כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2023 - גיליון 317