כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה דצמבר 2023 - גיליון 318

שקרה לנו, אבל אנחנו יודעים שכדי שנוכל להיחלץ מהתהום שנפלנו לתוכה, אנחנו חייבים להשתנות ולשנות ולהיות אחרים, טובים יותר. אולי נוכל פשוט להיות עם טוב, רודף שלום, אוהב אדם וסביבה, רודף צדק, מוסרי וערכי? זה לא כל כך קשה. צריך פשוט להסתכל על כל האנשים הטובים ) ולעשות כמותם. 12-8 והמתנדבים (דוגמאות בעמודים malcamehulal@gmail.com

מלכה מהולל מאת:  "יחד ננצח, יחד נישאר / בימים של סערה, נדע להתגבר". כתב יוסי גיספן ושרה שרית חדד עם קבוצה שלמה של ישראלים יפים מאחוריה. הלב מתמלא התרגשות שאלה הם בנינו ובנותינו וכולנו מזדהים עם תחושת האחדות המפעמת בלבנו בימים בהם התרגשה ובאה עלינו סכנה ברורה ומוחשית כזאת. האמנם? האמנם ביחד ננצח את עצמנו? האמנם נצליח לפתור את הקרע הנורא שנגרם לנו? את השסע? הפילוג? השנאה שפשתה? נכון. המלחמה תמיד מוציאה מהאנשים את הטוב שבהם, ללא קשר למה ולמי שהם בימות שלום. אלפים ואולי עשרות אלפים אנשים זנחו את שגרת יומם ויצאו לעשות, כל אחד בהתאם לכישוריו ויכולותיו, למען האחר, למען אלה שנפגעו מהטירוף שאחז במדינה. ישנם כאלה שקוטפים, ישנם שאורזים, ישנם שמארגנים מכירות, ישנם שאוספים בגדים, ישנם שמופיעים בפני פצועים או מפונים, ישנם שמבשלים, ישנם שמכבסים, ישנם שמשפצים, ישנם שמתקנים, ישנם שסורגים, ישנם שמגיעים להלוויות של אנשים שאינם מכירים, ישנם שהולכים לנחם כאלה, ישנם ששומרים על ילדים של הורים שחייבים לצאת לעבודה, ישנם מורים וגננות שיצאו לגמלאות וחזרו לכיתות להתנדב, ישנם שמצלצלים לאנשים בודדים ומקשיבים לבדידותם, ישנם שמטפלים, ישנם שאופים, ישנם שמשפצים מקלטים, ישנם שתורמים כסף, ישנם שעורכים ערבי התרמה בחו"ל, ישנם שמסבירים, ישנם ששולחים חבילות, ישנם שמסיעים, ישנם שהפכו את המסעדות שלהם למפעל הזנה, ישנם שמארחים בבתיהם, ישנם שמאפשרים למפונים לגור בצימרים שלהם חינם אין כסף, ישנם שמארגנים מכירות היבול מהשדות, ישנם שמתקנים מחשבים, ישנם שממציאים לנו פטנטים שייקלו על החיילים, ישנם שעושים כל מה שמבקשים מהם, ישנם שנמצאים בכל יום במקום אחר לפי הדרישה, ישנם שההוצאות שלהם על ההתנדבות מאמירות אבל למי אכפת, זמן מלחמה עכשיו. וכל אלה רב ביניהם המשותף על השונה. (כל האמור לעיל נכתב בלשון זכר אך תקף לשני המינים). אבל ישנם גם אחרים. ישנם המנצלים את האסון הנורא שקרה לנו לקידום אינטרסים אישיים, לקידום אידיאולוגיות זרות לעם הזה, להגברת הקיטוב ולליבוי השנאה, לגרימת נזק בלתי הפיך ולהחלשת הסולידריות. ישנם שאינם רואים אלא את עצמם ומשליכים רפש על זולתם. ישנם שדוגלים ב"ירקדו הנערים לפניי" ואינם מגלים אמפתיה לסבל הזולת. 7.10 החמאס השטני ראה את התהליך, שהחל עוד לפני ה וידע ברשעותו לנצל אותו לטובת האג'נדה שלו להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו לא יודעים עדיין לעומק קמצוץ ממה

מיזם ההתנדבות לתמיכה רגשית בזקנים מאיר חוטקובסקי מאת: 

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה התגייסה בימים האחרונים למאמצי הממשלה והחברה האזרחית, במתן סיוע לאזרחים ותיקים הנמצאים מבודדים בביתם בעקבות המלחמה שנכפתה עלינו. בתוך כך מפעילה האגודה את מיזם "מהלב" – שיחות טלפוניות עם מומחים בתחום הזקנה לליווי ותמיכה בזקנים בתקופת חירום זו. הפניות למיזם מתקבלות מהמוקד של המשרד לשוויון , ומאותו רגע שהועברו נעשית *8840 שמספרו חברתי ההתאמה בין הזקנים הזקוקים לעידוד ולתמיכה נפשית לבין המתנדבים. מודל הטיפול הוא פרטני, על ידי יצירת קשר טלפוני ישיר בין המתנדב לבין הזקן, כאשר במהלך הזמן הופך המתנדב להיות איש הקשר של הזקן ומדבר אתו בקביעות בהתאם למענה 7/24 לרצונו ועל פי הצורך. המוקד פועל וזמין לתמיכה רגשית ולהנגשה לצרכים בסיסים. meirch@gmail.com

חעדובשור ותשהגבמלאים

304 גיליון

2022 תשרי תשפ"ב אוקטובר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית: נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, נאוה וינגרטן, חברי המערכת: מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רן תלמודי, עודד מרום, דני הורוביץ. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום:

דפוס החלוץ, רעננה הדפסה: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת השער: ספק ציור, ספק צילום, ספק מנץ, ספק נושר, ספק חי, ספק מת... צילום: מלכה מהולל

2

12/2023 - 318 רעננה

Made with FlippingBook - Share PDF online