כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2023 - גיליון 317

מלאלה יוספזאי אני מלאלה / יהודית הלפר מאת: 

. כך מתחיל ‭"‬ היום ‭‬ חצות ‭‬ היה ‭‬ המוות ‭‬ סף ‭‬ על ‭‬ כשהייתי ‬ . הליל ‭ ‬ בחצות ‭‬ נבראה ‭‬ שלי ‭‬ המוצא ‭‬ ארץ ‭"‬ ספרה של מלאלה יוספזאי, בת לשבט הפשטונים, הילדה שעמדה על זכותה לקבל חינוך ושיוויון זכויות גם לאחר שהטאליבן השתלטו על עמק סוואט בפקיסטן והטילו על התושבים, ובמיוחד על הבנות, איסורים אינספור. כשהיא כותבת על היותה על סף מוות היא מדברת על כדור ‬. . כשחזרה לביתה מבית הספר 2012 שנורה לעברה על ידי הטאליבן, בשנת אביה של מלאלה הקים את בית הספר לבנות וכבר בהיותה ילדה אמר עליה אביה: "מלאלה תהיה חופשייה כמו ציפור", כשהוא מתכוון למאבקה הבלתי מתפשר באיסורים על בנות ונשים לצאת ללא ליווי מבתיהן. פקיסטן ידעה מאז ומעולם הפיכות צבאיות, אך המצב שם החמיר עם השתלטות הטאליבן. הם אלה שהכניסו את פיגועי התופת והתאבדויות השהידים. אביה של מלאלה לא נכנע והמשיך להעניק לבנות בבית

ספר

בלבד, 11 , בהיותה בת BBC ספרו חינוך ראוי. מלאלה, שהייתה תלמידה מצטיינת ושבזכות אביה שלטה באנגלית, החלה לשדר ברשת ה את דעותיה בעניין חשיבות הלימוד לבנות. אנשי הטאליבן הוסיפו עוד ועוד גזירות על הציבור: איסור על נשים לצאת לערוך קניות, איסור על החלפת סרטים בספריות הוידאו, איסור על קבלת חיסון נגד שיתוק ילדים, ואז הגיעה גם ההוראה לסגור את בית הספר. במהלך המאבק שניהלה מלאלה נגד הגזירה היא נורתה בראשה. מצבה היה קשה אך הרופאים הצליחו להצילה ולהעבירה במבצע חשאי ומורכב לאנגליה. ספרה של מלאלה נכתב כיומן אישי, בסיועה של הסופרת והעיתונאית, כריסטינה למב. ביומנה זה אנו נחשפים לאכזריות הטאליבן כלפי ‭ הפכה ‭‬ היא ‭‬16 ‭‬ המין האנושי, אך גם לגבורתה של הילדה שנלחמה על דעותיה ללא חשש מהמחיר שהיא עלולה לשלם (ואכן שילמה). בגיל מצד אחד נכתב היומן האישי בלשון של ילדה, אך מצד .‭‬ לשלום ‭‬ נובל ‭‬ לפרס ‭‬ אי פעם ‭‬ ביותר ‭‬ הצעירה ‭‬ והמועמדת ‭ ‬ שקטה ‭‬ למחאה ‭‬ עולמי ‭‬ לסמל ‬ ‬. שני מתוארים היטב הרקע וההיסטוריה של פקיסטן בכלל, ושל חבל סוואט בפרט, אותו כתבה כהיסטוריונית ממש Yehudit_helfer@walla.co.il ‭ לילדים ‭‬ הבינלאומי ‭‬ השלום ‭‬ לפרס ‭‬ מועמדת ‭‬ והיתה ‭‬ פקיסטאן ‭‬ של ‭‬ הלאומי ‭‬ השלום ‭‬ בפרס ‬‮ 2011‭-‬ ב ‭‬ מלאלה ‭‬ זכתה ‭‬ שגילתה ‭‬ באומץ ‭‬ כהכרה ‬ ‭ כתב ‭‬ של ‭‬ השנה ‭‬ לאיש ‭‬ מתמודדים ‭‬ מארבעה ‭‬ אחת ‭‬ הייתה ‬ , לשלום ‭ ‬ נובל ‭‬ לפרס ‭‬ מועמד ‭‬ שהיה ‭ ‬ אי פעם ‭‬ ביותר ‭‬ הצעיר ‭‬ האדם ‭‬ היא ‬ . שנה ‭ ‬ באותה ‬ ‬ ‭.‬ נוספים ‭‬ פרסים ‭‬ בכמה ‭‬ וזכתה ‬" טיים ‭" ‬ העת ‬

