כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה דצמבר 2023 - גיליון 318

מגזין דיגיטלי לאזרח הותיק רעננה

318 גיליון

2023 כסלו תשפ"ד דצמבר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

חנוכה שמח ! 8 עשייה ושכרה העשייה 7-6 אמת דיבר 5-4 קצין ורב מדורים קבועים: בישולאה - טיול - ספר - מבזקים - עברית - תשחץ

שקרה לנו, אבל אנחנו יודעים שכדי שנוכל להיחלץ מהתהום שנפלנו לתוכה, אנחנו חייבים להשתנות ולשנות ולהיות אחרים, טובים יותר. אולי נוכל פשוט להיות עם טוב, רודף שלום, אוהב אדם וסביבה, רודף צדק, מוסרי וערכי? זה לא כל כך קשה. צריך פשוט להסתכל על כל האנשים הטובים ) ולעשות כמותם. 12-8 והמתנדבים (דוגמאות בעמודים malcamehulal@gmail.com

מלכה מהולל מאת:  "יחד ננצח, יחד נישאר / בימים של סערה, נדע להתגבר". כתב יוסי גיספן ושרה שרית חדד עם קבוצה שלמה של ישראלים יפים מאחוריה. הלב מתמלא התרגשות שאלה הם בנינו ובנותינו וכולנו מזדהים עם תחושת האחדות המפעמת בלבנו בימים בהם התרגשה ובאה עלינו סכנה ברורה ומוחשית כזאת. האמנם? האמנם ביחד ננצח את עצמנו? האמנם נצליח לפתור את הקרע הנורא שנגרם לנו? את השסע? הפילוג? השנאה שפשתה? נכון. המלחמה תמיד מוציאה מהאנשים את הטוב שבהם, ללא קשר למה ולמי שהם בימות שלום. אלפים ואולי עשרות אלפים אנשים זנחו את שגרת יומם ויצאו לעשות, כל אחד בהתאם לכישוריו ויכולותיו, למען האחר, למען אלה שנפגעו מהטירוף שאחז במדינה. ישנם כאלה שקוטפים, ישנם שאורזים, ישנם שמארגנים מכירות, ישנם שאוספים בגדים, ישנם שמופיעים בפני פצועים או מפונים, ישנם שמבשלים, ישנם שמכבסים, ישנם שמשפצים, ישנם שמתקנים, ישנם שסורגים, ישנם שמגיעים להלוויות של אנשים שאינם מכירים, ישנם שהולכים לנחם כאלה, ישנם ששומרים על ילדים של הורים שחייבים לצאת לעבודה, ישנם מורים וגננות שיצאו לגמלאות וחזרו לכיתות להתנדב, ישנם שמצלצלים לאנשים בודדים ומקשיבים לבדידותם, ישנם שמטפלים, ישנם שאופים, ישנם שמשפצים מקלטים, ישנם שתורמים כסף, ישנם שעורכים ערבי התרמה בחו"ל, ישנם שמסבירים, ישנם ששולחים חבילות, ישנם שמסיעים, ישנם שהפכו את המסעדות שלהם למפעל הזנה, ישנם שמארחים בבתיהם, ישנם שמאפשרים למפונים לגור בצימרים שלהם חינם אין כסף, ישנם שמארגנים מכירות היבול מהשדות, ישנם שמתקנים מחשבים, ישנם שממציאים לנו פטנטים שייקלו על החיילים, ישנם שעושים כל מה שמבקשים מהם, ישנם שנמצאים בכל יום במקום אחר לפי הדרישה, ישנם שההוצאות שלהם על ההתנדבות מאמירות אבל למי אכפת, זמן מלחמה עכשיו. וכל אלה רב ביניהם המשותף על השונה. (כל האמור לעיל נכתב בלשון זכר אך תקף לשני המינים). אבל ישנם גם אחרים. ישנם המנצלים את האסון הנורא שקרה לנו לקידום אינטרסים אישיים, לקידום אידיאולוגיות זרות לעם הזה, להגברת הקיטוב ולליבוי השנאה, לגרימת נזק בלתי הפיך ולהחלשת הסולידריות. ישנם שאינם רואים אלא את עצמם ומשליכים רפש על זולתם. ישנם שדוגלים ב"ירקדו הנערים לפניי" ואינם מגלים אמפתיה לסבל הזולת. 7.10 החמאס השטני ראה את התהליך, שהחל עוד לפני ה וידע ברשעותו לנצל אותו לטובת האג'נדה שלו להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו לא יודעים עדיין לעומק קמצוץ ממה

מיזם ההתנדבות לתמיכה רגשית בזקנים מאיר חוטקובסקי מאת: 

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה התגייסה בימים האחרונים למאמצי הממשלה והחברה האזרחית, במתן סיוע לאזרחים ותיקים הנמצאים מבודדים בביתם בעקבות המלחמה שנכפתה עלינו. בתוך כך מפעילה האגודה את מיזם "מהלב" – שיחות טלפוניות עם מומחים בתחום הזקנה לליווי ותמיכה בזקנים בתקופת חירום זו. הפניות למיזם מתקבלות מהמוקד של המשרד לשוויון , ומאותו רגע שהועברו נעשית *8840 שמספרו חברתי ההתאמה בין הזקנים הזקוקים לעידוד ולתמיכה נפשית לבין המתנדבים. מודל הטיפול הוא פרטני, על ידי יצירת קשר טלפוני ישיר בין המתנדב לבין הזקן, כאשר במהלך הזמן הופך המתנדב להיות איש הקשר של הזקן ומדבר אתו בקביעות בהתאם למענה 7/24 לרצונו ועל פי הצורך. המוקד פועל וזמין לתמיכה רגשית ולהנגשה לצרכים בסיסים. meirch@gmail.com

חעדובשור ותשהגבמלאים

304 גיליון

2022 תשרי תשפ"ב אוקטובר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית: נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, נאוה וינגרטן, חברי המערכת: מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רן תלמודי, עודד מרום, דני הורוביץ. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום:

דפוס החלוץ, רעננה הדפסה: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת השער: ספק ציור, ספק צילום, ספק מנץ, ספק נושר, ספק חי, ספק מת... צילום: מלכה מהולל

2

12/2023 - 318 רעננה

ציפי לוי

לאה קליין מאת: 

"אני כל כך קינאתי בך כשסיפרת בקבוצת הדרמה על ילדותך המאושרת ברעננה, המושבה הקטנה בה נולדת. סיפרת על חברים, חברות, משחקים וקשר – כל הדברים שלי לא היו", אומרת לי ציפי לוי כשהסתיימה קבוצת הדרמה. "את רוצה שניפגש ונכיר יותר זו את זו?" שאלתיה. "בואי נמשיך כבר עכשיו", אמרה. וכך עשינו. ציפי היא דיירת שהגיעה ל'מגדלים' לפני זמן קצר, אלמנה, לה שני בנים ושישה נכדים. אמרת שלא היו לך חברים וחברות. היכן נולדת והיכן גדלת? , בסוף מלחמת העולם השנייה, במחנה עקורים בגרמניה. הוריי, ילידי פולין, 1946 "נולדתי בשנת הכירו בתנועת 'השומר הצעיר' בלבוב, וכשהתחילה המלחמה והגרמנים התחילו בפלישה לפולין, הוריי התחתנו והחליטו לברוח לרוסיה. הם לא דיברו אף פעם על עברם, רק סיפרו שהיה רעב נורא, ושאת אבא לקחו לעבודה ביערות, ואילו אימא נשארה לבד עם תינוקת – אחותי, שנולדה שם. כשנגמרה המלחמה, כמו רוב העקורים, הם החליטו לעלות לארץ, וכמו שסיפרתי, אני נולדתי

