כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2018 - גיליון 251

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה פרויקט ח.י.ל.

הליכה נורדית נמשכת ההרשמה לקורס הליכה נורדית .1/5/18 בבוקר פתיחה 9:00 ביום ג', בשעה .2/5/18 פתיחה 16:00 וביום ד' בשעה פתיחת הקבוצות מותנה במספר הנרשמים. במרכז היום, ניתן להצטרף. 17:00 בימי שני בשעה - צ'יקונג - בשיתוף אגף הספורט

הליכה נורדית בפארק בעיריית רעננה בשעה

, בחינם בימי שני 7:30

מפגשים, 6-

מותנה בהשתתפות לפחות ב

עד סוף אוגוסט. 7/5/18- החל מ

פרטים והרשמה אצל מרים/אסתר בשעות הבוקר: 09-7747041 ,052-2546043

העמותה לאזרח הוותיק רעננה

מרכז יום לאזרח הוותיק הנכם מוזמנים להרצאה 19:00 בשעה 15.5.2018 ביום שלישי פנאי משמעותי בגיל התבונה בנושא: ההרצאה תעסוק בהבנת חשיבות הפנאי המשמעותי ליחיד בגיל התבונה תוך כדי סקירת סוגי פנאי שונים ומשמעותם לאיכות החיים ב"גיל התבונה" שנה ומעלה. 55 הלא הוא הגיל של במהלך ההרצאה יובאו דוגמאות וסוגיות הנוגעות לסוגי הפנאי, חשיבותם לאיכות החיים ומשתנים שונים שיש להביא בחשבון בבחירת פעילויות הפנאי.

רעננה המעגלת לטובה העיר הראשונה בישראל מצטרפים עכשיו ומשפיעים

, דפנה גולן שמש המרצה: מנהלת "בית השמש" מקבוצת עמל ומעבר ( M.A עו"ס מומחית בגרונטולוגיה, מטפלת באמנויות )

ובעזרת בעלי חיים ומנחת קבוצות, שנה בתחום. 30 בעלת וותק של

הרשמה מראש ₪ 15 דמי השתתפות

רעננים מעגלים יותר www.igul.org.il | *6360

רעננה 114 ההרצאה תתקיים במרכז היום רח' ההגנה 09-7711598 פרטים והרשמה

16

05/2018 - 251 רעננה

Made with FlippingBook flipbook maker