כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ספטמבר 2018 - גיליון 255

תשחץ

תשחץ מאת שי אלקובי. לתשחצים נוספים הורידו את אפליקציית ״התשחץ שלי״ בנייד

על שנת ירח ושנת שמש

ירון מהולל מאת: 

הלוח העברי ועמו חגי ישראל מוכתבים כידוע בידי מחזור מופעי הירח. ראש חודש נקבע על ידי מולד הירח, שהוא הזמן בו הירח אינו נראה כלל מכדור הארץ. פרק הזמן העובר בין מולד למולד הינו חודש עברי אחד, ושנים עשר חדשי ירח כאלה הינם שנה עברית אחת. דרך אחרת, נפוצה אך בלתי מדוייקת, לתאר את אורכו של החודש העברי היא על פי משך הזמן שלוקח לירח להקיף את כדור הארץ. מדוע בלתי מדוייקת? כאן מתערבים נתונים אסטרונומיים סבוכים במקצת, שתמציתם השפעת העובדה שכדור הארץ מקיף את השמש במקביל יממות, 29.5 להקפת הירח את כדור הארץ, כשהקפות אלה נעשות במישורים לא זהים. לפיכך ההפרש בין מולד למולד – חודש ירחי – הוא יממות, ואולם מכיון 29.5 יממות. הזמן הקובע למדידת החודש הוא 27.5 בעוד הקפת הירח את כדור הארץ לוקחת לאמיתו של דבר חודשים 6- יום ו 29 חודשים בני 6 שחיינו מתנהלים ביממות שלמות ולא בחצאי יממות, הרי נקבע באופן שרירותי כי בשנה עברית יהיו יום, והדבר נעשה לסירוגין מחודש לחודש. 30 בני ), בעוד ששנה שמשית – פרק הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש 29.5X12( יום 354 קל לראות כי סך כל ימי השנה הירחית הוא יום בינה לבין השנה העברית. הפרש זה, המצטבר משנה לשנה, יוצר 11 יום. מכאן שמדי שנת שמש נוצר הפרש של 365 – הינה כידוע בת בעיה לחגי ישראל שרובם ככולם מעוגנים בעונות השנה, ואם ניתן להפרש הימים הזה להצטבר עוד ועוד "ינדוד" למשל חג השבועות שהוא חג קציר החיטים על פני כל חודשי השנה. כדי לתקן סטייה זו הונהג עוד בימי קדם הפתרון של "שנה מעוברת" בה נוסף חודש שלם – אדר ב' – למניין החודשים של שנה מסויימת, וזאת מדי מספר שנים. גם הוספה כזו מדי מספר שנים קבוע אינה מביאה לתיקון מלא של לספירה הכריז הלל הנשיא על לוח 359 הסטייה, ובעבר, למן ימי בית שני, היו הסנהדרין קובעים אימתי תקויים שנה מעוברת. בשנת שנים מעוברות, הידועות מראש. מפתיע הדבר שישנן 7 שנים יהיו 19 עברי קבוע לרבות פתרון של קבע לקביעת השנים המעוברות: בכל עדויות לחישובים מדוייקים מאד של משך חודש הירח והתיקון הנדרש מול שנת השמש עוד מימי רבן גמליאל שהיה נשיא הסנהדרין במאה הראשונה לספירה. הבבלים הנהיגו שיטת עיבור מדוייקת למדי עוד במאה השישית לפני הספירה. גם לוח השנה המוסלמי מתנהל על פי מופעי הירח, אך לא הונהג בו כל תיקון לסטייה המצטברת מול הלוח השמשי. לפיכך חגי האיסלאם "מטיילים" כל העת על פני עונות השנה.

טריוויה

23

09/2018 - 256 רעננה

Made with FlippingBook - Online catalogs