סיפור תמונה

במחנה העקורים. וכבר היינו שתי בנות. ממחנה העקורים הגענו לאיטליה, בה עלינו על אונייה, בדרך לארץ. זה היה בזמן המנדט הבריטי, העלייה הייתה בלתי לגלית. התנאים באוניה היו איומים; צפיפות של אנשים, האונייה היטלטלה כל הזמן, ואימא סבלה ממחלת ים. באמצע הדרך אונייה בריטית השתלטה על האונייה שלנו, ונלקחנו לקפריסין, ומשם הגענו, לאחר תקופה, לארץ". לאן? "הגענו למושב חירות, בו הייתה לנו משפחה. גרנו איתם, בינתיים נולדה לנו עוד אחות, הבית היה קטן וצפוף, הוריי חיפשו עבודה ומצאו במושב רשפון. אבא נהיה למזכיר המושב ועברנו לגור שם". מה זיכרונותיך הראשונים משם? "אין לי זיכרונות טובים. הרגשתי מנותקת. המעבר מן הסבל באונייה, החיים בקפריסין והמעבר ממושב חירות כנראה השפיעו עליי. לא הייתי רגועה. הייתי פשוט מנותקת. היה לי חוסר. הרגשתי שאני הולכת לאיבוד. ההורים לא דיברו, לא חיבקו ולא נתנו תמיכה. לא יכולתי לשוחח איתם. כמובן דאגו לאוכל אבל לא לרגשות. לכן כל כך קינאתי כשסיפרת על ילדותך הטובה". היכן למדת? "גן ובבית ספר עממי – ברשפון. תיכון סיימתי בהרצליה. לאחר בחינות הבגרות התגייסתי לצבא". ובצבא? "הייתי פקידה שמגייסת למילואים. המחנה היה בבית ליד. התאקלמתי שם מבחינה חברתית. הרגשתי טוב. הרגשתי שאני עושה משהו חשוב". וכשהשתחררת? "למדתי היסטוריה באוניברסיטת ת"א שנה אחת ועברתי לאוניברסיטה בירושלים". מתי נישאת, והיכן היכרת את בעלך? "בירושלים גרתי במעונות הסטודנטים. שם פגשתי את בעלי אצל חברת ילדות, ונוצר קליק. הוא למד מתמטיקה באוניברסיטה ועשה דוקטורט. לאחר תקופה – נישאנו". היכן גרתם? "בקריית יובל בירושלים, במעונות של זוגות נשואים. במשך השנים קנינו דירה בקריית יובל, בה נולדו ילדינו ושם בנינו את משפחתנו". את עבדת? "למדתי תואר שני בספרנות ועבדתי בספריית המכללה בירושלים. החיים זרמו. טיילנו הרבה עם הילדים. היו לנו פגישות משפחתיות וחברתיות רבות. הרגשתי מצוין". וכשיצאת לגמלאות? "נפגשתי עם חברות שדיברו על חשיבות היוגה. ניסיתי, הלכתי לפעילויות של יוגה והתאהבתי. הלכתי ללמוד בקורס מורים להוראת היוגה. עבדתי בזאת בהתנדבות בכמה מועדוני קשישים". מתי החלטת לעבור לדיור מוגן? "לאחר שבעלי חלה ונפטר ולא רציתי ליפול לעול על הילדים". ואת מרוצה? "מאוד. משתתפת בחוגים שונים ועובדת כספרנית בספריית הבית. התחלתי השבוע ללמד אצלנו יוגה על כיסאות. כל כך התרגשתי בשיעור הראשון, ולא האמנתי שיבואו כל כך הרבה אנשים". פגשתי כמה חברות שהשתתפו בחוג היוגה בשיעור הראשון, ולא תאמיני כמה הן נהנו ושיבחו אותך. "באמת?! אין לך מושג כמה חיזקת אותי. תודה!" Cleah1@walla.com

3

12/2023 - 318 רעננה

קצין ורב

מאת: אביבה קניג 

אחרי שישה עשורים בהן כיהן יצחק פרץ, איש ש״ס, כרב העיר רעננה, מפציעה קרן אור בדמותו של הרב אביחי קצין, כמי שעשוי להחליף את מקומו. הבעיה היא, כמובן, חוק הג׳ובים החדש של אריה דרעי, חוק שיעביר את הסמכות למינוי רבני ערים, רשויות או שכונות אל משרד הדתות, שנמצא באופן מסורתי בידי ש״ס. התקווה היא שרעננה תשכיל לבחור את האיש הראוי, וכזה הוא הרב אביחי קצין.

רבני ערים מספקים שירותי דת ומטפלים בענייני הלכה. איך אתה רואה את תפקיד רב העיר? "אבי, מאיר קצין, הוא איש מאוד פוליטי ואף שימש כחבר במועצת העיר שנים רבות. (מאיר קצין כיום יו"ר חברה קדישא, יו"ר בית האבות "צימרמן", ויו"ר העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה. א.ק). אף שגדלתי בבית כל כך פוליטי, אני כרב משתדל להימנע מהעיסוק הפוליטי. זוהי תפיסת עולמי. כשקיבלתי החלטה להיות רב, קיבלתי בעצם החלטה להפיץ את התורה וליצור מגע עם אנשים מכל שכבות הציבור, בין אם הם חרדים, ציונים דתיים, מסורתיים או חילוניים. זוהי הסיבה שאינני רואה את תפקידי בתוך המערכת הפוליטית". נותרת בחיים במלחמת "שלום הגליל". מה זה עשה לך? ,1982 "ביום השני למלחמת לבנון הראשונה, בי"ב באב הייתי שיריונר צעיר, נהג טנק, טוראי עם ותק של עשרה חודשים בצבא, כאשר פגע בי פגז פגיעה ישירה שהעיפה אותי מתוך מבנה בבירות מצד אחד לשני. למזלנו, בנס גדול, הפגז לא התפוצץ וכך ניצלו חיים רבים, אבל הפגז קטע את רגלי. לעצם הישארותי בחיים יש מבחינתי משמעות רבה. אני חש כאדם שחייו ניתנו לו במתנה, ועל כן אני מחויב להפוך אותם לבעלי משמעות". קצין מקדיש את חייו המקצועיים לחינוך. הוא נשוי לאושרית ולהם שבעה ילדים וחמישה נכדים. הוא כתב עד היום שני ספרים: את האחד פרסם כשמלאו ארבעים שנה למלחמת "שלום הגליל" ובטקס חגיגי הוא העניק עותק של הספר לנשיא המדינה, יצחק הרצוג.

״רב נמדד ברוח ולא בכוח״

הריאיון עם קצין נערך באווירה של מלחמה. מחד, מלאת שנה למלחמת יום הכיפורים, המלחמה בה נפל דודו של 50 אביחי קצין, רס״ן בנימין קצין, שעל שמו קרוי בית הכנסת והמרכז הקהילתי "היכל בנימין"; ומאידך, סיפור פציעתו במלחמת "שלום הגליל" (לבנון הראשונה), מלחמה בה איבד את רגלו. בתווך המלחמה הקשה המשתוללת בעזה, "מלחמת חרבות ברזל". פגשתי את הרב קצין בביתו ברעננה, בית צנוע ונעים שבעיצובו משתלבים ארון ספרי קודש, פסנתר והרבה צעצועים ("זה בשביל חמשת הנכדים" הוא מספר בחיוך רחב). קצין שימש כראש ישיבת "בני עקיבא" רעננה במשך שש 150- שנים וכרב קהילת "לכו נרננה", קהילה פעילה בת כ משפחות. הוא הקים את בית המדרש הקהילתי "ראשית" המארגן פעילות תורנית ושבתות של תורה המיועדות לכל סוגי האוכלוסייה הגרה ברעננה, דתיים וחילוניים כאחד. היה ראש בית המדרש במכללת ״שערי משפט״ במשך עשר שנים, וכמו כן הוא משמש רב קהילות "עלומים" ו"משכן מיכאל".

קצין עם הרצוג

4

12/2023 - 318 רעננה

איזה דברים טובים אתם עושים ולומר לכם שאני לשירותכם. אני רוצה שתכירו אותי ולא רק תמונה שלי. חשוב כנציג ציבור למפות את כל הגורמים בארגונים הציבוריים, להיות מחובר וללמוד על הצרכים של כל מגזר ולהשמיע את תפיסת עולמך". שהיא? "לרב אין, ואסור שתהיה, סמכות כפייתית. אני לא מעוניין בכוח. אני מעוניין בהשראה. רב נמדד ברוח ולא בכוח. חשוב לתרגם את התורה לישראליות כאן ועכשיו. כשמנגישים את הדברים בצורה מעוררת כבוד ולא בהנחתה, אנשים מקשיבים. זאת התורה כולה". הרב קצין אינו נח לרגע. בין השאר הוא חבר קהילה בפרויקט "הצעד הבא" המהווה בית לקטועי גפיים בישראל. "אני מלווה קטועים חדשים. לצערנו, נוספו כאלה במלחמת "חרבות ברזל". אני מלווה אותם מניסיוני בעידוד ובהדרכה. אני מעביר הרצאות בכל התחומים שקשורים לחיי הקטועים ומאפשר לקטוע לשאוב עידוד הדדי". קצין גם מרצה בתחום היהדות במכללה הטכנולוגית בחולון שנה פתח ברעננה את בית מדרש 25 ואף זכה בפרסים. לפני "בראשית". "חשתי צורך לפתוח את בית המדרש כפועל יוצא של תפיסת היסוד שלי לצאת החוצה לציבור, להיות תמיד מול קהל. ברגע שאתה עובד מול קהל יש לך כוח. אני נוהג להזמין מרצה בעל שיעור קומה שעובר בין בתי הכנסת, לפעמים אפילו שבעה בתי כנסת. מגיעים מאות אנשים דתיים וחילוניים. יש גם תוכנית לבר מצווה לאבות ולבנים, לכל מי שרוצה". איך בכלל הגעת להיות רב? "שאלה טובה. אני נצר למייסדי העיר רעננה שהגיעו הנה . אני דור רביעי, ונכדיי דור שישי פה, כך שרעננה 1924 בשנת טבועה אצלי עמוק בלב. סבא רבא שלי, הראשון שהגיע הנה, פתח ישיבה חקלאית, אבל לי, כבר בחטיבת הביניים, אמרו שמתאים לי חינוך. חשבתי ללמוד משפטים אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי. כנראה שזה נכון. אחת המטרות העיקריות שלי היא לשמר ואולי לשחזר את המסורת ארוכת השנים של כבוד הדדי בעיר הזאת. אני מאוד מקווה שהתבונה תגבר ונשכיל לעשות זאת". Kenig1@bezeqint.net

