כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה מאי 2024 - גיליון 323