כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2018 - גיליון 251