הספר השני, "חברותא", על פרשות השבוע, יצא עכשיו לאור שנה לנפילתו של הדוד בני קצין במלחמת יום 50 במלאת הכיפורים. איך זה לגדול בצלו של הדוד בני קצין שנפל? "כשנפל הייתי שנה לפני בר המצווה שלי, ואני לא ממש זוכר אותו, מה גם שמרבית הזמן הוא היה בצבא. אני כן זוכר אירוע מרגש אליו הגענו כל המשפחה, והוא טקס הסיום של פו"מ, בית הספר לפיקוד ומטה בו נטל בני חלק. כן הרגשתי כילד את העצב שלא הרפה מהמשפחה. סבא אהרון נפטר משברון לב זמן קצר לאחר שנתקבל האישור לבנות את בית הכנסת על שמו של בני. את סבתא מרים אני זוכר בכאבה הגדול כל השנה ובמיוחד בימי כיפור. כשנפצעתי במלחמת לבנון באו לבשר לסבתא מרים ואז היא אמרה: 'ברוך השם הוא חי'. אני חושב שהפעם הראשונה שהחלטתי להוציא , ומאז, בכל שנה נואמים 1989 חוברת לזכרו היה בשנת בטקס לזכרו גם אנשי תורה וגם אנשי צבא. וכך היה גם השנה. את ההיכל מילאו מפה לפה חברים לנשק וחברים בכלל, דתיים וחילוניים כאחד". שנה מקיים הרב קצין סיורים בבית הכנסת לתלמידי 20 מזה כתות ז' מחטיבת יונתן וחטיבת אלון. "זה כבר הפך למסורת, ילדים מקשיבים, מתעניינים, שואלים שאלות ואני מספר להם על ההיסטוריה של רעננה, על מלחמת יום כיפור, ועל נפילתו של בני שעל שמו נקרא בית הכנסת. אני גם מספר על בית הכנסת, על ציונות ועל יהדות. רב צריך לדעת לדבר עם כל גווני הציבור ומשום כך נשמר הקשר עם התלמידים ששולחים לי מכתבי תודה".

העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה פינת חנה סנש 114 ההגנה

״לרב אין ואסור שתהיה סמכות כפייתית״

מה באמת חשוב לך שיקרה בעיר שלנו? "כואב לי מאוד שאיבדנו את תרבות השיח, את היכולת לדבר על שאלות יסוד. חווינו שנה מאוד קשה. נחצו קווים אדומים עוד לפני המלחמה. אם הייתי יועץ סתרים למי שייבחר לרב העיר, הדבר הראשון והחשוב בתפקיד הוא להיפגש ישירות עם כל הגורמים בעיר: בתי הכנסת, ארגוני הנוער, בתי הספר החילונים והדתיים. לא פגישה במשרד. אני כרב רוצה לבוא אליכם. אני בא אליכם לראות וללמוד, בקשר בלתי אמצעי,

אולם וחדרים לאירועים: ימי הולדת, ישיבות ˆ מפגשים עסקיים, סדנאות, חוגים ˆ פעילות חברתית. ˆ

חניה נוחה במקום

בשעות אחר הצהרים והערב. איש. 50-70 עד 10- החל מ פרטים והרשמה לפנות למרים/אסתר בשעות הבוקר 09-7747041 . טל

5

12/2023 - 317 רעננה

ותִשחת הארץ

מאת: רן תלמודי 

דורות 10 דברי ימי השחיתות הם כדברי ימי האדם, למן העת העתיקה ועד ימינו. על תקופתו של נח, רק . (בראשית ו׳ י״א) אחרי בריאת האדם, נאמר: ״וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס״

אני משוחח עם שחר גינוסר, לשעבר עיתונאי חוקר שחיתות , חוקר שחיתות 2019 בעיתון ״ידיעות אחרונות״ ומאז ,62 במחלקת התחקירים של התנועה לאיכות השלטון. הוא בן 2010 וחי בתל אביב לאחר מספר שנים ברעננה. בשנת 2 + נשוי קיבל גינוסר את אות תנועת אומ"ץ (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי) על מיצובו כאחד מבכירי התחקירנים בתקשורת. תחקיריו שעסקו ביחסי שלטון – ממסד – אזרח זכו לא אחת לתהודה ציבורית רבה וחלקם גם הביאו לשינוי זכה גינוסר באות אביר איכות 2017 במצב הקיים. בשנת השלטון מטעם התנועה לאיכות השלטון בקטגוריית תקשורת.

פניות מאנשים שונים על שחיתות לכאורה, וזאת מכיוון שבמדינה חופשית מתוקנת אמצעי התקשורת הם מסלול לגיטימי לתחילת טיפול בעניין. חלק גדול מהפניות נופל בגלל חוסר רלוונטיות כזו או אחרת אבל המיעוט שווה תחקיר שלפעמים מבשיל לפרסום. מסלול נוסף עובר דרך הסקרנות והערנות של העיתונאי שבי. כאשר אני קורא/ שומע/צופה בכתבות שונות ובין השורות אני דולה משם תופעה שיכולה להצביע על שחיתות הדבר מתניע תחילתו של תחקיר. כחצי מהתחקירים מבשילים מפניות של אנשים והשאר הם תוצאה של יוזמתי כעיתונאי חוקר". איפה עומדת ישראל בנושא השחיתות יחסית לעולם? "אני באופן אישי לא בדקתי זאת. יש גוף שנקרא (שקיפות בינלאומית) International Transparency שבודק באמצעות שאלונים אנונימיים שמופנים לאנשי עסקים בכל מדינה מה דעתם על הפרקטיקה הנהוגה במדינה שלהם. לפי התשובות הגוף מדרג את המדינות השונות. באופן כללי ההגדרה שלהם לשחיתות היא: ניצול לרעה של כח לטובות הנאה פרטיות. ישראל לא נמצאת שם במצב טוב והמגמה בשנים האחרונות מסמנת עלייה בשחיתות. הסיבה: יש פחות אכיפה ויותר פתיחות לשחיתות מצד השלטון ואפילו עידוד לשחיתות מצד נציגי ממשלה מטעמים אינטרסנטיים". סַפר על פרשיות שחיתות בולטות עליהן כתבת. "אחת השחיתויות שחקרתי היא פרשת התיאום בין הבנקים על גובה העמלות. כולם ידעו על כך הרבה שנים אבל לא הייתה הוכחה. במסגרת תחקיר בנושא אחר הגעתי במקרה לאדם שפלט כי יש לו חומר מעניין. הוא הראה לי מסמכים המוכיחים שבנקאי מ׳לאומי׳ מתקשר לבנקאי מ׳הפועלים׳ ושואל אותו לגבי העניין ואף רושם זאת. זאת הייתה הוכחה שאכן יש תיאום על גובה העמלות בין הבנקים. האדם ביקש שלא אספר לאף אחד אחר. לאחר כמה חודשים פניתי לאתו אדם ואמרתי לו שקיבלתי חומר דומה ממקור אחר ואז הוא הסכים לשתף פעולה רק לאחר שאימתתי הדברים ממקור אחר, ואף נתן לי לצלם את החומר. בעקבות מציאת ההוכחה פניתי למשרד עורכי דין והצעתי שיגישו תביעה ייצוגית נגד הבנקים תוך שימוש בהוכחה שלי בתנאי שיתחייבו לתרום סכום מסוים מכספי הזכייה. הייתי בטוח שהמשרד יקפוץ על המציאה אבל הם טענו שלהילחם בבנקים ייקח שנים כשעד פסק הדין הם יעבדו בחינם ולכן ביקשו לצרף עוד משרד עורכי דין לעניין. לאחר משא ומתן ארוך התביעה יצאה לדרך". . בנובמבר אותה שנה פשטו חוקרי 2004- (הפרשה החלה ב רשות ההגבלים העסקיים על משרדי הנהלות בנק הפועלים ובנק לאומי, לאחר תקופה ארוכה של חקירה סמויה.

שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, מעניקה לשחר גינוסר את אור אביר איכות השלטון

החלטת כעיתונאי לחקור שחיתויות. למה?

"הדבר התגלגל ולא הייתה מצדי כוונה מלכתחילה. התחלתי כעיתונאי שכותב ביקורות תיאטרון וזאת מפני שבצעירותי ניהלתי תיאטרון של התנועות הקיבוציות. בהמשך הציעו לי להתרחב לעוד תחומים ולהביא כתבות שיש להן חשיבות. כך הגעתי לתחום השחיתויות שהוא בעיניי לא פחות מרתק ודרמטי מעולם התיאטרון.

שחר גינוסר

לתחקירי שחיתות יש חשיבות משום שהם מגיעים לא פעם לערכאות משפטיות ו/או לחקיקה ובגדול אמורים להשביח את מהלכי השלטון לסוגיו השונים מול האזרחים". מה מתניע תחקיר כלשהו על שחיתות? "עיתונאים חוקרים, ואני בכללם, מקבלים הרבה מאוד

6

12/2023 - 318 רעננה

מתגלגל. הוא נתקל בתופעה בעייתית בארגון שלו, לאחריה עוד אחת יותר גדולה ועוד אחת, מנסה לפנות לממונים ולתקן והם מגיבים במשיכת כתף ומנסים להוריד אותו מהעניין. בשלב מסוים הוא מגיע למסקנה שהגיעו מים עד נפש וצריך לחשוף. חושף שחיתות שפועל מתוך נקמנות בארגון צריך לדעת שהחוק בישראל מאוד ברור והוא קובע שעל החושף להוכיח שהוא בא בידיים נקיות ובתום לב. היו חושפי שחיתות שהביאו לי חומר אבל לאחר שבדקתי ונוכחתי שאין תום לב בעניין, הצעתי להם לפנות לעו"ד ולקבל ייעוץ ואני לא טיפלתי בתלונתם". חקרת שחיתויות ברשויות המקומיות? רעננה? "היו לי נגיעות לשחיתויות ברשויות מקומיות. אימצתי גישה שלדעתי היא הנכונה, לא לעסוק פרטנית ברשות זו או אחרת אלא לעסוק בתופעה הרווחת בהרבה רשויות. לצערי גיליתי שהמקור לתופעות הוא במשרד הפנים, בפקיד או בפקידים שאחראים על הרשויות המקומיות. הם מודעים לדברים ונותנים להם לקרות. שתיקתם והימנעותם מנקיטת אמצעים הם הבעיה". מדוע עברת מהעיתון לתנועה לאיכות השלטון? "החלום של עיתונאי חוקר שחיתות שרוצה להשפיע הוא שהסיפור יגיע לעורך דין כלשהו שיעשה פעולה משפטית נגד שהתנועה לאיכות המושחת התורן, מה שלא תמיד קורה. ראיתי פתחה מחלקת תחקירים ושם אני עוסק רק במקרים השלטון שמגיעים לפעולה משפטית. אני עובד עם עורכי דין שמקבלים את העובדות וממשיכים הלאה לפעולות משפטיות כלומר שם היכולת לתקן עולם יותר גדולה מאשר בעיתון. הפעולות המשפטיות יכולות להיות עתירה לבג"ץ, ייצוג חושפי שחיתויות בבתי דין לעבודה או אצל מבקר המדינה ועוד אחרות". איזו שחיתות אתה חוקר בימים אלה? "בחודש האחרון וגם קצת קודם, לנוכח המהפכה המשפטית, בתנועה לאיכות השלטון ממוקדים בנושאים שפחות נשענים על פניות של אנשים אלא יותר בדברים בעלי הקשר משפטי שהוא עולמם של עורכי הדין ושם תרומתי כעיתונאי חוקר מצומצמת. לפני כן עסקתי בפרשת הצוללות. עברתי על תצהירים של הגנרלים שידעו דברים. בכתבה האחרונה שלי , אחד אבריאל בר יוסף ב׳ידיעות׳ עסקתי בשחיתות של מנאשמי פרשת הצוללות. הדברים הובילו לכך שהוא הסיר את מועמדותו לתפקיד יו"ר המועצה לביטחון לאומי והמשטרה השתמשה בחומרים שהבאתי כדי לגבש נגדו תביעה משפטית". האם איימו עליך כתוצאה מתחקיריך? "היו עלי איומים למכביר אבל הם היו איומי תביעות בלבד. אף פעם לא איימו על חיי או על חיי משפחתי". המכת"זית בקפלן בקיץ השנה לא התיזה עליך מתוך נקמנות? "המכת"זית התיזה על פניי כאזרח מהשורה, לא כחוקר שחיתויות בתנועה לאיכות השלטון. עמדתי בהפגנה בקפלן מ' כאשר הנוהל הברור 6 והיא "יירטה" אותי בטווח של מ'. נשארה לי 20 אוסר עליה התזות לטווח של פחות מ צלקת מפוארת על המצח ואני ממשיך לחקור". rtalmudi@gmail.com

במסגרת החקירה נבדקו חשדות שלפיהם הבנקים תיאמו את תעריפי העמלות והעבירו ביניהם 90 החל מסוף שנות ה את המידע. עשר שנים בקירוב אחרי שרשות ההגבלים העסקיים פתחה את החקירה נגד הבנקים בחשד לתיאום מיליון שקל שהוטל על 70 עמלות היא הסתיימה בקנס של חמשת הבנקים הגדולים. ר.ת.). "שחיתות אחרת שחקרתי וחשפתי הייתה קשורה למהלכים דוּדי , אז ראש ממשלה, ובין אריאל שרון הבעייתיים בין , קבלן גדול תרתי משמע – בניין וקולות (בהיותו איש אפל מרכז הליכוד). אפל רכש שדה קוצים בעיר לוד בסכום גבוה וההשקעה הייתה הופכת לכדאית רק עם השטח היה מופשר לבנייה. שרון עשה "מאמצים" מאוד גדולים כדי שהשטח יופשר. הרווח לשרון: קולות בוחרים שגייס אפל וגם העסקת , כיועץ תמורת שכר גבוה בפרשת האי היווני. עמרי בנו של שרון, הרווח לאפל כאמור: הפשרת השטח לבנייה. לפרשת השחיתות הזו הגעתי דרך ידיעות קטנות בעיתונות הכלכלית שחשתי כי הן מסתירות סיפור גדול. לאחר חקירה חשפתי את הסיפור. דודי אפל נכנס לכלא בגין אותה פרשה. אריק 2012 בשנת והכרתו לא חזרה אליו. 2006 שרון כידוע נכנס לתרדמת בשנת ידיעות קטנות בעיתונות הכלכלית שמסתירות סיפור גדול גם הובילו אותי לחקור את סיפור מכרה היהלומים באפריקה . חיפשתי באינטרנט באנגלית בני שטיינמץ של איש העסקים וראיתי שבמכרה ההוא היה מרד פועלים, ירו בהם והיו הרוגים. טענת הכורים הייתה שמתעמרים בהם. התמקדתי בכתבה באירוע המרד, הירי והקשר לבני שטיינמץ ועמדתי לפרסם. בני שטיינמץ הכחיש כל קשר למכרה הזה. הכתבה התעכבה שלושה חדשים במאמצים שלנו להוכיח שבני שטיינמץ הוא בעל המכרה. הוא שלח מכתבים מעורכי דין שלו שטענו שלחברת בני שטיינמץ, בעלת המכרה, אין קשר לבני שטיינמץ ואם בכתבה ייאמר שיש קשר נספוג תביעה. הצלחנו להוכיח והכתבה פורסמה. נגד בני שטיינמץ התנהלו הליכים משפטיים אבל הם היו בחו"ל. . זו הייתה המכרזים התפורים נושא אחר שטיפלתי בו היה תופעה רחבת היקף. רציתי ליצור שינוי במציאות שבה מי שתופר מכרז ממשיך בתפקידו ולא משלם מחיר. אמנם מכרזים תפורים נחשפו פה ושם והנפגעים הגישו תביעות לבית הדין לעבודה ואפילו זכו לפעמים אך לא היה קיים חוק שהוביל לענישת התופרים כדי למנוע או לצמצם את התופעה. העבודה שלי בעניין, סוג של מסע צלב דרך התייעצות עם מומחים ודיונים בכנסת, הביאה לכך שמשרד המשפטים בראשותה של ציפי לבני הוציא תקנה, וזאת לאחר גרירת רגליים של המשרד שלוש שנים מרגע ההחלטה, שכל מי שמוציא מכרז או מחליט על תוצאות המכרז חייב לחתום על הצהרה האומרת שהוא לא קיבל הנחייה איך לבחור ואז אם הוא נתפס בתפירת מכרז הוא צריך לעבור הליך של תצהיר שקר שגורר עונש". מילה על חושפי שחיתויות? "חושפי שחיתויות הם אנשים בעלי זכות גדולה מצד אחד. מצד שני, לאחר החשיפה המערכת בה פועל החושף מתנכלת לו. הוא עומד בדד מול ארגון חזק שגם מעסיק עורכי דין מפולפלים ואפשר להגיד שהוא נקלע למצב נואש. בדרך כלל החושף לא פועל באופן פתאומי מתוך דחף אדיר אלא עובר תהליך

7

12/2023 - 318 רעננה

המתנדבים בע״מ

חוסן של קשישים ותמיכה ממשלתית

מאת: דני הורוביץ 

ילדים 3 , +80 מלי דיאמנט, תושבת רעננה, בת נכדים. 4 ו

מאת: מאיר חוטקובסקי 

מלחמת ״חרבות הברזל״ תפסה את המדינה בהפתעה והציבה בפני החברה כולה אתגרים חסרי תקדים,

