית, מווסת את רמות הסוכר בדם, עוזר להתגבר על הנגאובר, מכייח ומקל על שיעול עם ליחה, מטפל באלרגיות ובבעיות בעור, מקל על עצירות, מוריד חום ומשפר את בריאות העצמות. מהינקות ועד לגיל השלישי האגס טוב לכולם: – האגס מצויין כמזון ראשוני מכיוון שאינו גורם לתופעות אלרגיות. לתינוקות • – כתחליף לקינוח מתוק, כפרי לדרך או לארוחת עשר. לילדים • – עשיר בסיבים תזונתיים ונוגדי חמצון ומסייע במניעה של סרטן השד, מחלות לב וסוכרת. לנשים ולגברים • – האגסים מסדירים את פעילות המעיים ומונעים עצירות. למבוגרים וקשישים • – הסיבים התזונתיים שבאגס עושים הרבה יותר מאשר מניעת עצירות והסדרת פעילות המעיים, זאת מכיוון מסדיר פעילות מעיים שמרבית הסיבים התזונתיים באגס הינםסיבים מסיסים, המסייעים להורדת רמות הכולסטרול ובכך מורידים את הסיכון למחלות לב. בסיכון 40% אלף גברים באוניברסיטת הרווארד נמצא כי צריכה גבוהה של סיבים תזונתיים גרמה לירידה של 40 במחקר שנערך בקרב למחלות לב וסוכרת בהשוואה לצריכה נמוכה של סיבים תזונתיים. אלף נשים 51- לסיבים תזונתיים מפירות כמו האגס השפעות טובות נוספות. מחקר חדש שעקב במשך שמונה שנים אחרי למעלה מ . פירות העשירים בסיבים 34%- בגיל המעבר, מצא כי צריכה גבוהה של סיבים תזונתיים מפירות הורידה את הסיכון לסרטן שד ב תזונתיים הם תפוחים, תאנים, תמרים, שזיפים - וכאמור אגסים. ושוב אנו מזכירים שיש להתייעץ עם מומחי תזונה. orazruya@walla.com

±¥

08/2021 - 290 רעננה

È וב ˜Ï‡ È ש מאת: תשחץ 

ıÁ ש ˙

alkoby.shai@gmail.com

ø BDS מי אתם "בן אנד ג'ריס" לא המציאו דבר. חרם ככלי לחץ והשפעה מופיע במקורותינו עוד בשלהי תקופת בית שני, עת נחלשה השפעת מוסדות התורה והסנהדרין, ואישים שונים החלו לנקוט יוזמות עצמאיות בתחומים שונים. בניסיון לעצור תהליכים אלה ולהשיב את הסוררים לתלם, הכריזו כנגדם החכמים על חרמות ונידויים במישור החברתי, הדתי והכלכלי. על חרם 1946 בתולדות מדינת ישראל הופעל נגדה "החרם הערבי" עוד לפני היווסדה, והגוף הקרוי הליגה הערבית הכריז עוד בינואר כלכלי שאסר על מדינות ערב לסחור עם "הציונים" וגם עם כל צד שלישי שסוחר עמם ועם המדינה שבדרך. הליגה הערבית הכינה "רשימה שחורה" של חברות וגופים בעולם שסחרו עם ישראל, והנחתה את חבריה להחרים אותם גופים. בתולדות המדינה זכה החרם למספר "הצלחות" בולטות, ובהן הימנעותן של חברות רכב יפניות למכור מכוניות לישראל משך שנים רבות )חברת "סובארו" היא ששברה את החרם, ובעקבותיה באו כל יתר החברות(. חברת "רנו" החליטה בסוף שנות החמישים להקים בישראל מפעל להרכבת כלי על החלטתה להקים מפעל ייצור בישראל, אך חזרה בה עקב 1966 רכב, אך נסוגה עקב איומי החרם. חברת "קוקה קולה" הודיעה בשנת איומי חרם. הפעם התגייסו יהודי ארה"ב והודיעו כי ינהלו חרם נגדי של מוצרי החברה. המפעל הוקם כידוע. החרם הערבי החל מתפורר עקב הסכמי השלום שעשתה ישראל עם מצרים וירדן והסכמי אוסלו, וכן בעקבות חוקים וכללים האוסרים הכרזת חרם שהעבירו ארצות הברית וארגון הסחר העולמי, ורוב מדינות ערב, למעט הקיצוניות ביותר שבהן, פרשו מהחרם בזו אחר זו. , ואמצעי הנגד שנקטה ישראל נגד הטרור 2000 בעקבות הסלמת העימותים בין ישראלים לפלסטינים ופרוץ האינתיפאדה השניה בשנת לרבות הקמת חומת ההפרדה, החלו הפלסטינים לקדם ברחבי העולם יוזמות שונות של סנקציות וחרמות בתחום הכלכלי, המדיני, Boycott, Divestment משמען BDS . האותיות 2005 בשנת BDS האקדמי, התרבותי ועוד. אחד משיאי המהלך היה בהקמת יוזמת כלומר חרם, מניעת השקעות וסנקציות. כיום זהו הארגון המרכזי הנוקט קמפיינים ארסיים נגד ישראל במקומות and Sanctions שונים בעולם, ומתמקד בלחצים על אומנים שלא להגיע לישראל, על חברות וקרנות השקעה שלא להשקיע בישראל ולא לסחור איתה. הקמפיין זכה למספר הצלחות וגרם להפסקת השקעות בישראל של מספר קרנות. יציאת חברת "אוראנג'" משוק הסלולאר בארץ . גורמים רבים בארץ ובעולם מייחסים לארגון כוונות ומניעים אנטישמיים המכוונים בסופו של דבר לחיסול BDS מיוחסת ללחצים של מדינת-ישראל. ÏÏ מהו Ô רו È מאת: 

