כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2024 - גיליון 322

מאת: רן תלמודי  שני הגברים ישבו אחד מול השני ואחד מהם אמר בקול רוטט: "חוויתי התגלות נבואית ברורה שבה נראתה לי דמותך עצמך ונאמר לי כי אתה משיח ישראל". המקום - בית בעזה, והדובר - נתן העזתי, מלומד יהודי שעסק במיסטיקה וקבלה. ההצהרה הדרמטית שלו הופנתה לשבתי צבי שבדרכו ממצרים לאיזמיר שבתורכיה עצר אצל נתן העזתי כדי למצוא תיקון לנפשו המעונה. לפגישה בין השניים הייתה השפעה דרמטית על ההיסטוריה של עם ישראל. שבתי צבי השתכנע וסחף את תפוצות ישראל להאמין כי המשיח הגיע באמת ובתמים. אלא שהוא נכשל במשימתו להביא גאולה לישראל והאכזבה של יהודים רבים הייתה מרה. הוא הוכרז כמשיח שקר והתאסלם באחרית ימיו. מי היא ומהי אותה עזה שהאכילה ומאכילה אותנו מרורים? במכתבי אל עמארנה - מכתבים הזאתי עזה נזכרת בשם לפנה"ס שנכתבו על ידי 14 המתוארכים לאמצע המאה ה שליטים שונים, ברובם שליטים כנעניים, ונשלחו אל מלכי שנה. 20 מצרים במשך תקופה של כ עזה - שער הדרום של כנען באלף השני לפני הספירה החלה מצרים לפרוש את שלטונה על כנען והקימה תחנות צבאיות בנקודות שונות על דרך הים העוברת מארץ הנילוס לארצות הפרת. עזה, היושבת , כאשר נתן העזתי 1665 הראשונה אולי הייתה בשנת אירעו פעולות 50- פגש את שבתי צבי. בשנות ה חבלה והרג ישראלים שביצעו כנופיות הפדאיון העזתיות. לאחר מכן באו פיגועי חמאס בגוש קטיף הסמוך לרצועה. משם הסלימו פעולות האיבה תוצרת עזה לסבבים של ירי רקטות על ריכוזי אוכלוסייה בישראל והשיא הגיע במתקפת הטרור האסונית של באוקטובר שבעטיה מדינת ישראל נתונה 7- ה במלחמה עקובה מדם ברצועת עזה ובלבנון. כי מעזה תיפתח הרעה עם ישראל חווה אירועים טראומטיים שמקורם בעזה כבר שנים רבות.

בצומת דרכי הים והיבשה, הייתה התחנה הצבאית החשובה . גאזאתי ביותר של הפרעונים. שמה המצרי היה פרעה תחותימס השלישי ביצר את עזה ועשה אותה מרכז שלטוני מצרי, ותחנת יציאה לכיבוש ארצות הצפון. שם היו מוסדות שלטון מצריים, שם ישב שר צבאות המלחמה ושם יכול היה צבא הפרעונים להחליף כוח אחרי מסע במדבר החולות בין מצרים לכנען, להצטייד במזון ובמים ולהיערך לקרבות הבאים. עזה נשארה בשלטון מצרים הפרעונית כשלש מאות שנה עד אשר השתלטו עליה הפלישתים. עזה הפלישתית בראי המקרא במקרא היא נזכרת לראשונה (בכרוניקה של בני נח) כקצה גבול הכנעני ממערב, שמשתרע "מצידון בואך גְררה עד עזה" (בראשית י, י"ט).

"תמות נפשי עם פלשתים". ציור של שמשון הגיבור מפיל את עמודי עזה, Gustav Dore Collection : צילום

עם כניסת בני ישראל לארץ כנען הייתה עזה מבצר פלישתי בגבול הדרומי של פלשת ומקום מושבו של אחד מסַרני פלישתים, מושלי חבל הארץ הזה. יהושע לא נלחם עליה ולא כבשה. בסיום מלחמותיו נחשבה עזה לחבל ארץ שצריך עדיין לרשתו כמו גם שאר ערי החוף. על המלחמה הראשונה של שבטי ישראל בעזה אנו קוראים בספר שופטים. בימי שמשון עזה עם זאת נזכרת עדיין במקרא כעיר פלישתית טהורה. לעזה הורידו הסרנים (המושלים הפלישתים) את שמשון לאחר שדלילה אשתו הפלישתית סחטה ממנו את סוד שערותיו וגזרה אותן בשנתו. הוא איבד את שיער ראשו ואתו את כוחו האגדי. הפלישתים אסרו אותו וניקרו

10

04/2024 - 322 רעננה

מחזירים אותם הביתה עכשיו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker