כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2023 - גיליון 317

בישראל פורשים מעבודה ויוצאים לגמלאות כל שנה איש ואישה. משמעות הפרישה מבחינה כלכלית 70,000- כ היא ירידה בהכנסה השוטפת ועלייה הדרגתית בהוצאות. לכן הפרישה היא אירוע כלכלי דרמטי, בהרבה מקרים בלתי הפיך, שיש להתכונן אליו היטב משום שרמת החיים שהפורשים יחוו בגיל השלישי תהיה תלויה בקצבת אזרח ותיק שיקבלו לצד סכומי הכסף שצברו עד הפרישה. הכספים הללו אמורים לשמש אותם למחיה שוטפת, לבילויים, לאירועים רפואיים וגם לפעמים לעזרה לילדים או הנכדים. לאור האמור לעיל ברור שעל הפורש/ת לרכוש אוריינות פנסיונית ולהתייעץ עם מומחה פנסיוני שמבין בתכנוני מס ותכנוני פרישה משום שהחוקים והתקנות בנושא סבוכים. תכנון פנסיוני נכון יכול למקסם את ההכנסה הפנסיונית בעוד שאי נקיטת צעדים נכונים עלולה להביא לאובדן הכנסה לריק. חשוב שההתייעצות עם מומחה פנסיוני תיעשה לפני הפרישה, בעת הפרישה וגם לאחריה. לכולנו יש צרכים כלכליים ייחודיים ולכן עלינו לדעת ביום הפרישה אם הכספים שיעמדו לרשותנו יספיקו כדי לחיות ברווחה כלכלית. בדרך כלל עומדים לרשות הפורש/ת קצבאות חודשיות כאלה ואחרות מהקופות השונות בהן חסכו. קצבאות אלו תשולמנה כל החיים. בנוסף יש לפורשים גם סכומים הוניים שחסכו, אותם ניתן למשוך במשיכה חד פעמית. נהוג לחשב את "יחס התחלופה". זהו היחס בין גובה הפנסיה בחודש) לבין ₪ 2500- קצבת אזרח ותיק (כ + החודשית נטו המשכורת החודשית נטו שהתקבלה ערב הפרישה. אם היחס או יותר הרי שנכונה לפורש/ת רמת חיים דומה 80% עומד על לזו של ערב הפרישה כאשר לוקחים בחשבון שנוסף לפנסיה החודשית יש לפורש/ת גם סכום הוני שנצבר. אם היחס נמוך צריכה להיות כמו חופשה בלאס וגאס – ליהנות בלי שייגמר לך הכסף. בהתחשב בתוחלת החיים היום שנה הרי שלאדם הממוצע 85- בישראל הנושקת ל שנות חיים 20- צפויות כ 65 היוצא לגמלאות בגיל בהן יצטרך לכלכל את עצמו ללא הכנסות שוטפות. השנים הללו הוא יעשה שימוש בכספים 20- ב שצבר בעת עבודתו בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וחסכונות אחרים.* פרישה נכונה אחת מאמרות הכנף הרבות על פרישה (יציאה לגמלאות) אומרת שפרישה מאת: רן תלמודי 

יותר הרי שצפויה ירידה ברמת החיים. כדאי לדעת שניתן להמיר סכום הוני מקרן השתלמות או קופת גמל לקצבה חודשית לכל החיים ועל ידי כך לשפר את יחס התחלופה. מקור אפשרי נוסף להכנסה חודשית יכול להגיע בצורה של "משכנתא הפוכה". המקור הזה רלוונטי לפורשים שבבעלותם דירה. מספר בנקים מציעים את התוכנית. הבנק נותן לפורש הלוואה כנגד שיעבוד הדירה שבבעלותו. ההלוואה יכולה להינתן כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית. כאשר אנו מתכננים את המטרות הכלכליות לתקופה שלאחר הפרישה כדאי לתת מענה למספר שאלות מרכזיות: מהי ההכנסה החודשית אותה אנו צורכים? מהי ההכנסה החודשית אותה ימשיכו לצרוך בן/בת הזוג לאחר לכתנו? האם קיימות התחייבויות כספיות כמו למשל הלוואות או משכנתאות? האם ברצוננו לבצע מימוש כספים חד פעמי לצורך מסוים? איזה חלק מנכסינו נרצה להוריש לילדים ו/ או לנכדים ו/או לגורם אחר? לא כדאי להסתפק במפגש ייעוץ אחד ערב הפרישה. חשוב לקיים פגישות תקופתיות עם היועץ הפנסיוני ולבחון את ההשלכות של שינויים במצב האישי, בחוקים ותקנות ובביצועי הקופות השונות כדי לבצע התאמות מיטביות. כמה מילים על מס הכנסה. רבים סבורים שבגיל הפרישה מפסיקים לשלם מס. חשוב לדעת שרק חלק מסוים מתוך ההכנסה הפנסיונית פטור ממס וזאת לפי מידת הזכאות האישית. על הפורש/ת לבצע מול מס הכנסה הליך שנקרא לאישה. 65 לגבר ועד 67 "קיבוע זכויות" בהגיע גיל הזכאות – במסגרת ההליך הזה הפורש/ת מוסרים למס הכנסה את כל שניתנו להם על ידי כל המעסיקים אצלם עבדו. 161 טופסי חשוב מאוד לאתר מבעוד מועד את כל הטפסים הללו. קיבוע הזכויות מגדיר את רמת הפטור ממס לכל פורש/ת. בשנת תוקנו תקנות מס המסדירות את נושא כספי העובד 2012 במעמד הפרישה. יש שני היבטים לנושא: האחד הוא מיסוי מענקים המתקבלים כסכום חד פעמי במעמד הפרישה למשל פיצויי פיטורים. השני הוא מיסוי קצבאות שהן ההכנסה החודשית המתקבלת מהקופות השונות למשך כל החיים. אפשר לקבל הטבות מס בסכומים גדולים בהתאם למעמד האישי של הפורש/ת אך קבלתן מותנית בפניה יזומה לשלטונות המס. לכן כדאי מאוד להסתייע ולקבל ייעוץ מקצועי למיצוי הזכויות. שימו לב, לא כל בעל רישיון פנסיוני מתמצא לעומק בתחום הפרישה, גם לא כל רואה חשבון. חשוב להתייעץ עם המומחים לכך בלבד. על פי מחקרים, נשים מדווחות על אובדן רב יותר של משאבים כלכליים ושל חוסן נפשי ולכן חוות מצוקה רבה יותר מגברים בעת הפרישה. בהקשר הזה, הרבה אנשים מגיעים לגיל הפרישה החוקי בהרגשה שהם עדיין בשיא ורוצים להמשיך לעבוד. במקרים ובתנאים מסוימים ניתן לקבל קצבה פנסיונית ואף קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי במקביל להמשך העבודה. אוריינות פנסיונית היא שם המשחק לפורשים לעתיד - בלימוד עצמי ובוודאי בהדרכת יועץ מתאים. rtalmudi@gmail.com * הכתבה עוסקת רק בהיבט הכלכלי של הפרישה ולא בהיבטים אחרים של החיים לאחר הפרישה התלויים בביטחון הכלכלי.

12

11/2023 - 317 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software