מפעלי מים עתיקים בלומה בינשטוק מאת: 

בריכת הקשתות

לאורך ההיסטוריה ובכל רחבי הגלובוס, התנאי הבסיסי להקמת יישובים היה סמיכותם למקורות מים שהרי המים הם תנאי הכרחי לחיים. בארץ שלנו הענייה במקורות מים טבעיים היה צורך לייצר מקורות מים, כמו למשל לבנות אמות מים או סכרים, או לחפור בארות. להלן הצעה לסיור במפעלי מים המתאימים למשפחות.

טיול

אמת מים שהובילה מי מעיינות ובארות מאזור תל גזר. את שרידי האמה אפשר לראות ליד תחנת הדלק על 8 ברמלה, נבנתה במאה ה- . מתחת לחצר המסגד הלבן נחפרו ונבנו מאגרי מים ענקיים שקיבלו את מימיהם מאמת המים וממי הגשמים. בריכת הקשתות 6 כביש היא מאגר מים תת קרקעי עם עשרות קשתות, מים חיים, דגים וסירות שניתן לשוט בהן. מטרים. המקום התגלה במקרה כאשר 220- אלונה הוא אתר ליד עמיקם. יש בו קטע מרשים של מנהרת הפירים באורך כ מי קדם-פארק אישה מהכפר סינדיאנה חיפשה חרסית לקדרות וגילתה את הפיר והמעיין שממנו זורמים המים במנהרה. המנהרה היא כנראה חלק ממערכת אמת המים שהובילה מים מנחל תנינים לקיסריה. ההליכה במנהרה היא במים בליווי מדריך ופנסים. בכניסה למושב בית חנניה נמצאים קטעים מרשימים של אמת המים לקיסריה. בדופן האמה התגלו שתי כתובות בלטינית בהן מסופר כי האמה נבנתה בידי הלגיון העשירי של קיסר רומי. כדאי לשים לב לשכבות הטרוורטין שהוא סלע שנוצר במקום שהמים מתאדים ומשאירים אחריהם נטיפים של סידן פחמתי. - מעגן מיכאל: האגדה מספרת על שני אחים שמלכו לפני שנים בקיסריה. אחד מהם היה מצורע ונהג לרחוץ שמורת נחל תנינים בנחל מדי יום. אחיו הרשע, שרצה למלוך לבדו, הביא תנינים ממצרים, הכניסם לנחל הם טרפו את האח המצורע, וכך הפך הרשע למלך. גרסה נוספת טוענת שהרומאים הביאו אותם ארצה לצורך משחקי מלחמה. המדענים טוענים שהתנינים שהיו בנחל הם שריד לעולם והוא שמור באוסף של הכומר והזואולוג הגרמני ארנסט שמידט 1912 החי הקדום שהיה באזור. התנין האחרון באזור ניצוד בשנת באוניברסיטת תל אביב. באתר יש סכר רומי מרשים, אמות מים שהובילו לקיסריה וטחנות קמח שמופעלות בכוח המים. צפונית לעיר העתיקה קיסריה מצוי קטע של אמת מים המקבילה לחוף. המים הגיעו מאזור שוני למרגלות הכרמל. חוף האקוודוקט: קשתות. אפשר ללכת לצדי האמה וכן לטפס לראשה 80- מטרים מעל פני הים. האמה נמשכת מעל כ 8 גובה קרקעית האמה הוא כ ולראות את שרידי האמות השונות שהובילו מים לעיר קיסריה. Shinbet37@gmail.com

13

11/2023 - 317 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software