חוסן מול מצוקה האוכלוסייה המבוגרת בעלת ניסיון החיים העשיר הפגינה לאורך ההיסטוריה חוסן יוצא דופן לנוכח אירועים קשים , פסיכולוג קליני, פרופ' יובל פלגי שפקדו אותנו. עם זאת, טוען גרונטולוג והעורך הראשי של כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה, טוען כי "אחת הבעיות העיקריות של מה שקרה עכשיו זה שמשהו בחוויית הביטחון שלנו נפרץ. כלומר-פתאום יש 'זר בבית'. ההרגשה איומה כבדה. הקשישים שואלים איפה הייתה המדינה שהייתה אמורה להגן עלינו. בזמנו אנו הגנו עליה, אנחנו הקמנו אותה ואיפה הם כשאנו היינו צריכים אותה?" , מטפלת זוגית דיתי אבניאלי ומשפחתית שעבדה שנים רבות בג'וינט ישראל מציעה דרך ייחודית להתמודד: "ישנם ערוצי התמודדות המחזקים את העמידות והחוסן שלנו. נקרא להם בקיצור: גש"ר מאח"ד שפותח ע"י פרופ' מולי להד וד"ר עפרה אילון". ראשי התיבות מורכבים ממספר אלמנטים: וף- פעילות גופנית ,שינה, אכילה, הרפייה. ג כל- קבלת מידע, אך לא שעות מול הטלוויזיה. ש גש- מתן ביטוי רגשי, שוחח על מה שקורה לך. ר שפחה- שיתוף בני המשפחה, בילוי משותף, הימנעות מ מביקורת. מונה- תן משמעות למשבר, חשיבה חיובית, עשייה א בעלת משמעות. ברה- שמור על קשר, התנדב. ח מיון- עסוק בתחביבים: מוסיקה גינון, כתיבה. ד אבניאלי ממליצה לבני הגיל השלישי, ואולי בכלל לכולם, לבדוק מה מתאים להם לאמץ מהערוצים של גש"ר מאח"ד, ובכל יום להקצות זמן למסלול אישי או משפחתי מתוך רשימת ההמלצות. הוכח שהדבר מסייע. meirch@gmail.com כאשר האוכלוסייה המבוגרת היא הפגיעה במיוחד. רבים ממשרדי הממשלה עדיין לא התעשתו ואין להם תשובות לאזרחים. לולא ארגונים גדולים כמו הג׳וינט, העמותות למען הקשיש וארגוני המתנדבים, היה מצבם של הקשישים גרוע בהרבה. התמודדות במצבי משבר

מלי דיאמנט

מלי עבדה שנים רבות בהוראה ולאחר פרישתה היא עוסקת בפעילויות התנדבותיות מגוונות שעליהן היא אומרת: "הן נותנות משמעות לחיי, אני נהנית מהן ומוצאת בהן סיפוק רב". "בתקופת המלחמה נסעתי כבר פעמיים לעוטף עזה כדי לעזור בקטיף. בפעם הקודמת קטפתי חצילים ושלשום חזרתי מקטיף עגבניות שרי. בשני המקרים היה ממש לא קל. הלב כואב כשרואים את הכמויות העצומות של הירקות הללו מונחות על האדמה ומרקיבות. זה אמנם מתיש אך יש בכוונתי, גם בשבוע הבא, לחזור ולקטוף עגבניות, יחד עם עוד מספר, לא גדול, של חברים בני גילי. מה שמניע אותי הוא הרצון לעזור. המדינה מאוד יקרה לי וכשאני רואה את המצוקה של אנשי הדרום, אני מרגישה צורך לסייע להם. כשקיבלנו מהחקלאי ממושב שיבולים דברי הערכה ותודה חמה כשאלה התלוו לארוחת בוקר מפנקת, עוד יותר השתכנעתי שאני עושה את הדבר הנכון, וזה השכיח ממני את הגב שקצת כאב. כל אחד מאתנו צריך לתרום מעצמו, ולו רק קצת. גם אם זו טיפה בים, כי אם כל אחד יתרום את הטיפה שלו, נמלא את הים. וכל אחד יכול לסייע לפי יכולתו. אם הקטיף קשה לו, הוא יכול לארוז בגדים או לסייע למפונים ואם מישהו חושש לנסוע לעוטף ולקטוף, שיעשה זאת באזור מגוריו. בתקופה זו הסיוע נדרש לכל החקלאים. בכל מקרה, שלא יישב בבית. זה לא טוב לו וזה אינו מועיל לאחרים. אגב, אני גם הולכת פעמיים בשבוע לסייע למפונים שמתגוררים במלון "פרימה" שברעננה. אני מלמדת שם ילדים מאשקלון ומשדרות. אז למה בחרתי גם לעסוק בעבודת הקטיף הקשה, אתה שואל? אה. פשוט. אני אוהבת לאתגר את עצמי".

8

12/2023 - 318 רעננה

), נשוי, אב לשלושה וסבא לשמונה ובעל 75.5 איציק פלג, ( חנות ברעננה.

09-7720707. בטל והרשמה פרטים שלנו הווטצאפ לקבוצת הצטרפו רעננה 114 ההגנה , ופנאי כושר תרבות מרכז סריגת בובות. ❤ קרמיקה ❤ ציור אחה"צ ❤ עיסת נייר ❤ ציור אחה"צ ❤ בובונאות ❤ תיאטרון. ❤ ציור מנדלות ❤ ציור למתקדמים ❤ פיתוח קול והגשת שיר. "המרעננים" - חבורת זמר. חוג תיאטרון ❤ צרפתית ❤ איטלקית למתחילים ❤ ערבית. ❤ אנגלית ❤ מועדון יידיש "צוזאמן" תנועה ומחול אתני. ❤ NIA ❤ ריקודי עם לנשים ❤ ללא עלות: דוברי גרמנית ❤ רמי קוב ❤ מעגל סריגה ❤ אולפן עברית. ❤ דוברי צרפתית ❤ לקבלת כל הפרטים הצטרפו אלינו לרשימת הווטצאפ! מרכז תרבות כושר ופנאי 09-7720707 . רעננה טל 114 ההגנה העמותה למען האזרח הוותיק רעננה מרכז תרבות כושר ופנאי רעננה 114 ההגנה הרשמה לחדר הכושר מוזמנים לשבוע ניסיון ללא תשלום או התחייבות כולל שיעורי התעמלות ומכשירים חדש פילאטיס מזרונים ❤ יוגה ❤ התעמלות בוקר צפיפות עצם ❤ צ'יקונג ❤ פלדנקרייז ❤ פילאטיס מכשירים. ❤ התעמלות שיקומית על כסאות. ❤ מועדון ברידג' ההגנה + תחרויות/ מודרך/ מתחילים

"הצטרפתי מספר פעמים ליוזמת חבר לסייע לחקלאי הדרום לחייהן, לעין 60- ונסעתי אתו ועם עוד שתי נשים, בשנות ה הבשור לקטיף חסות. בפעם הראשונה קטפנו את החסות אך הברכיים הכריעו אותנו ועברנו לעבוד בבית האריזה. העבודה הזו, שנעשית בסרט נע, היא בעיקרה קילוף החסה ואריזת הלבבות שלה שרק הן מיועדות לשיווק. בפעם השנייה עבדנו רק באריזה כשאחת החברות שתלה נבטים של אננס. יום וחוזרים בסביבות 06:00 כזה אינו קל, יוצאים מהבית בשעה וכרוך בעבודה לא קלה. מעייף אך זה כיף! 16:00 השעה למשק הגיעו גם מתנדבים ממסגרות שונות של מתנדבים. הייתה למשל קבוצה של חרדים וקבוצה נוספת של נכים, גברים ונשים, שכולה מורכבת מאנשים קטועי רגל. המאפיין את הנתינה הזו הוא שראוי שכל אחד, גם קבוצות אלה וגם אנשים מבוגרים, עם כל המגבלות הפיזיות והמנטליות שלהם, ייתן את מה שהוא יכול. גם דברים שנחשבים "קטנים". עליי להודות שמשפחתי קצת חששה מהנסיעות שלי לדרום, ק"מ מפתחת רפיח, אך אני עצמי פחות 4- שהרי עבדנו כ חששתי כי בחיי לקחתי חלק בדברים קצת יותר קשים כולל כמה קרבות עקובים מדם בהם איבדתי כמה מחבריי. בכוונתי להמשיך להתנדב בקטיף ואף לבקש את צוות העובדות שלי בחנות להצטרף אליי. לא נורא אם החנות לא תיפתח יום אחד. עם העובדות שלי לא ארחיק לדרום אלא נקיים את הפעילות של האריזה באחד ממושבי השרון או עמק חפר. בנוסף לפעילות החקלאית שלי, כבעל חנות למכירת ותיקון שעונים, אני נוהג לתקן חינם את השעונים של החיילים שגויסו, בעיקר אנשי המילואים. מאחר שהכנסת טלפון לעזה אסורה עליהם מטעמי ביטחון הם זקוקים שם לשעון. בנוסף, נתתי לעשרות חיילים שעונים במתנה. כל אחד עושה את מה שביכולתו. אחותי למשל, מבית הלל, והיא וחברותיה מכבסות את הבגדים של חיילי הצפון שמגיעים בשקים גדולים. מה שמניע אותי להתנדבות הזו הוא היכולת שלי לתת. בעבר יכולתי להילחם כמפקד טנק אך כיום אני אפילו מתקשה לעלות עליו. לכן אני אורז חסות וזה עושה לי טוב. הנתינה גורמת לנותן תחושה טובה. זו הקבלה שבנתינה, או במונח הצבאי דו"צ (דו-צדדי): הנותן הוא גם המקבל. כולנו אגואיסטים ולכן אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב על הנשמה. זו אחת הדרכים להשיג זאת", מסכם פלג בחיוך. danny10@hotmail.co.il

9

12/2023 - 318 רעננה

מבזקים... מבזקים... מבזקים התקיימו הדרכות בעמותה לאזרח הוותיק במרכז היום ✿ של פיקוד העורף למבקרים ולצוות. לצד הפעילות השגרתית התקיימה הפרשת חלה בהדרכת אסתר טאירי, והוכנו כלניות מקרמיקה לצורך הנצחת חללי העוטף, בהדרכת מזל בושארי.

