כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2023 - גיליון 317

תנועת אומ״ץ נגד ממשלת ישראל: עושק כספי הביטוח לאומי

מאת: מאיר חוטקובסקי 

עתירה דחופה למתן צווים על תנאי הוגשה על ידי העמותה למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי נגד ממשלת ישראל וכנסת ישראל על כי קצבת האזרח הוותיק (קצבת זקנה) לא

שנה. 20- הועלתה מזה למעלה מ

איומים מרומזים לראשי המחאה לסלק ידם מנושא פרשת העברת הכספים מביטוח לאומי לכיסוי גירעונות הממשלה, וחקירת הנושא על ידי היועצת המשפטית. על פי החלטת כבוד שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר, אמורה להינתן תגובת ממשלת ישראל, כנסת ישראל, המוסד לביטוח לאומי והיועצת המשפטית לממשלה, נגדם עותרת תנועת אומ"ץ, כבר בימים הקרובים. meirch@gmail.com עם הורדת הכתבה לדפוס פורסם בדף הפייסבוק של תנועת המחאה כי התקבלה החלטה על ידי בג"צ כי העתירה תידון בקרוב.

42,000- קבוצת ה"מחאה להגדלת קצבת הזקנה" המונה כ איש, חברה לתנועת אומ"ץ הודות לסיועו של עו"ד יצחק בורובסקי שהיה בין מנסחי העתירה עם עורכי דין נוספים מתנועת אומ"ץ. בורובסקי, חבר מוביל בקבוצת המחאה, משמש גם כחבר בתנועת אומ"ץ.

העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה פינת חנה סנש 114 ההגנה

אולם וחדרים לאירועים: ימי הולדת, ישיבות ˆ מפגשים עסקיים, סדנאות, חוגים ˆ פעילות חברתית. ˆ

לדברי ראשי המחאה חתומים על העצומה להגדלת קצבת איש ומספר החותמים עולה 90,000- הזקנה למעלה מ מיום ליום. בעתירה נטען כי השימוש של הממשלה בכספי הביטוח הלאומי לכיסוי הגירעונות בתקציב המדינה דילל את קופת המוסד, וכתוצאה מכך נגרם היעדר משאבים להגדלת קצבאות הזקנה. בעתירתה טוענת תנועת אומ"ץ כי יש להחזיר את הכספים , שנלקחו על ידי מממשלות ישראל ₪ מיליארד 300 , הללו ושייכים למעשה לאוכלוסיית 2003 שלא כדין מאז שנת המדינה, ולגמלאים הסובלים כיום ממצוקה כלכלית. לדברי העותרת, הגדלת הקצבה היא מחויבת המציאות. בפניה לשופטי בית המשפט העליון כותבת תנועת אומ"ץ אזרחים קשישים 1,230,000 "לפתחכם ניצבים בעתירתה: שהעותרת משמשת להם כפה...הם האמינו שהריבון, כנסת ישראל, מפקחת ומכבדת את מנגנון התחייבותה לכבודם, ומכבדת את הנאמנות לכספם במוסד לביטוח לאומי, תאגיד סוציאלי ממלכתי שהוקם למען זכויות סוציאליות ורווחתו של האדם, ומונה כנאמן על ידי הכנסת (הריבון) לשמור בנאמנות על כספם". בעתירה לבג"ץ נטען גם כי היו גורמים עלומים ששלחו

חניה נוחה במקום

בשעות אחר הצהרים והערב. איש. 50-70 עד 10- החל מ פרטים והרשמה לפנות למרים/אסתר בשעות הבוקר 09-7747041 . טל

9

11/2023 - 317 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software