כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה דצמבר 2023 - גיליון 318