ה È וו È ר Ë

±5

08/2021 - 290 רעננה

ÌÈ נדב ˙ מ ÌÈ דרוש ו‡ה Ù הר Ì ו Á˙ מ

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה )קידום בריאות בגיל השלישי( פרויקט ח.י.ל

מרכז יום לאזרח הוותיק בשיתוף ח.י.ל

האם קרה לך שנפלת בשנה האחרונה? – פעם או פעמיים .... אם התשובה חיובית את/ה נמצא/ת בסיכון לנפילה נוספת שיכולה להסתיים, חס וחלילה, בשבר או בפציעה אחרת.

אל תקח/י סיכון לנפילה נוספת!

בוא/י להתאמן בהליכה מבוקרת על מכשיר הליכה שנבדק ואושר במחקר קליני ובאישור משרד הבריאות, לשיפור הליכה ושיפור קוגניטיבי למניעת נפילות. )המכשיר כבר בפעילות ולמשתמשים בו יש שיפור ניכר במספר פרמטרים מומלץ מאוד גם לחולי פרקינסון. שיפורטו בשיחה אישית(. לקבלת פרטים והרשמה נא לפנות למרים זכות – קידום בריאות בגיל השלישי, בעמותה למען האזרח הוותיק רעננה. 052-2546043 : , אחה"צ 09-7747041 : טלפון בשעות הבוקר מרכז תרבות כושר ופנאי 202±-2022 ˙ ‡ומנו È‚ ו ÁÏ הרשמה ♥ ציור ♥ ♥ קרמיקה ♥ ♥ ציור מנדלות ♥ ♥ עיסת נייר ♥ ♥ רישום ♥ ♥ תכשיטנות למתחילים ♥ ♥ שילוב אומנויות ♥ ♥ סדנאות אומנות חד פעמיות ♥ העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה ȇ נ Ù ושר ו Î ˙ רבו ˙ ÊÎ והרשמה במר ÌÈË ר Ù רעננה ±±¥ הה‚נה 09-∑∑20∑0∑ ÆÏË SPORT 4 U@NETVISION . NET . IL

. הופעה של הזמר טושקו - 10:30 בשעה 05.08.21 יום חמישי ♦ הופעה של הזמר - 10:30 בשעה 12.08.21 יום חמישי ♦ . ארז שמואלי בוקר תרבות באומר - 10:30 בשעה 19.08.21 יום חמישי ♦ . אפרת מורגנשטרן מרצה: וזמר "יפה ירקוני" הרצאה של ד"ר עמי - 10:30 בשעה 26.08.21 יום חמישי ♦ מבית החולים "שיבא" בנושא: שינפלד . מחלות אבי העורקים – האויב השקט האמיתי, מניעה וטיפול ∫Ì ו È ÊÎ במר ˙ רו ÈÎ מ . מכירת בגדי נשים 03.08.21 יום שלישי ♦ . מכירת הלבשה תחתונה 18.08.21 יום רביעי ♦ . מכירת בגדי נשים 25.08.21 יום רביעי ♦ מרכז יום לאזרח הוותיק ≤∞≤± תוכניות מיוחדות לחודש אוגוסט ˙È ה נורד ÎÈÏ ה פרויקט חיל בעמותה בשיתוף רשות הספורט בעיריית רעננה יוזם הליכה בפארק עם מקלות נורדיים לטובת בריאות הציבור 0∏∫00 משעה È שנ Ì ו È ב 05Ø0∑Ø202±- מ ÏÁ ה מבר ËÙÒ ודש Á Û ו Ò עד Ì נ ÈÁ ÌÈÈ ודש Á במשך °°° ו Ò נ ˙ בו‡ו וה ¨˙ ו Ϙ המ ˙‡ ‡È ‡נו נב מפגשים יש לרכוש מקלות נורדיים תקניים 4 לאחר ורצוי להמשיך ללכת בקבוצה חינם. את המקלות ניתן לרכוש דרכנו. הרשמה בשעות הבוקר בבוקר, 09-7747041 אצל מרים/אסתר .052-2546043 אחה"צ העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה

* ייתכנו שינויים בתכנית. נא להתקשר יום לפני.

˜È˙ הוו Á ר Ê‡Ï Ì ו È ÊÎ הרשמה - מר Ï 09-∑∑±±59∏ ☎

±∂

08/2021 - 290 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software