יהודית הלפר ושלמה בינשטוק מאת: 

מבזקים

קיימה בקריית הספורט עיריית רעננה ✿ העירונית סופ"ש ספורטיבי בסימן תמיכה בכוחות הביטחון ולהזדהות עם משפחות החטופים.

הדרכת פיקוד העורף

- בנוסף לחוגים הרגילים, מועדון הכושר והפנאי ✿ התקיימה סדנה חד פעמית ליצירת קולאז'ים בהדרכת נאוה פורת. חברי המועדון גם התנדבו לרכוש מוצרים חקלאיים (פרחים וירקות) מאנשי העוטף, הכינו פינוקים לחיילים, ואפו חלות, בצרוף ברכה לשלום חיילי צה"ל.

, שנפל רועי מרום תושבי רעננה חלקו כבוד אחרון לחייל ✿ בנופלו, היה לוחם בסיירת חרוב, 21 בקרב בעזה. רועי, בן התחנך בבתי הספר בעיר והיה מדריך בצופים. אלפי תושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מביתו עד לבית העלמין הצבאי, כשהם נושאים את דגלי המדינה.

המשך גיוס מתנדבים לכיתת – המשמר האזרחי ברעננה ✿ הכוננות המשטרתית בעיר – היחידה זקוקה למתנדבים נוספים. כיום מונה יחידת הכוננות, שאנשיה עברו הכשרה מתנדבים. תפקידה: להיות ערוכה ומוכנה 17 ע"י המשטרה, לכל אירוע חירום בעיר ולהיות בכוננות מתמדת לאבטחת התושבים. המעוניינים להצטרף, בעלי רישיון לנשיאת נשק, 09-7793604/09-77936606 . יפנו לחמ"ל טל

, ברחוב "נתינה מהלב" מתנדבות הסופרמרקט החברתי ✿ אוסטרובסקי נערכו לסייע לתושבי העוטף שפונו לרעננה. את הסופרמרקט החברתי, שהוקם בשעתו ע"י הפעילה דניאלה , מרכזת כיום המתנדבת נטלי רודולר החברתית . בימי שגרה מסייעות המתנדבות לנזקקים, על אוהב ציון פי רשימה שהן מקבלות מהרווחה. כאשר הגיעו משפחות המפונים לרעננה, הן נרתמו לסייע להן בפרטי מזון, טואלטיקה, טיטולים לתינוקות ובכל מה שנחוץ. בנוסף הן סייעו לחקלאים בעבודות הקטיף, מאחר שעקב המלחמה, העובדים התאילנדים עזבו אותם.

דניאלה אוהב ציון (מימין) עם מפונה מאשקלון

10

12/2023 - 318 רעננה

מיזם מרגש במיוחד הוצב על גדר ביתה של משפחת ✿ סרן אריה צירינג מרעננה. המשפחה שכלה את בנה, , מ"פ תקיפה ביחידת עוקץ, שנהרג בימים 27 , צירינג הראשונים למלחמה בעזה. המשפחה תלתה על גדר הבית את תמונות כל החטופים הנמצאים בשבי החמאס.

(צילום מתוך "צומת השרון") מתנדבים הרכיבו לחיילים ✿ המתחברות אוזניות מדונה למכשיר הקשר ללא צורך , מהנדס טל ריבלין להחזיקו ביד. מרעננה, יצר קשר עם חברה מנס ציונה שיצרה את החלק יזמה יעל וכמן שמתחבר לאוזניה. את הקשר בין התורמים לצבא. המתנדבים עובדים מסביב לשעון לחבר את החלקים ולארוז את

הערכות. הם העבירו אותן לחיילים, שבאו לקבל את הערכות, בצירוף עוגיות שאפו ילדי גן ציפורן, והוסיפו עליהן ציורים. את המתנדבים אירחה בחצר . איריס מיזליס ביתה

. בבית הספר הממ"ד "יבנה" מיזמים ברעננה בזמן המלחמה ✿ נקלטו ילדים, מפונים מהדרום, והוקצו להם כיתה ומורות (גמלאיות מתנדבות). עירית ברט, גמלאית קרמיקאית, הגיעה עם כלים וחימר והדריכה את הילדים כיצד יוצרים כלי קרמיקה.

ממטה החטופים סניף רעננה התגייסו שמונה מתנדבות ✿ למען המשפחות כדי להעלות את מצוקתן בעולם- שמונה המתנדבות, שלכולן אין קשר אישי לנושא הן: מגי יוסוביץ, ענת קסוי, ענבר סמובסקי, שמרית שלום, נטלי איתן אזולאי, הילה דגן, ויקי אטיאס ולורן אטיאס. העירייה הקצתה להן את הגלריה בפארק רעננה לשבוע אחד, ובתוכה הן הרימו מיצב מרגש מאוד. מי שמעוניין לרכוש חולצה או דיסקית, כהזדהות עם משפחות . 054-5655917 . החטופים, יפנה למגי טל

מרכז חוסן עירוני

הוקם מיצג שכל כולו מחווה להרוגים בקניון רננים ✿ ולחטופים של המלחמה בעזה. במשטח חול ששטחו כלניות קטיפתיות 1,500- מ"ר "שתלו" האומנים כ 21 שמחברות בין הכלניות של דרום אדום לאזרחים שנרצחו, לחיילים שנהרגו ולחטופים של המלחמה.

11

12/2023 - 318 רעננה

מהו מקור שמך המיוחד, 'הר צבי'? בשם יעקב 1939- "נולדתי בתל אביב ב הרשנברג. הרשן – צבי, ברג – הר בגרמנית. מכאן נהיינו הר צבי כשהייתי בכיתה ה'. ינקול זו המצאה של החברים שקראו לי כך, וזה נשאר עד היום". איך הגעתם מתל אביב לרעננה? אחים ואחיות, ונותרו מהם רק חמישה 12 "לאבי היו בפולין לאחר השואה. אבי ואחותו עלו ארצה, בעוד שהאחרים עזבו לניו יורק שבארה"ב. כשנולדתי התחילו ההפצצות בתל אביב ואימא ברחה איתי לרעננה שבה גרה דודתי, אחות אבי. נדדנו מדירה שכורה ברחוב מכבי לדירה שכורה ברחוב ברנר. אבי היה פעיל בבריגדה באירופה, וכשהייתי בן שנה בערך, תפסו הגרמנים את האונייה בה הוא היה והוא הוחזק בסטאלאג, בשבי הגרמני, חמש שנים. כשהוא חזר הייתי בכתה א' ולא היכרתי אותו. נתנו אז למשוחררי הבריגדה זכות להגריל בית, והוריי קיבלו בית ברחוב תל חי בשכונת נווה דוד רמז, סמוך למגרש הכדורגל. ככה אולי נקבע עתידי. אבא וחבריו הקימו קבוצת צבעים ומזה הם התפרנסו". היכן למדת? "למדתי בממלכתי ב', היום ברטוב, ונשארתי בו ארבעים שנה. עשר כתלמיד ועוד שלושים כמורה ואח"כ כמנהל. נהגתי ללכת גם 60- וה 50- למשחקים של הפועל רעננה ואחר כך בשנות ה שיחקתי במועדון הזה ואף שימשתי כמאמן. מגרש הפועל היה בעבורנו מקום מפגש ובילוי, סוג של בית שני. בשעתו הכרנו את כל השחקנים כי כולם היו בני רעננה. היו לנו הרבה אוהדים שעמדו על טריבונות עפר. היו גם כאלה שעמדו על האופניים לאורך הגדר כדי להציץ ולראות את המשחקים. אנחנו שיחקנו ונתנו את הנשמה למען הסמל שנקרא הפועל רעננה. להפועל רעננה, אמר הבעלים אשר אלון "להיזכר 80 כשחגגו בשמות כמו: רובינזון, ינקול הר-צבי, איסלר, יוחאי וקלימו זה מרגש מאוד. ינקול נחשב בזמנו לחלוץ מריח שערים ולמאמן קפדן במיוחד". ינקול מוסיף: "זהו באמת רגע היסטורי ומרגש לחשוב שהמועדון הזה קיים כל כך הרבה שנים. הכול התחיל מדרוקר, שניהל את המקום בלי תקציב. הוא ידע לעשות קסמים של ממש. הוא ידע לערבב את מחנך וכדורגלן את ינקול הר צבי, מורה מיתולוגי להתעמלות ומנהל בי״ס ברטוב פגשתי דווקא במכון פיזיותרפיה, מקום שם שנינו מתאמנים בקבוצה למניעת נפילות, ולשיפור היציבות ושווי המשקל. מסתבר שגם ינקול, מי שהנחיל לדורות תלמידים את הציווי: ״נפש בריאה-בגוף בריא״, גם הוא עושה את הנדרש ממי שחפץ בהתבגרות מיטבית נטולת נפילות. מאת: בלומה בינשטוק 

כולנו. הכדורגל היה אז מקור לגאווה יישובית. השחקנים היו פחות מקצוענים ולא היה תשלום עבור השחקנים כמו היום. כשהקבוצה ירדה ליגה השחקנים התפזרו לקבוצות אחרות ואחר כך בנו קבוצה ובה ייבאו שחקנים ממקומות אחרים. אני הפסקתי לשחק בגלל הגיל, אבל שמרתי אמונים. הייתי הולך עם נכדי למשחקים ויושב איתו על הטריבונות. כמו שהייתי כחלוץ, גם כצופה ידעתי להריח שערים, כלומר לדעת איפה החלוץ צריך להיות כדי להבקיע גול". כיצד הגעת להוראה? "למדתי במכון וינגייט וקיבלתי תעודת מורה להתעמלות ולתנועה. המפקח הציע לי בית ספר בירוחם, אבל לי היה חבל לעזוב את קבוצת הכדורגל ברעננה. ניגשתי למנהל בית הספר ברטוב דאז, פנחס ברטוב, אותו בית ספר בו למדתי והוא קיבל אותי לעבודה ואחר כך גם מינה אותי לסגן". קוריוז משעשע לגבי בית ספר ברטוב הוא ששני מנהליו הראשונים נקראו ברטוב. הראשון, ישעיהו, נולד בבלארוס בשם גוטנסקי, והוא עברת את שמו לברטוב. הוא היה זה שהציע לפנחס טייב (טוב בערבית), יליד אלג'יר, גם לעברת את שמו לברטוב. אילו אירועים מיוחדים הנך זוכר מימי היותך המנהל בברטוב? ינקול אינו דברן גדול אבל בית הספר מעורר בו זיכרונות חמים. "אני זוכר, למשל, את הטיול הגדול של כל שכבות בית 1,300 הספר שארגנתי לקראת ט"ו בשבט ליער בן שמן. בערך תלמידים שחולקו לפי שכבות. כל שיכבה קיבלה מסלול הליכה, היו משחקי חברה ופעילויות ספורט. במשך השנה ארגנו ימי ספורט: תלמידים שחקו מול המורים. תלמידים שיחקו מול תלמידים: כדורסל, כדורגל וכדור יד. במשך השנים זכינו בהרבה גביעים ופרסים גם ברעננה ובאזור השרון". מה אתה אומר על הדור של היום? "לגבי התלמידים אין הבדלים גדולים. הטכנולוגיה המתקדמת היא ההבדל הגדול ויש היום הרבה פחות צורך בספרים, במילונים, באנציקלופדיות. התכנים ומערכת השעות השתנו לפי צרכי הזמן. ההורים היום יותר מתערבים. כשהייתי מנהל הקדשתי בימי שישי שעה לקבלת הורים לפתרון בעיות ומשאלות. לא היו תורים ארוכים ובמשך הזמן זה נפסק. התלמידים היו יותר ממושמעים והשתדלנו לחנך לחברות, עזרה הדדית, מחויבות אישית, אחריות ועמידה בזמנים".

1960 , הפועל רעננה. ינקול עומד שני משמאל

Shinbet37@gmail.com

12

12/2023 - 318 רעננה

דורית זילברמן הבלדה על דורית ומנחם / יהודית הלפר מאת: 

באר היא מבנה מלאכותי מטויח שנוצר בחפירה או בקידוח במטרה להעלות מי תהום מן האקוויפר התת- קרקעי אל פני השטח. בימי קדם נשאבו המים מהבאר באמצעות דלי עם קילון, מקל שבראשו דלי שהוטה כלפי מטה. שיטת שאיבה נוספת הייתה בעזרת אנטילייה, גלגל שעליו כלי קיבול למים שסובב על ידי בעלי חיים. מאז שהומצא המנוע התאפשר להעלות מים ממעמקים בעזרת מנועים המונעים בסולר. באזור השרון, ובכלל זאת ברעננה, ניתן לראות בארות שמעליהם מתקן בצורת האות ח' שאפשר להעלות את המשאבה לתיקון. מוצגת המשאבה הראשונה כמו גם תעלות ההשקייה שהובילו מים לפרדסים ולשטחי החקלאות. בפרדסים הראשונים בכפר מל"ל ביארת נחפרו קודם בארות כדי להשקות את העצים. היו מקומות שליד הבאר נבנתה גם אחוזה (ביארה) מוקפת. שרידי אחוזה שכזו, נמצאים באזור התעשייה של נתניה ליד האצטדיון העירוני. חנון , לפני שקמה נתניה. הבית שוחזר והפך למוזיאון פעיל 1927 הוא חלק מחווה חקלאית ,"פרדס הגדוד", שנבנתה בשנת בית הבאר בנתניה לתולדות נתניה ומתיישביה הראשונים. הבאר פעילה ויש הדגמה של שאיבת מים. גם קדחו באר עמוקה יותר וגם בנו בריכה במקום גבוה. המים הועברו 1925 . בשנת 1922 נקדחה בשנת ברעננה באר המים הראשונה לבריכה בעזרת משאבה שהופעלה על ידי מנוע דיזל. כשנחפרו בארות נוספים הוקמה חברת "אספקת המים". אחת הבארות נמצאת בפינת רחוב הרצל ואחוזה. מגדל המים והבריכה נמצאים מאחורי משרדי העירייה ליד בית הספר "מגד". , מכוסה במשטח זכוכית 1906 מספר את סיפורה של כפר סבא במה שנוגע למים ולחקלאות. הבאר, שנחפרה בשנת בית הבאר כפר סבא משוריינת שמאפשר הליכה על פי הבאר והצצה לתוכה. הביקור כולל גם תצוגת מולטי מדיה מרשימה. הוא מרכז מבקרים שנמצא על גדת נחל באר שבע. מקור השם מהמקרא, מתקופת אברהם אבינו. האתר בנוי סביב בארות באר אברהם קדומות ששמשו גם מקום מפגש וסמל לאחווה ולידידות עבור רועי ונוודי המדבר. הביקור באתר הוא מסע מרתק להיסטוריה ולסיפורי התנ"ך באמצעות עזרים טכנולוגיים מתקדמים. נרכש 20- היה במקור בית אחוזה פרטי של משפחה שמוצאה מבוסניה. הבניה היא עות׳ומנית. בתחילת המאה ה חאן זרעוניה בבנימינה: המקום על ידי פיק"א ושימש את המתיישבים של בנימינה. בתקופת המנדט הבריטי הייתה במקום תחנת ניסיונות לגידול פרחים ובהם יסמין לתעשיית הבשמים. ליד ה"חאן" הייתה באר אנטיליה ובריכת מים. המבנה, שהיה נטוש שנים רבות, שופץ לאחרונה ונפתח לקהל. Shinbet37@gmail.com כשהכירה את מנחם זילברמן, מי שהיה אז מגה-סלב, אם להשתמש במונחים 21 דורית הייתה בת ואם 21 , והיא גרושה בת 32 של היום, שחקן, סטנדאפיסט ופזמונאי ידוע. הוא היה רווק בן לתינוקת. את מנחם, שהיה אז גיבור הסדרה הטלוויזיונית הראשונה "הבלדה על חדווה ושלומיק" שהוקרנה בטלוויזיה (בשחור לבן), פגשה בקפה אקסודוס. הוא נכנס לבית הקפה על אופנועו, הסיר את הקסדה ומיד זיהו אותו כולם כשלומיק מהטלוויזיה. מנחם חיזר בלהט אחרי דורית, הסטודנטית היפה לספרות, והיא מצידה נהנתה משנינותו, מבדיחותיו וגם שמחה לראות את יחסו החם לבתה התינוקת. כעבור חודש הציע מנחם לדורית נישואין, ואולם הוריה טענו שהיא שוב חוזרת על הטעות שעשתה בנישואי הבוסר שלה. הוריה של דורית תמכו בה בלימודיה באוניברסיטה, אך לא בכלכלתה וכלכלת בתה התינוקת. מנחם זילברמן נכנס לחלל הזה ודאג למלאו. הוא אמר:"הדבר הכי אהוב עליי זה להכין אוכל ממקרר ריק". הוא מצא במקרר שתי ביצים, שאריות של תירס קפוא בפריזר והכין לשניהם חביתה לתפארת שטעמה נשאר בפיה ימים רבים. תושייתו של מנחם בבישולים כבשה את לבה של דורית ובסופו של דבר היא נענתה להצעת הנישואין שלו. בתחילת נישואיהם, התקשתה דורית להתביית והם חיו את חיי הלילה של תל אביב ללא הרף. במשך השנים נרגעו האנרגיות ספרים) בעוד מנחם מרחיב את הקריירה המקצועית שלו. 16 ודורית התרכזה בכתיבה (חוץ מהדוקטורט היא גם כתבה לשניים נולדו עוד שני ילדים משותפים. הם התגוררו בתל אביב ועברו לאילת לכמה שנים. הוא עבד שם כאיש פרסום בעיתון אילתי ואילו דורית הפכה למורה לספרות בביה"ס התיכון בעיר. כעבור שנים אחדות הם הרגישו בחסרונה של תל אביב ושבו אליה. חייהם של בני הזוג היו רצופים במריבות ובהתנגשויות. הם אהבו ושנאו, והתקוטטו בעיקר על רקע שליטה. אחרי עשרים שנות נישואין הזוג התגרש. דורית למדה משפטים ומשמשת עורכת דין לענייני משפחה, חושפת הסופרת לראשונה הבלדה על דורית ומנחם ובמקביל זכתה במספר פרסים על יצירתה הספרותית. בספרה את סיפור חייה, שזור בסיפורה של התרבות הישראלית ומוזכרים בו ידוענים רבים שהיו חברים של בני הזוג כמו: חברי להקת כוורת, אסי דיין, דודו טופז, בני אמדורסקי, עופרה חזה ועוד רבים אחרים. הספר שזור בהומור דק, אולי בגלל הווידוי: "נעלבתי בלי סוף מהירידות של מנחם עליי עד שלמדתי לצחוק על עצמי." Yehudit_helfer@walla.co.il )19 (בראשית כ"ו "וימצאו שם באר מים חיים" בלומה בינשטוק מאת:  בית הבאר, נתניה

ספר

טיול

13

12/2023 - 318 רעננה

בישולאה

לאה קליין מאת: 

סלט של נרקיזה - מטפלת אוזבקיסטנית כף פטרוזיליה קצוצה 1 ❱ תפוח אדמה מבושל 1 ❱ גזר מבושל 1 ❱ סלק מבושל 1 ❱ מלח ופלפל ❱ כף שמן זית 1 ❱ בצל קצוץ מטוגן מעט 1 ❱ כוס אפונה קפואה מבושלת 1 ❱ כף מיץ לימון. לחתוך הכול לריבועים קטנים, לתבל ולערבב היטב. ½ ❱ דג לוקוס אפוי לערבב בצלחת שמן זית עם הרבה פטרוזיליה ושום חתוך לפרוסות. למרוח על הדגים דקות. 20-15- מעלות כ 220- ולשים פרוסת לימון על הדג. לזרות מלח, לאפות בתנור ב

הרב יעקב כבר בימים הראשונה למלחמה יזם והקים ✿ חמ"ל של הכנת חבילות. "אור ישראל" , רב קהילת זילברמן מתנדבים מקהילת "יבנה" והקהילה הברזילאית 900 2,000 "אור ישראל" וגמ"ח ברזיל, מארגנים מדי שבוע חבילות עם מזון יבש. כל חבילה נמסרת למשפחה הרשומה במחלקות הרווחה של רעננה והרצליה. חבילות נשלחות גם לחיילים בצפון ובדרום, ולמפונים במלונות. חבילות עם חיילים 100 ציוד נחוץ נשלחו בתחילת המלחמה גם לכ ילידי ברזיל שמשרתים בצה"ל. כמו כן החל איסוף כספים לרכישת ערכות חימום לחיילים.

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה

הטלוויזיה הקהילתית "מבט-רענן" 2023 אתם מוזמנים לצפות בשידור המגזין שלנו לחודש דצמבר 5/2018 מגזין בשידור חוזר מה במגזין? * סיור בעוטף עזה * אגמיזם באגם *מיחזור מעולם אחר

* שתי תרנגולות מתי משדרים? שעות שידורינו: שימו לב !!! .17.00- ובימי חמישי ב 14.30 בימי רביעי איפה?

צפייה מהנה !

ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות . HOT וב- YES ב- 98 בכבלים בערוץ קהילתית T.V בלשונית www.amutaraanana.co.il באתר העמותה ייתכנו תוספות ושינויים.

העמותה לאזרח הוותיק רעננה ומערכת ״כיוון חדש״ משתתפת באבלה של חברתנו לאה קליין על מותה בטרם עת של בתה , סיגל קליין אישה רבת פעלים וחסד, פעילה חברתית, אם, בת, אחות וחברה מסורה ואהובה.

"כלניות לפני הגשם" הוא מיזם ✿ כלניות מקרמיקה שיחליף זמנית את כלניות 'דרום אדום'. יפה סולומון, אחת מהיוזמות, מצטטת את המוטו: "הפרחים המוגנים שלנו נקטפו. יבשו עינינו לבכות על התמימות, החן והיופי של הפעוטות הצעירים והיפים שנקטפו בטרם עת". מאות כלניות מחימר הוכנו ברחבי

הארץ. הקרמקאים פתחו את הסטודיו שלהם לתושבים שפונו מבתיהם, ולמתנדבים, ביניהם ילדים, נוער, נשים וקשישים. ההתעסקות בחימר שחררה מעט את המתח, ויצרה קשרים חברתיים חדשים. החזון הוא להגיע למאה אלף כלניות. הפרחים יאספו ו"ישתלו" אותם בבתי העלמין בהם נקברו הקורבנות, בבתי חולים שטיפלו בפצועים, בתחנות משטרה, בתחנות מגן דוד, זק"א ועוד.

14

12/2023 - 318 רעננה

שי אלקובי תשחץ מאת: 

תשחץ

אין בו מְתֹם עברית: לאחרונה נתקלים בתיאור אדם אמין כאחד ש"אין בו מתום", כלומר: לא דבק בו פגם, רבב. זוהי טעות כי המשמעות היא הפוכה: אין בו איבר שלם, כלומר: הוא מלא פגמים, כנאמר "אין מתום בבשרי" (תהלים לח ד,ח). harelea@gmail.com

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה (קידום בריאות בגיל השלישי) פרויקט ח.י.ל

עברית

הליכה נורדית החלה ההרשמה לקורס אחה״צ • מפעילה, מחזקת ומגמישה את שרירי פלג גוף עליון • משחררת כאבים ומתח בשרירים באזור צוואר וכתפיים • מקילה על הליכה בעליות, בירידות ובשטחים חלקים • מתרגלת ומשפרת קואורדינציה, צריכת קלוריות מוגברת • משפרת יציבה ומאזנת את שיווי המשקל רעננה. 114 – ליד מרכז התרבות, ההגנה מקום הזינוק אח״כ בפארק רעננה דמי הרשמה + ) מפגשים (פעם בשבוע 5- ל ₪ 300 עלות הסדנה: וביטוח, כולל שימוש במקלות. מדריך מוסמך. הרשמה ותשלום מראש לאחר השיעור הרביעי יש לרכוש מקלות. .17.00 תלוי במספר הנרשמים בימי רביעי בשעה תאריך פתיחה: לפרטים והרשמה 09-7747041 בשעות הבוקר • משפרת סיבולת לב ריאה ומייעלת זרימת דם • מפחיתה עומס מהגב התחתון וממפרקי הברכיים

מילת החודש לאה הראל מאת:  המילואימניקים יוצאים לאפטר? . חֻפְשוֹן מעתה אמור

מילה

harelea@gmail.com

15

12/2023 - 318 רעננה

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה מרכז יום לאזרח הוותיק 2023 תוכניות מיוחדות לחודש דצמבר שירה בציבור עם שייקה - 10:30 בשעה 07.12.23 יום חמישי ✿ . גינזבורג והדלקת נירות לחנוכה הרצאה של סיגל אשתו של - 10:30 בשעה 11.12.23 יום שני ✿ . 07.10.23- הרבש"ץ של בארי אריק קראוניק ז"ל על השבת של ה הופעה של מקהלת המרעננים - 10:30 בשעה 13.12.23 יום רביעי ✿ . במרכז היום . הופעה של קובי בר והאוקרדיון - 10:30 בשעה 14.12.23 יום חמישי ✿ . שירה בציבור עם רונן סופר - 10:30 בשעה 21.12.23 יום חמישי ✿ . שרים עם יעקב מלכא - 10:30 בשעה 28.12.23 יום חמישי ✿ שתהיה לנו שנה אזרחית מוצלחת!

ופנאי כושר תרבות מרכז

כושר חדר עלות ללא ניסיון לשבוע מוזמנים

* ייתכנו שינויים בתכנית.

מרכז יום לאזרח הוותיק להרשמה - ☎ 09-7711598

צ " ואחה בוקר יום כל פתוח ומנוסה מיומן מדריכים צוות חדישים כושר ומכשירי ציוד התעמלות שיעורי עם משולבים כושר אימוני ומקלחות הלבשה חדרי , לוקרים כסאות על שיקומית התעמלות עצם צפיפות - נשים בוקר התעמלות וחיטוב עיצוב - ערב התעמלות ( משולב ) מכשירים + נשים התעמלות מכשירים פילאטיס ייקונג ' צ יוגה פלדנקרייז NIA

מתנדבים דרושים

מרכז יום לאזרח הוותיק בשיתוף ח.י.ל

האם קרה לך שנפלת בשנה האחרונה? – פעם או פעמיים .... אם התשובה חיובית את/ה נמצא/ת בסיכון לנפילה נוספת שיכולה להסתיים, חס וחלילה, בשבר או בפציעה אחרת.

אל תקח/י סיכון לנפילה נוספת!

בוא/י להתאמן בהליכה מבוקרת על מכשיר הליכה שנבדק ואושר במחקר קליני ובאישור משרד הבריאות, לשיפור הליכה ושיפור קוגניטיבי למניעת נפילות. (המכשיר כבר בפעילות ולמשתמשים בו יש שיפור ניכר במספר פרמטרים מומלץ מאוד גם לחולי פרקינסון. שיפורטו בשיחה אישית). לקבלת פרטים והרשמה נא לפנות למרים זכות – קידום בריאות בגיל השלישי, בעמותה למען האזרח הוותיק רעננה. 052-2546043 : , אחה"צ 09-7747041 : טלפון בשעות הבוקר

ופנאי כושר תרבות מרכז רעננה 114 ההגנה ' רח 09-7720707

16

12/2023 - 318 רעננה

Made with FlippingBook - Share PDF online